Skip to main content

Gødningsprøver og parasitter (orm)

Der er i de senere år kommet meget større fokus på hestens indvoldsparasitter, også kaldet orm, derfor laver vi gødningsprøver. Det skyldes i høj grad, at nogle af indvoldsormene er blevet resistente over for de ormemidler, som findes i dag.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, når vi behandler vores heste med ormemidler. Dels for at sikre at hesten får den rigtige behandling nu og her og dels for at den behandling, den får, virker i fremtiden.

Ormemidler er receptpligtig medicin. Det betyder, at vi som dyrlæger ikke må udlevere dem uden at have set hesten. Dog er det ikke altid nødvendigt, hvis din dyrlæge har et godt kendskab til dit hestehold.

Derfor er det vigtigt, at du ringer ind og får en snak med os, så vi kan afgøre, hvordan vi gør det bedst i dit hestehold.

Der er mange forskellige forhold, der kan medvirke til belastningen af parasitter. Størrelsen af folde, antallet af folde, hvor mange heste på den enkelte fold, i hvor lang tid, aldersmæssig sammensætning af flokken, åbent/ lukket hestehold osv. Desuden er det ikke sikkert, at en gødningsprøve giver alle svar. En gødningsprøve siger noget om hvor mange æglæggende hunorm, der er tilstede i tarmen på det tidspunkt gødningsprøven udtages. Det vil sige, der kan foreligge falsk negative gødningsprøver f.eks. hvis der ikke er æglæggende hunorm aktive den dag prøven tages.

Den farligste orm i hesteholdet er hestens blodorm. Denne orm har en speciel cyklus i hesten. Tiden fra den kommer ind i hesten som infektiv larve fra græsset om sommeren og derefter vandrer rundt i hestens blodkar (og laver alle skaderne) til den kommer tilbage til tarmen og bliver voksen og hunormene lægger æg, kaldes præpatenstiden. Hos hestens blodorm kan denne tid vare op til 4-6 mdr. I denne periode er gødningsprøven “falsk” negativ. Det vil sige, at blodorm oftest først påvises i gødningsprøven foråret efter hesten er blevet inficeret. Derfor kan infektion med denne slags orm nemt overses og underbehandles.

Grundet ormenes cycklus og udvikling i hesten, skal gødningsprøver udtages og analyseres i overgangsperioden i vejret marts/april og/eller august/september. På dette tidspunkt er der flest æglæggende hunorm i tarmen.

For at få et indblik i hvor stor parasitbelastningen er i dit hesteholder, kan det være rigtig fornuftigt at tage nogle gødningsprøver og få dem tjekket for indholdet af parasitæg. Det viser os, hvor stor parasitbelastningen er i de givne folde og ud fra det bla. tilrettelægge den strategi, der passer bedst til din besætning eller hest. Strategien bygger oftest på fold skifte, parasitbehandlingsstatus på nytilkomne heste og evt. anvendelse af ormekure.

Loven

Vi må ikke udlevere ormemidler, uden at der foreligger en betydelig indsigt i besætningen og besætningsrådgivningen bygger dels på gødningsprøver, dels antallet af heste, fordelingen af alders grupper, tilstedeværelse af følhopper, sommer og vinter folde (græs smitte) samt den foregående vinters klima. Tør frost i et par dage udrydder eventuel græssmitte og foldene kan derfor “ryddes” for overvintrende parasitter.

Sådan gør du

Ring i normal telefontid og snak med en dyrlæge om dit hestehold og hvornår du kan komme med gødningsprøverne. Tag en lille klump frisk gødning  fra boksen om morgenen. Tag øverst fra gødningsknoldene, så der ikke er sand, skidt og spåner i. Hvis der også skal dyrkes for blodorm, skal vi bruge 40 gram. Læg gødningen i en lille plasticpose (fx frysepose), pres al luft ud og slå en knude. Skriv hestens navn på posen. Opbevar posen på køl, hvis du ikke kører direkte til klinikken.

