Skip to main content
PERSONDATA / GDPR

Kære kunde på Frederiksberg Dyreklinik & Spa

I henhold til Databeskyttelseslovgivningen har vi pligt til at informere dig om, at hvilke data vi indsamler om dig. Hvis vi på noget tidspunkt samler andre data eller behandler dine data anderledes, end vi har beskrevet her, vil vi informere dig om dette, på denne hjemmeside.

Sådan behandler vi dine personoplysninger (Persondata / GDPR)

Når du er kunde hos Frederiksberg Dyreklinik & Spa, er det påkrævet, at vi behandler almindelige persondata om dig og dit kæledyr, elektronisk eller på anden vis. I det øjeblik dit kæledyr bliver patient hos os, opretter vi dig og dit kæledyr i vores elektroniske journalsystem.

Da du er ejer af et kæledyr, er det vigtigt at vi informeres om kæledyrets ejerskabsforhold og kontaktoplysninger på kæledyrets ejer. Vi gemmer dine persondata, da vi rent juridiske er forpligtede til at journalføre dit kæledyrs sygdomsforløb og behandlinger, og gemme disse data i 5 år efter sidste besøg hos os.

Herunder finder du en orientering om, hvilke persondata vi behandler, indhenter, registrerer og gemmer. Ved at benytte Frederiksberg Dyreklinik & Spa erklærer du, at du har accepteret og er indforstået med disse aftalevilkår der omfatter registrering af dine persondata. Disse aftalevilkår er gældende, så længe du har et kundeforhold med os.

Persondata

Frederiksberg Dyreklinik & Spa gemmer almindelige persondata, dvs. almindelige personoplysninger, der kan identificere en person, men som ikke falder ind under kategorien følsomme oplysninger.

Almindelige personoplysninger er: Navn, adresse og telefonnummer, samt kundeforhold.

Kæledyrets data

Hvis du har en hund, vil vi bede dig oplyse hundens ID-nummer. Ifølge dansk lovgivning skal alle danske hunde have et ID-nummer og være registreret i det danske hunderegister. Hundens ID-nummer er ikke personspecifikke data og omfattes derfor ikke af persondataloven.

Hvis du har en kat, vil vi bede dig oplyse kattens ID-nummer. Kattens ID-nummer er ikke personspecifikke data og omfattes derfor ikke af persondataloven.

Hvis dit kæledyr har en sygeforsikring, forbeholder os ret til at registrere dit kæledyrs forsikringsforhold. Denne information har relevans, hvis vi skal indgå i dialog med dit forsikringsselskab.

Hvis du ikke ønsker at oplyse dit kæledyrs forsikringsforhold, er dette helt legitimt. Vi vil da ikke registrere dit kæledyrs forsikringsforhold.

Registrering i Det Danske Hunderegister og Det Danske Katteregister

Alle hundeejere har ifølge ”Bekendtgørelsen af lov om hunde”, pligt til at lade sin registrere i Det Danske Hunderegister.

Skal vi på dine vegne, og efter aftale, registrere din hund i Det Danske Hunderegister, sender vi dine almene personoplysninger, samt hundens ID-nummer til Det Danske Hunderegister.

Skal vi på dine vegne, og efter aftale, registrere din kat i Det Danske Katteregister, sender vi dine almene personoplysninger, samt din kats ID-nummer til Det Danske Katteregister.

Identifikation af dyr og ejerskabsforhold i forbindelse med bogføring

På baggrund af behandlinger og slettefrister har vi indrettet vores systemer på en måde, så vores fakturaer kun indeholder de fornødne oplysninger jf. Bogføringsloven. Vi har på baggrund af bogføringsloven en slettefrist på 5 år for fakturaer.

Vi forbeholder os ret til at registrere betalingsrelevante oplysninger, hvis dette har et legitimt formål og relevans for dit kundeforhold med os.

Identifikation af dyr og ejerskabsforhold i forbindelse med korrekt journalføring

I forhold til krav til dokumentation af behandlinger, undersøgelser og journalføring, følger vi dyrlægeloven og det Veterinære Sundhedsråds udtalelse: ”Ved fortolkning af dyrlægelovens § 8, stk. 1’s krav om omhu og samvittighedsfuldhed, finder Rådet, at kravet også indebærer udførlig journalskrivning med henblik på bedst mulig behandling af det enkelte dyr samt dokumentation for udført gerning”.

Det betyder bl.a. at blodprøver, samt røntgenbilleder, scanningsbilleder og andet medicinske undersøgelser der er tilknyttet dit dyr, skal mærkes korrekt, så materialet til enhver tid kan identificeres og tilknyttes den rette ejer og det rette kæledyr.

Identifikation af dyr og ejerskabsforhold i forbindelse med journaldeling

Sygejournalen danner det bedst mulige grundlag for information og behandling af dit kæledyr, både af hensyn til dokumentation af den udførte behandling og for at sikre en sammenhængende behandling.

Hvis dit kæledyr skal behandles af en anden dyrlæge, specialdyrlæge, hospital, fysioterapeut, kiropraktor eller skal flytte til en anden dyrlæge, vil dette kræve ekstern deling af dit kæledyrs sygejournal, samt deling af dit kæledyrs ejerskabsforhold, dvs. dine persondata. Hvis du bliver henvist af os til behandling hos en anden dyrlæge eller flytter til en anden dyrlæge, vil du således også acceptere deling af dine persondata, samt dit kæledyrs relevante data.

Identifikation af dyr og ejerskabsforhold i forbindelse med forsikringsrefusion

Du er forsikringstager, når du har indgået en aftale med et forsikringsselskab. Hvis du har tegnet en dyre-sygeforsikring hos et forsikringsselskab, vil din forsikring kræve at vi som dyreklinik udformer nogle dokumenter til dig og dit forsikringsselskab.

