Tilbage til vetgruppen.dk
+45 2217 7778
  • HESTEFORSIKRING

    HESTEHOSPITAL I ÅRHUS, HERNING OG VENDSYSSEL

VALG AF HESTEFORSIKRING

I mit arbejde, og særligt ved handelsundersøgelser, bliver jeg ofte spurgt til råds om valg af hesteforsikring, forsikringstyper og forsikringsselskaber.

Mht. til forsikringstyperne, så kan man i Danmark overordnet vælge mellem livsforsikringeruanvendelighedsforsikringer og sygeforsikringer.

Nogle selskaber tilbyder udvidede livsforsikringer eller andre kombinationsforsikringer, men jeg vil her forholde mig til de tre typer i deres rene form. De fleste forsikringer kræver som minimum en klinisk undersøgelse af hesten svarende til en handelsundersøgelse. I forbindelse med køb af en hest vil handelsundersøgelsesattesten have gyldighed som forsikringsundersøgelse i 14 dage efter undersøgelsestidspunktet.

LIVSFORSIKRING

Livsforsikringer dækker tabet af hesten i forbindelse med bortkomst/tyveri samt pludselig død eller aflivning påbudt i henhold til dyreværnsloven. Man skal her være opmærksom på at det kun i MEGET sjældne tilfælde vil kunne komme på tale, at en livsforsikring vil kunne dække i forbindelse med en kronisk halthed, KUN hvis man mener, at det vil være dyrplageri at lade hesten leve med denne halthed.

Flere forsikringsselskaber skriver explicit at forsikringen ikke dækker ved kroniske haltheder.

Jeg oplever ofte at hesteejere har tegnet en livsforsikring i den tro, at de så er dækket ind i alle tilfælde, og at det blot er et spørgsmål om at få en dyrlæge til at skrive under på at hesten lider. Dette er altså IKKE korrekt. Værdien af en ren livsforsikring kan vel diskuteres, man skal ihvertfald være opmærksom på forsikringens begrænsninger, og overordnet set mener jeg at denne forsikrings væsentligste eksistensberettigelse er som forudsætning for en sygeforsikring.

UANVENDELIGHEDSFORSIKRING

Uanvendelighedsforsikring dækker tabet af hestens brug til et tilsikret formål, f.eks. almindelig ridebrug, konkurrenceridning, væddeløb, avlshingst eller hoppe. Dette betyder, at hvis I kommer i den uheldige situation, at jeres hest ikke længere kan bruges til dette formål, så kan I få udbetalt den sum penge som hesten var forsikret til.

For at få det fulde beløb udbetalt på en hoppe/hingst skal I vælge at lade hesten aflive, da en del forsikringsselskaber regner med at disse repræsenterer en avlsværdi, som ikke er dækket af uanvendelighedsforsikringen. Tab af anvendelighed vil oftest først komme på tale efter et sygdomsforløb med flere behandlinger og en længere tidshorisont.

Når sagen afsluttes skriver jeg som dyrlæge under på at hesten er VARIGT uegnet til enhver ridebrug. Uanvendelighedsforsikringer er typisk ret dyre, men kan man få plads til det i budgettet, så er det en rigtig god forsikring. I skal imidlertid være opmærksomme på, at det er forsikringsselskabernes veterinærkonsulenter der har det sidste ord, når det skal  afgøres om en hest er uanvendelig eller ej, og fra tid til anden oplever jeg at selskaberne dikterer yderligere behandlingsforsøg, selvom jeg som hestenes daglige dyrlæge mener at yderligere behandling er udsigtsløs.

Der er jo ingen, der går og drømmer om at få deres hest erklæret uanvendelig til ridebrug, men når man står i situationen, så vil de færreste ønske at sagen bliver trukket unødigt i langdrag.

SYGEFORSIKRING

Sygeforsikringen sørger for at I kan få en større eller mindre del af omkostningerne i forbindelse med behandlingen af jeres heste dækket/tilbagebetalt. Forudsætningen for at tegne en sygeforsikring er oftest som minimum en livsforsikring hos det pågældende selskab. De forskellige selskaber har forskellig dækningsgrad og priser, så I skal orientere jer grundigt inden I vælger forsikringsselskab.

Denne forsikring er en fantastisk hjælp, hvis man løber ind i dyrlæge-regninger udover de sædvanlige vaccinationer, tandraspninger og ormekure.

Jeg anbefaler varmt, at man tegner denne forsikringstype, da den sikrer at I har forsikringsselskabet som en aktiv medspiller, der i problemsituationer også vil skæve til økonomien, og ikke blot diktere mere eller mindre udsigtsløse behandlinger, der, udover at de koster mange penge, også medvirker til at trække et ubehageligt forløb i langdrag.

Sammenspillet med forsikringsselskabet.

Når du har fået foretaget en handelsundersøgelse, hvadenten der kun er tale om en klinisk undersøgelse, eller om du har fået foretaget røntgen og andre supplerende undersøgelser, så vil du fra tid til anden kunne opleve at forsikringsselskabet ikke er enig i den vurdering, som den undersøgende dyrlæge har lavet, og tilføjer et forsikringsmæssigt forbehold. Hvis du vil undgå dette, så bør du foreligge handelsundersøgelsesattesterne for forsikringsselskabet INDEN du køber hesten og tager den med hjem. På den måde kan du spare dig selv for en masse besvær og ærgrelser.

FORSIKRINGSSELSKAB

Forsikringsselskaber er jo forretninger, og skal som sådan, for de flestes vedkommende, helst give overskud. Derfor vil I opleve, at der kan være bøvl, når I på et tidspunkt står i en situation, hvor forsikringen skal tages i brug.

Samtidig kan selskaberne nogle gange virke uforholdsmæssigt forsigtige ved tegningen af en ny forsikringen.

Jeg vil afholde mig fra at hænge enkelte forsikringsselskaber ud som værende dårlige, men blot konstatere, at der også ved hesteforsikringer er en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Jeg deler gerne mine erfaringer med jer ved telefonisk henvendelse.

HAR DU SPØRGSMÅL?

TELEFONTID

Mandag 07.30  – 13.00
Tirsdag  07.30  – 13.00
Onsdag  07.30  – 13.00
Torsdag 07.30  – 13.00
Fredag   07.30  – 13.00

DØGNVAGT &  AKUT BEHANDLING

kontakt.horsedoc@vetgruppen.dk

VetGruppen

VetGruppen er en sammenslutning af lokale dyreklinikker og dyrehospitaler, der arbejder sammen om at sikre de bedste forudsætninger for dyrs sundhed. Vi består af en stor gruppe dyrlæger og veterinærsygeplejesker med hver deres specialområde, hvilket er din garanti for kompetent og professionel pleje, hvad end der er tale om vaccination af hund, sundhedsundersøgelse af kat eller handelsundersøgelse af hest.

© 2023 VETGRUPPEN | CVR: 40 49 04 85 | Cookie og privatlivspolitik

×
Menu
SMS
Ring op
Mail