Skip to main content
OPERATION FOR VEJRTRÆKNINGSPROBLEMER

Operation for vejrtrækningsproblemer hos fladsnuede hunderacer

Brachycephal betyder ”kort-hovedet” eller ”kortsnudet”. Der er en del hunderacer der bevidst er avlet på en sådan måde, at de får et brachycephalt, dvs. kortsnudet ansigt og hoved. Racerne fransk bulldog og mops er eksempler på såkaldte brachycephale racer. Det er med andre ord det brachycephale udseende der giver disse hunde deres race-typiske udseende.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa er hovedparten af vores patienter brachycephale hunderacer. Vi behandler således mange kortsnudede hunde og vi kan operere for problemer som forsnævrede næsebor og for lang blød gane, hvis din hund har dette behov, dvs. lider af vejrtrækningsproblemer eller er i høj risiko for at udvikle vejrtrækningsproblemer på sigt.

Vores dyrlæge har gennemgået en personlig oplæring af en af verdens førende kirurger indenfor brachycephalt syndrom: Dyrlæge Gert ter Haar (DVM, PhD, MRCVS, DECVS), der er senior dyrlæge i bløddelskirurgi og specialist i næse-, hals- og øre-sygdomme på the Royal Veterinary College i London. Gert ter Haar har sammen med Royal Veterinary College i London, åbnet verdens første dyrehospital for brachycephale racer, hvor de udelukkende fokuserer på problemer nogle brachycephale har i deres hverdag. Vi bruger denne viden, når vi behandler din hund for brachycephalt syndrom.

Alle hunde er født forskellige, og det er derfor vigtigt at se på hvordan din hunds næse ser ud, ligesom det er vigtigt at du selv bemærker om der er evt. problemer med vejrtrækningen i det daglige, både i vinterperioden og i sommerperioden. På denne side kan du læse mere om det såkaldte brachycephale syndrom, og vi håber dermed at du får lidt mere viden om denne tilstand.