For at kunne identificere dig som forsikringstager og for at sikre dig en korrekt sagsbehandling, kræver dit forsikringsselskab info om dit kæledyrs ejerskabsforhold, dine kontaktoplysninger, dit kæledyrs ID-nummer, samt en udspecificeret faktura med diagnose, så sygeforsikringen kan håndtere dine udgifter i forbindelse med et behandlingsforløb.

Dit forhold til dit forsikringsselskab er rent personligt og involverer hverken dyreklinik eller den behandlende dyrlæge. En dyrlæge er en uafhængig fagperson, der til enhver tid repræsenterer tredjemand i alle faser af et forsikringsforhold.

Udvidet sagsbehandling

I forbindelse med en udvidet sagsbehandling kan dit forsikringsselskab kræve nærmere indsigt i dit kæledyrs sygejournal. Et kæledyrs sygejournal indeholder ikke personspecifikke data og omfattes derfor ikke af persondataloven.

I særlige tilfælde kan forsikringsselskabet kræve at dele af en sygejournal sendes til forsikringsselskabet. En sådan aktindsigt kan dog kun ske efter mundtlig eller skriftlig godkendelse fra dyrets ejer.

Hvis forsikringsselskabet ønsker at involvere klinikken i en udvidet sagsbehandling, i form af håndtering af f.eks. attester eller dokumenter, vil dette blive pålagt et gebyr til forsikringsselskabet, svarende til den ekstra tid klinikkens dyrlæge, som uafhængig tredjepart, skal bruge på at håndtere en sådan udvidet sagsbehandling. Takster er i henhold til Lægeforeningen attesttakster per 1. april 2019.

Hvis forsikringsselskabet ønsker at rekvirere et specifikt dokument, skal dette gøres af forsikringsselskabet, ved at sende en mail til os på forsikring@frederiksbergdyreklinik.dk.

SMS-korrespondance

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa sender vi en reminder SMS for at undgå udeblivelse, når du har booket en konsultationstid hos os. Du vil ligeledes modtage en SMS, når det er tid til det årlige sundhedscheck og vaccination for dir kældyr.

Hvis du modtager andre SMS fra os, vil det udelukkede dreje sig om SMS indeholdende personlig sundhedsrelevant information, der er specifikt målrettet dit kæledyr, eller en information i forhold til en vederlagsfri ydelse. Du vil også kunne modtage en SMS fra din behandlende dyrlæge, hvis dyrlægen har forsøgt at kontakte dig på telefonen, hvor du ikke har været til at træffe.

Du skal give os besked, hvis du IKKE ønsker vores SMS-service. Vi anbefaler dog at du modtager vores SMS, så vi på bedste måde kan hjælpe dig med at holde dit kæledyr sundt og opdateret med sine vacciner.

Mail-korrespondance

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa benytter vi ikke mails som kommunikationsform.

Hvis du ønsker at kommunikere med os via en e-mail, er dette på eget ansvar. Du bør som udgangspunkt undgå at sende følsomme og/eller fortrolige personoplysninger i mails.

Vores dataansvar

Frederiksberg Dyreklinik & Spa er dataansvarlig for de oplysninger, som vi gemmer.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa behandles alle personoplysninger i overensstemmelse med de retningslinjer, som databeskyttelseslovgivningen fastlægger.

Du kan altid rette henvendelse til os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Dine oplysninger opbevares på en EU server. Vores eksterne databehandlere er naturligvis underlagt de danske databeskyttelsesregler.

Det er lovpligtigt at opbevare original sygejournal, røntgen-og scanningsbilleder, samt andet datamateriale i 5 år. Dine data vil derfor først blive slettet 5 år efter, at vores kundeforhold er ophørt.

Så længe der er et eksisterende kundeforhold, vil sygejournaler og andet datamateriale, der er udarbejdet, betragtes som klinikkens ejendom, inden for rammerne af dyrlægeloven og lov om behandling af personoplysninger.

Videreførelse af klinik

Hvis Frederiksberg Dyreklinik & Spa sælges til, overdrages eller videreføres af en veterinærfaglig sundhedsperson inden for samme faggruppe, overdrages alle klinikkens patientjournalerne til denne.

Ejerens ansvar i forhold til persondata

Det er til enhver tid dit (dyreejerens) eget ansvar at holde dit kæledyrs profil opdateret hos os, så de oplysninger vi har om dig som dyreejer, kun indeholder aktuelle og relevante, almindelige personoplysninger. Det er derfor dit ansvar at kontakte os, hvis du f.eks. flytter eller hvis dit kæledyr får andre ejerskabsforhold.

Uanset om dit kæledyr dør en naturlig død eller skal aflives, er det vigtigt, at dit kæledyr afmeldes hos os. Selvom det er følsomt at miste sit kæledyr, så er det dit ansvar at få dit kæledyr afmeldt hos os, så vi kan få slettet relevante persondata hos os.

Dine rettigheder

Som forbruger har du ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi gemmer om dig. Du har her ret til at bede os om at begrænse, rette eller slette personoplysninger, som efter din mening er forkerte. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata, og du bedes da informere os herom. Hvis der skulle være et juridisk behov, kan vi dog fortsat kræve ret til at behandle dine personoplysninger.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du har spørgsmål til dine databeskyttelsesrettigheder hos os eller opbevaring af dine data, er du altid velkommen til at kontakte os på 70259008.

Læs mere om mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at bestille tid, så ring på 70 25 90 08 eller bestil online. Du kan træffe os på alle hverdage. Tidsbestilling er nødvendig.

×
Menu
Ring op
Bestil tid