Skip to main content

Griffelbensfraktur

Når en hest brækker griffelbenet, sker det ofte som følge af et spark eller andet traume. Griffelbenet er en tynd knogle, som findes på hver side af pibeknoglen. Griffelbenene strækker sig fra forknæet/hasen ned – til lige over koden. 

Frakturbehandling og helingsprognoser for griffelbenet i heste

Den øverste del af griffelbenet danner ledflade med knoglerne i forknæet/hasen og deltager derfor i fordelingen af vægtbelastningen nedad i benet. Et brud i den øverste del af griffelbenet kan derfor medføre et ustabilt griffelben og herved volde problemer i ophelingen. Brud andre steder i griffelbenet medfører sjælden problemer med stabiliteten. I de situationer hvor fraktur-stykkerne har kontakt og blodforsyningen er tilstrækkelig god, kan griffelbenet gro sammen af sige selv efter en periode med ro i 6-10 uger. Ofte vokser det brækkede griffelben sammen med piben ved at danne et overben. Hvis brudfladerne ligger langt fra hinanden, eller hvos blodforsyningen til knoglestumperne er ødelagt, kan det blive nødvendigt at operere. En røntgenundersøgelse med optagelser fra forskellige vinkler vil afsløre fraktur-typen og om heling uden operation kan forventes. Hvis den øverste del af griffelbenet er fraktureret, kan det blive nødvendigt at fastgøre knoglen til piben med skruer for at opnå stabilitet. Ligger frakturen i den midterste eller nederste del af knoglen, består operationen primært i oprensning og fridissektion af knoglestumperne, der herefter blot fjernes. Operation medfører ofte en kortere rekonvalescens-periode. Prognosen for helbredelse er god.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op