Illustration: “BOAS, Brachycephalic syndrome in dog”. © DVM Sabine Förderer 2020

Det brachycephale syndrom inkluderer mindst 8 problemer

 1. Forsnævrede næsebor (BLÅ): Små, smalle næsebor gør det svært for hunden at trække luft ind gennem næsen. Vi kan operere din hund for dette problem.
 2. For lang bløde gane (BLÅ): Den bløde gane er større, længere og mere kødet end den bløde gane hos sunde og raske hunde. Den bløde gane kan blokere for strømmen af luft gennem svælget og strubehovedet og kan forøge risikoen for sammenklapning af svælget. Vi kan operere din hund for dette problem.
 3. For stor tunge (GUL): En lang og stor tunge giver nedsat mulighed for at trække vejret igennem munden, fordi tungen blokerer for luften igennem munden. Man kan ikke operere for dette problem. Studier på mennesker viser dog, at overvægtige mennesker lagrer mere fedt i deres tunge, hvorved tungen fylder mere. Man tror derfor at det samme gælder for hunde, og det er derfor meget vigtigt at du slanker din hund, hvis din hund er overvægtig og har vejrtrækningsproblemer.
 4. Forsnævret svælg og everterede sacculi (strubens luftposer) (GRØN): En forhøjet modstand i de øvre luftveje skaber et undertryk i svælget, hvorfor vævet i svælgets og den bløde gane med tiden vil hæve op. Herved nedsættes pladsen i svælget væsentligt. Der vil ligeledes udvikles everterede sacculi. Sacculi er nogle små poser, som ligger lige ved indgangen til luftrøret. Disse poser vil hæve op og blive større med tiden, hvilket giver endnu mindre plads i luftrøret. Nye statistikker viser at der er 75% risiko for følgevirkninger, hvis sacculi opereres, hvorfor vi fraråder denne operation. Det anbefales derfor ikke at operere hundens sacculi, da der er rigtig stor risiko for bivirkninger i forbindelse med denne operation. Den gode nyhed er dog, at hvis næse- og gane opereres, så vil undertrykket i svælget og omkring luftposerne mindskes, hvorfor vævet i svælget vil falde til ro og de everterede sacculi tilbagedannes. På den måde skabes der på sigt mere plads i området.
 5. Opkast og surt opstød (GRØN): Studier viser at 40-65% af alle brachycephale hunde lider af surt opstød og opkast af varierende grad, idet deres anatomi og tryk omkring mellemgulvet er forandret, pga. problemer med vejrtrækningen. Mavesækken ligger lige op af mellemgulvet, hvorfor det forandrede tryk i brystkassen kan lede til kroniske problemer. Efter en operation af næse- og gane vil trykket udlignes bedre i brystkassen, hvorfor tendens til surt opstød og reflux vil mindskes. Hos nogle hunde forsvinder tendensen til surt opstød helt.
 6. Forsnævret indre næsehule pga. sammenpressede næsemuslinger (ORANGE): Opsvulmet, unormalt og evt. nydannet væv inde i næsehulen, gør pladsen inde i næsehulen meget mindre, hvorved hunden kan få markante problemer med at trække vejret gennem næsen. Hos nogle hunde vil dele af dette opsvulmede, nydannede væv ligeledes vokse bagudrettet ned i svælget. Næsemuslingerne bør kun opereres i nødstilfælde, da denne operation er forbundet med et meget stort indgreb, der pt. ikke laves i Danmark.
 7. Delvis lammelse af svælget (ORANGE): Hos visse brachycephale hunde ses en delvis lammelse af stemmelæberne i struben, hvilket vil give kroniske problemer med lufttilførslen ned til luftrøret. Den delvise lammelse kan omfatte den ene side eller begge sider af svælget og er individuel i omfang fra hund til hund. En komplet svælglammelse er en tilstand hvor struben klapper sammen, så der lukkes for lufttilførslen ned i luftrøret. Tilstanden er livstruende, er meget svær at behandle og kræver en akut specialist operation.
 8. Hypoplastisk luftrør (ORANGE): Hunderacerne mops, fransk bulldog og engelsk bulldog kan desuden lide af et såkaldt hypoplastisk luftrør, dvs. et underudviklet luftrør, der har en smallere tværsnit end luftrøret hos almindelige, raske hunderacer. Hos nogle hunde er luftrøret derfor ikke meget større end et sugerør. Man kan ikke give hunden et nyt luftrør. Brachycephale hunde, uanset race, kan desuden lide af en såkaldt trachealkollaps, hvor luftrøret er så blødt, så det kan finde på at klappe sammen. Operationen for dette problem, sker sjældent, da det er en kompliceret operation.

Det er vigtigt at man har en realistisk forventning, til at en næse- og ganeoperation ikke løser alle hundens problemer, men er til for at sikre at hunden får mere ilt i hverdagen, og derved en forbedret livskvalitet. Der skal også gøres opmærksom på, at du skal informere os, hvis du har mistanke om at din hund lider af flere forskellige problemer relateret til sin race. Da vi så bl.a. kan lave en CT scanning af din hund på vores klinik, før en evt. operation udføres.

Du kan læse mere om CT-scanning af hovedet her på vores hjemmeside.

Vil din hund have gavn af en operation?

Hvis du føler at din hund har problemer med vejrtrækningen og lufttilførslen, er der mulighed for at skabe mere lufttilførsel. Din hunds forsnævrede næsebor og for lange bløde gange kan korrigeres ved en dags-operation på vores dyreklinik. Her er der mulighed for at du besvarer vores Gratis online test om vejrtrækningsproblemer, idet din hunds livskvalitet spiller den største rolle, når vi sammen skal vurdere graden af din hunds vejrtrækningsproblemer.

En næseborsoperation anbefales fra 6 mdr alderen, da nyeste forskning viser, at jo tidligere indgrebet foretages, jo mindre er risikoen for at hunden får en endnu mere slap og kødfyldt, blød gane. Hvis din hund har forsnævrede næsebor, og derfor har udviklet en mere slap og kødfyldt for lang blød gane, vil denne forsnævring i svælgområdet typisk begynde at genere din hund i 8 – 18 mdr alderen. Hos hunde der lider af livstruende brachycephalt syndrom, har hunden behov for en akut operation, uanset alder.

