Skip to main content

 

 

Støtte til ukrainske flygtninge og deres kæledyr

OPDATERING: VetGruppen har indstillet støtten pr. 01. september 2022. 
 
Fødevarestyrelsen er kommet med en opfølgning på deres første udmelding.
 
Praktiserende dyrlæger bør ikke behandle de ukrainske kæledyr, førend Fødevarestyrelsen har visiteret dyrene. Det betyder i praksis, at vi i VetGruppen vejleder de ukrainske dyreejere i at isolere dyret og kontakte Fødevarestyrelsen via den blanket der ligger på linket herunder.
 
Herudfra udarbejder Fødevarestyrelsen en plan for det enkelte dyr, og så kan vi som privatpraktiserende dyrlæger træde til med støtte og assistance til det praktiske.
 
VetGruppen modtager således først kæledyr fra ukraine før Fødevarestyrelsen har været ind over vurderingen.
 

Original post

I forlængelse med invasionen af Ukraine og flygtningestrømmen, følger der også kæledyr med over grænserne.

Fødevarestyrelsen har i dag offentliggjort en særlig undtagelsesmulighed der betyder, at personer der medbringer kæledyr fra Ukraine, frit kan indføre dem til EU/Danmark, selvom de ikke opfylder indrejsekravene fx: 

  • Dyret skal være chip-mærket
  • Dyret skal tidligst ved 12-ugers alderen være rabiesvaccineret med en vaccine, der opfylder kravene i bilag III i Forordning 2013/576
  • Mindst 30 dage efter en færdig rabiesvaccination og mindst 3 måneder før udrejse af Ukraine har den fået foretaget en antistoftitreringstest, der er undersøgt på et EU-godkendt laboratorie og viser et resultat på mindst 0,5 IE/ml

Du kan se den fulde tekst om undtagelsen her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaeledyr-og-situationen-i-Ukraine.aspx

VetGruppen vil gerne støtte op, og hjælpe ukrainske dyreejere og kæledyr,  og vi tilbyder derfor gratis sundhedsundersøgelse, mikrochipning og rabiesvaccination til ukrainske kæledyr.

 

×
Menu
Døgnvagt