Opslag fra facebook om blodorm

Flere heste er døde af Store Blodorm (Strongylus Vulgaris) Dette betyder absolut ikke, at din hest er ved at dø af blodorm, men at vi meget gerne vil have, at du læser nedenstående, da blodorm kan få fatale følger for din hest. I 1999 blev der indført receptpligt på ormekure i Danmark. Dette betyder, at dyrlægen skal stille en diagnose for at kunne udlevere ormekur til en hest. I de senere år er der blevet strammet meget op omkring dette og ormekure er mange steder kun blevet udleveret, hvis hesten har haft over 200 æg pr. gram fæces i en gødningsprøve eller har andre tegn på orm. Dette er som udgangspunkt meget godt, da det er for at forebygge resistens blandt ormene overfor de ormekure vi har til rådighed. For ca. 50 år siden var der et stort problem med Blodorm blandt heste i Danmark. Blodorm kan give tromboembolisk kolik, som ofte kan gøre hesten meget syg eller være dødelig. Tromboembolisk kolik betyder kolik forårsaget af blodpropper. Blodpropperne kommer som følge af sår på indersiden af hestens blodkar. De 4-5 cm store voksne larver forårsager disse sår i blodkar når de vandrer fra tarmen ind i blodbanerne. Da ormemidler indeholdende Ivermectin blev markedsført blev forekomsten af Blodorm reduceret kraftigt. Dette skyldes en hyppig behandling samt ivermectin er det eneste ormemiddel, der virker mod vandrende blodorm. Blodormene gik fra at have en forekomst på 80-100% til i dag at være under 5% i heste som bliver regelmæssigt behandlet. I de senere år har opfattelsen blandt mange været, at hvis bare hesten fik lavet en gødningsprøve og denne var under 200 æg pr. gram fæces, var det ikke nødvendigt at behandle hesten og loven har ligeledes afspejlet dette synspunkt. Dette har medført, at flere heste igennem 1,2 eller flere år ikke har fået ormekur. Problemet er, at vi ikke kan stole 100% på, at en gødningsprøve giver det rigtige resultat. Dette skyldes, at ormene selvfølgelig ikke udskiller lige mange æg alle dage og vandrende larver samt ikke kønsmodne orm ikke udskiller æg. Vandrende larver kan derfor godt kan være til stede selvom det ikke afspejles i gødningprøven. Som dyrlæger er vi selvfølgelig underlagt loven og nødt til at handle ud fra denne. Grundet denne behandlingsform er blodormen nu mere hyppig end den har været i mange år og har også forårsaget koliktilfælde med dødelig udgang. I Hørsholm Hestepraksis har vi i længere tid advokeret for, at næsten alle heste bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødningsprøven viser. Dette viser sig nu at være yderst relevant få at undgå problemer med blodorm og kolik. Vi mener dog stadig, at alle heste bør få taget en gødningsprøve ca. to gange om året ( ca. marts/april og september/oktober) for at få et indblik i belastningen med parasitter i hesteholdet. Dette skyldes, at en overbehandling af hestene kan medføre en resistens blandt ormene og dette ønsker vi stadig at undgå for at kunne give en effektiv behandling nu og i fremtiden. Der er allerede påvist resistens bland nogle spolorm overfor Ivermectin (ormemiddel). Det er også vigtigt, at der er en koordineret behandling af hestene på samme opstaldningssted og det er samtidig vigtigt at huske på, at den rigtige behandling et sted ikke behøves at være den rigtige behandling et andet. Behandlingen afhænger af hesteholdets sammensætning og flow i besætningen. Derfor er det vigtigt, at du er i tæt dialog med os, når der skal sættes ind med behandling af hestene for orm.

Så en lille opsummering: I Hørsholm Hestepraksis mener vi, at alle hest bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødningsprøven viser og fortrinsvis om efteråret. Det er dog stadig vigtigt, at vi får lavet en rigtig behandling af den enkelte besætning og dette betyder, at vi stadig skal lave gødningsprøver. Gødningprøverne skal laves, så vi kan kontrollere for resistens på det enkelte sted. Så vi har mulighed for at tjekke om hesten har spolorm eller strongylider ud fra gødningprøven og så vi kan få behandlet de heste med flest orm. Dyrkning for blodorm laver vi ikke som standard, da vi mener det kan give en falsk tryghed grundet risikoen for tilstedeværelse af orm på trods af negativt dyrkningsresultat. Vi vil selvfølgelig lave en dyrkning i besætninger, hvor der er sygdom eller mistanke for blodorm. Når foråret kommer (marts/april/maj) så sørg for at lave en koordineret indsats m.h.t. indsamling af gødningsprøver på jeres opstaldningssted og tag kontakt til os for at få den rigtige strategi for netop jeres sted. Vi giver selvfølgelig rabat når flere gødningsprøver bliver afleveret på samme tid. Men husk, hesten er ikke en maskine men et dyr og derfor er rådgivningen vigtigere end gødningsprøven,  da biologiske processer kan være svære at putte i en kasse og generalisere omkring. Vi anbefaler derfor I kommer til os, da vi altid vil forsøge at gøre det optimale for Jer og jeres heste. Vi er glade for du er nået helt til enden af artiklen og del meget gerne dette på din væg, så så mange som muligt kan få den mest optimale rådgivning og behandling af deres heste.

En lille opsummering

I Hørsholm Hestepraksis mener vi, at alle hest bør få en ormekur en gang om året uanset hvad gødningsprøven viser og fortrinsvis om efteråret. Det er dog stadig vigtigt, at vi får lavet en rigtig behandling af det enkelte hestehold og det betyder, at vi stadig skal undersøge gødningsprøver. Gødningprøverne skal laves, så vi kan kontrollere for resistens på det enkelte sted. Her har vi mulighed for at tjekke om hesten har spolorm eller strongylider og og sørge for behandling til de heste, som har for mange orm. Dyrkning af blodorm laver vi ikke som standard, da vi mener det kan give en falsk tryghed, fordi der kan være risiko for tilstedeværelse af orm på trods af negativt dyrkningsresultat. Hvor der er sygdom eller mistanke om blodorm laver vi selvfølgelig en dyrkning.

Når foråret kommer (marts/april/maj) så sørg for at lave en koordineret indsats m.h.t. indsamling af gødningsprøver på jeres opstaldningssted og tag kontakt til os for at få den rigtige strategi for netop jeres sted. Vi giver selvfølgelig rabat, når flere gødningsprøver bliver afleveret på samme tid.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op