Vores anbefaling er derfor altid at få korrigeret lukkede næsebore så tidligt som muligt, og gerne inden hunden bliver voksen, så din hund ikke når at udvikle alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Hvad sker der ved en operation på vores klinik?

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa vurderer vi den enkelte hunds behov inden vi rådgiver om en operation. Da der, ligesom ved mennesker, altid er en risiko forbundet med at lægge en hund i bedøvelse, vil det være en fordel at undgå flere operationer efter hinanden. Hos visse hunde opererer vi derfor næsebor og for lang blød gane ved samme operation, fordi hundens vejrtrækning er så dårlig, at det vil være en unødig risiko at lægge hunden i bedøvelse to gange. Hos andre hunde vurderer ejer og dyrlæge i samråd, at vi først opererer hundens næsebor, idet nogle hunde evt. kun behøver korrektion af næseborene, for at få en bedre livskvalitet. Hvis din hund er overvægtig, bør du overveje at slanke din hund, før den lægges i bedøvelse. Vi vil informere dig, hvis din hund har behov for begge indgreb.

Vi arbejder med state of the art instrumenter ved begge operationer, og bruger de nyeste amerikanske operationsteknikker, der giver det bedste og smukkeste kirurgiske resultat.

Vi tilpasser næseborenes størrelse efter din hunds naturlige snudestørrelse. Næseborenes størrelse vælges ud fra din hunds alder, snudens opbygning og snudestørrelse. Her er det vigtigt at bemærke at vi udfører en operation, hvor vi bevarer din hunds næsefløj – og laver en operation, hvor næseborene udvides i hele deres lodrette længde, fra øverst til nederst. Du kan se fotos af dette lidt længere nede på denne side.

Operationen af for lang blød gane, laves med elektrokirurgiske instrumenter. Her bruger vi det nyeste udstyr som også bruges på humane hospitaler. Elektrokirurgi giver nul blødning ved operationen og din hund er derfor klar og frisk til at gå hjem samme dag, uden sting, som kan virke generende i halsen.

Spørgeundersøgelser foretaget blandt amerikanske ejere der har valgt at få udført operationerne efter ovenstående operationsteknikker, viser en 100% tilfredshed i forhold til andre operationsmetoder, idet ejerne siger at deres hund har fået en “bedre livskvalitet” eller “langt bedre livskvalitet”.

Blandt hundeejere med engelsk bulldog kan 80% forvente en “langt bedre livskvalitet”, mens 20% svarer at hunden har fået en “bedre livskvalitet”. Dette skyldes at Engelsk bulldog kan lide af et underudviklet luftrør, som vi ikke kan operere for, hvorfor de sidste 20% ikke kan nå den fulde effekt af operationerne. Hvis du ønsker at få din undersøgt for et underudviklet luftrør, skal du informere os om dette før du bestiller en operation hos os.

Operationerne giver således bedre livskvalitet, men du må ikke forvente at din hund bliver helt “lydfri”, da en del af lyden skabes oppe i næsehulen.

Marvin fik 25% mere ilt til sin krop

Mød Marvin, fransk bulldog på 1 år. Marvins familie kontaktede os, da Marvin havde svært ved at trække vejret, hvilket gjorde, at han ikke kunne være så aktiv en hund, som han gerne ville. Vi undersøgte Marvin og anbefalede en operation af næsen, idet hans næsebor var meget forsnævrede. Ligeledes aftalte vi at vi ville vurdere Marvins bløde gane under operationen og aftalte med ejer at den bløde gane også skulle opereres, hvis den var til gene for vejrtrækningen.

Før operationen målte vi Marvins blodprocent til 69%, en meget høj blodprocent der fortæller os, at Marvin havde svært ved at få ilt nok til hans krop og hjerne. En normal blodprocent hos hund ligger på ca. 39-59%. Under operationen viste det sig at Marvins gane var alt for tyk og lang, og han blev derfor opereret for forsnævrede næsebor og for for lang blød gane under samme operation.

