Skip to main content

Hjerteundersøgelse

En hjerteundersøgelse indledes med at hesten grundigt undersøges klinisk, herunder at hjertet auskulteres i hvile. Derefter foretages en arbejdsprøve, og eventuelt laves en EKG-test og en ultralydsscanning af hjertet.
Hjertet er en muskel, der er opdelt i 4 kamre. Heste har i forhold til deres størrelse et stort hjerte og dette kan, ligesom kroppens øvrige muskler, trænes endnu større og mere kraftfuldt. Dette er vigtigt, da heste er atleter og heste, der skal præstere på højt niveau har et øget behov for blod- og ilttilførelse under arbejde for at kunne levere 100%. Generelt gælder det, at alvorlige hjerteproblemer er forholdsvis sjældne hos heste, men når heste ikke præsterer optimalt, kan det skyldes hjerteproblemer. Andre symptomer på hjerteproblemer kan være ødemer på bugen, hoste, træthed, hvis hesten bliver meget forpustet under og fortsat længe efter arbejde, unormal pulsering i halsvenen m.m.. Hjerteproblemer kan enten være medfødte eller erhvervet og deles yderligere op i, om der er tale om en rytmeforstyrrelse eller om der ved auskultation (lytte på hjertet med et stetoskop) kan høres en mislyd.

Arbejdsprøve

Ved en arbejdsprøve lyttes grundigt på hestens hjerte før, under og efter longering for at tjekke hjertes rytme og lytte efter mislyde. Ved arbejdsprøven observeres hesten under og efter arbejdet og her er vi særligt opmærksomme på blandt andet udholdenhed, hoste, hvor forpustet hesten bliver og hvor længe der går efter arbejde, inden hestens pulsfrekvens atter har nået sin hvilepuls.

EKG

Derefter laver vi en EKG-test, som viser, hvordan hjertet slår. Det foregår ved, at hesten får påsat elektroder forskellige steder på kroppen, samt en transportabel EKG, som sender signaler direkte til en computer. EKG’et tages i både hvile og under arbejde.

Ultralydscanning

Slutteligt kan hjertet ultralydsscannes. Her kan man se forhold omkring hjertets størrelse, hjerteklappernes funktion, eventuelle misdannelser i hjertet og hvordan blodet strømmer i hjertet.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op