Marvin er nu frisk og glad og har fået en helt normal blodprocent på 52%, hvilket fortæller os at han får ilt nok til sin krop og hjerne. Hans blodprocent er således faldet med næsten 25%, hvilket vil sige at han har fået 25% mere ilt til sin krop i forhold til før operationen. Marvin er blevet en mere aktiv hund, der elsker at bruge næsen.

Herunder kan I se fotos fra Marvins operation, samt fra Marvins kontrolbesøg, 1 mdr efter operationen:

Billede 1: På operations dagen

Marvin ligger blødt, varmt og rart i sin operation. Han er bedøvet og har ingen smerter, hverken før, under eller efter operationen. Det sørger vores dyrlæger for.

Vi tager bedøvelsen af fladsnudede hunde seriøst og sørger derfor for den bedste sikkerhed: Marvin får hele tiden tilført ilt vha. en såkaldt tubus, der er et orange gummirør der skaber frie luftveje helt ned i lungerne. En iltmaskine sørger for at han trækker vejret hele tiden, så hans krop og hjerne får ilt under hele operationen. På Marvins tunge sidder der et gråt måleapparat, der monitorerer Marvins hjerte, vejtrækning, iltforsyning og meget mere. Marvins øjne er smurt med en speciel salve som beskytter øjnene under operationen. Marvin ligger på en varmepude og under en tæppe og veterinærsygeplejersken holder øje med at han har det varmt og rart. Bedøvelsen får Marvin direkte ind i sit blodkar, hvorved dyrlægen hele tiden kan styre bedøvelsen tæt.

Dyrlægen viser med en vatpind, hvor vi forventer at næseborene skal gå til. Da Marvin er en stor fyr, vælger dyrlægen at åbne Marvins næsebor med 5 mm. Næseborene syes med selvopløselige sting.

Når næseoperationen er afsluttet, afkortes den bløde gane. Her undersøger dyrlægen Marvin, hvorefter dyrlægen måler hvordan den nye gane skal se ud. Den bløde gane afkortes samme sted på alle hunde, på et punkt bag ved mandlerne, idet dette snit sikrer at ganen ikke bliver for kort. Det rette sted varierer fra hund til hund, da alle hunde har en forskellig størrelse mundhule. Dyrlægen udfører operationen med et elektrokirurgiapparat, som sørger for at der er nul blødning under operationen. Der bliver altså ikke lagt sting i den bløde gane. Den elektrokirurgi-maskine der bruges på Frederiksberg Dyreklinik & Spa er den samme som bruges, når mennesker skal have opereret deres bløde gane. Den bløde gane er helet op indenfor få dage.

Når operationen er afsluttet, ligger Marvin til opvågning i vores operationsstue. Opvågningen kan tage op til 20 minutter. I den tid bliver Marvin overvåget af en veterinærsygeplejerske, der sørger for at han får tilført ilt hele tiden. Marvin bliver først frakoblet vores iltmaskine i det sekund han er så vågen så han sætter sig op – indtil da sidder veterinærsygeplejersken ved siden af ham hele tiden. På den måde kan hun bedst holde øje med at han er varm og tale med ham med en rolig stemme, så han føler sig tryg.

Billede 2: Kontrolbesøg 30 dage efter operationen

Marvin er glad og super aktiv. Hans næsebor er store og fine og de selvopløselige sting er ved at falde ud af sig selv. Stingene bliver blødere med tiden, hvorefter de falder ud. Marvin har fået 25% mere ilt til sin krop og hele familien har allerede et mere aktivt liv.

Har du spørgsmål til en næseoperation eller ganeoperation, så kontakt os gerne. Du kan også udfylde vores online skema, hvis du er i tvivl om din hunds vejrtrækning: Test: Har din hund vejrtrækningsproblemer?

Gode råd før en næse- og / eller ganeoperation:

 • Sørg for at din hund er slank. En slank hund har mindre risiko for komplikationer i bedøvelsen og i opvågningen, efter operationen. Vi fraråder decideret at operere en meget overvægtig hund, hvis du kan vente. Få din hund slanket før operationen, da der bl.a. er mere fedt i en tunge hos en overvægtig hund. En hund med en meget stor / tyk tunge, kan bl.a. få problemer med at trække vejret i opvågningen, efter operationen, da tungen vil blokere for luftvejene. Ring til os, hvis du er i tvivl om hvorvidt din hund er overvægtig.
 • Sørg for at din hund ikke har svamp eller hudbetændelse i hudfolderne over næseryggen. Bakterier eller svampe giver nedsat heling og dermed risiko for et mindre pænt operationsresultat i perioden efter operationen. Hvis din hund har en meget stor næsefold, der blokerer for næseborene, anbefaler vi at næsefolden opereres på samme tid.
 • Fortæl os, hvis din hund har problemer med surt opstød. Hvis din hund har tendens til surt opstød på daglig basis, efter maden, når din hund drikker, eller er meget aktiv eller ophidset, skal du informere os herom ved indlæggelsen. Vi vil da give din hund hurtigtvirkende, mavesyrenedsættende medicin lige før operationen. Dette medicin gives direkte i blodkarret og virker straks. Læs mere: Surt opstød hos hunde
 • Vær opmærksom på at hunde med løbenæse / allergisk rhinitis (høfeber) eller inhalationsallergi (f.eks. allergi ved inhalation af visse typer svampe, græsser eller pollen i omgivelserne), kan få flere symptomer, når de får mere luft igennem næsehulen. Det er helt naturligt, og det er da vigtigt at man også får styr på allergien, allerhelst før operationen.
 • Sørg for at din hund er vaccineret med en kennelhoste næsevaccine, f.eks. en såkaldt BBPi vaccine fra Nobivac. Din hund skal gerne være vaccineret i god tid inden operationen, gerne 4 uger før operationen, da vaccinationen i sig selv kan give let irritation af næsehulens indre slimhinder og vandigt næseflåd (rhinitis). Hvis din hund ikke er vaccineret med en sådan vaccine, vil vi råde dig til at få dette gjort inden en evt. næseoperation. På den måde nedsætter du risikoen for at din hund smittes med kennelhoste, hvilket bl.a. kan give markant hævelse af næsehulens inde slimhinder og vandigt næseflåd (rhinitis), hvilket vil være til stor gene og irritation hos en nyopereret hund. Kontakt gerne din egen dyrlæge, der kan beslutte om din hund kan vaccineres med denne vaccine.

Gode råd til dig:

 • Hvis du har en brachycephal hunderace er det vigtigt at du holder din hund slank.
 • Da hunde ikke bare afkøles via tungen, men især også via næsehulens overflade, vil faldsnudede hunderacer altid have mere svært ved at komme af med varmen. Dette skyldes den nedsatte plads i næsehulen, som der ikke kan opereres for. Det er således vigtigt at du ikke udsætter din brachycephale hund for meget varme temperaturer, samt overdrevet motion, aktivering eller ophidselse.
 • Brug aldrig halsbånd på en brachycephal hund, men køb en brystsele. På den måde forebygger du unødigt tryk på din hunds svælg, strube og luftrør.
 • Det frarådes at tage fladsnudede hunderacer med på ferie sydpå, da de kan bliver overophedede.
 • Vær realistisk omkring dine forventninger til en operation. En fladsnudet hund vil altid forblive en fladsnudet hund, og den vil altså aldrig blive fuldstænding som en langsnudet hund, f.eks. når man taler om lufttilførsel, evnen til at nedkøle sig i varmt vejr, aktivitetsniveau og lydniveau. Operationen kan give din hund mere luft og en bedre livskvalitet, hvis din hund tidligere har lidt af problemer med luftmangel.

Læs mere: Test: Har din hund vejrtrækningsproblemer?
Læs mere: Sikker bedøvelse af dit kæledyr
Læs mere: CT-scanning af hovedet
Læs mere: Priser på operationer af brachycephale hunde / Fladsnudede hunde

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at bestille tid til en GRATIS næsebors-screening, så ring på 70 25 90 08 eller bestil online. Du kan træffe os på alle hverdage. Tidsbestilling er nødvendig.

×
Menu
Ring op
Bestil tid