Skip to main content

Kastration

Hingste kastreres som regel tidligst når de er ca. seks måneder gamle. Normalt er begge testikler til stede i pungen ved fødslen, men i enkelte tilfælde sker det først senere. Kastration af føl og plage er et langt mindre indgreb end kastration af en voksen hingst.

Kastration af voksne hingste kan medføre komplikationer, og det er derfor en god idé at lade hesten kastrere tidligt, hvis du ikke ønsker at anvende den som hingst. Vi kan kastrere hingsten hele året, men vær opmærksom på at der er større risiko for komplikationer i sommerhalvåret pga. fluer og andre insekter. Operationen kan foregå enten stående eller liggende. En forundersøgelse kan hjælpe med til at vurdere, hvad der vil være bedst i det enkelte tilfælde.

Stående kastration

En stående kastration foregår typisk, hvor hesten står opstaldet. Fordelen ved den stående kastration er, at det er nemt for ejeren, fordi vi kommer ud til hesten. Det er en forudsætning, at begge testikler er til stede i pungen. Ved stående kastration sederes (beroliges) hesten som til f.eks. tandrasp og lokalbedøves i pung og testikel. Såret står åbent efter operationen for at undgå væskeophobning. Det er vigtigt, at sårvæsken kan dræne fra såret. Herved mindskes risikoen for, at der opstår infektion efter indgrebet.

Liggende kastration

Kastration i fuld narkose er forbundet med en lavere komplikationsrate. Det skyldes primært, at kirurgen har et bedre overblik over operationsfeltet, og at såret bliver syet sammen efter operationen. Risikoen for blødning og infektion mindskes herved. Vi anbefaler derfor, at alle hingste over to år samt temperamentsfulde og urolige hingste kastreres liggende. Den liggende kastration er generelt en mere skånsom metode, og din hest kommer derfor hurtigere i arbejde igen. Ved liggende kastration skal hesten i fuld narkose. Det indebærer altid en risiko, men den er forsvindende lille med de hjælpemidler og medikamenter, som vi har til rådighed i dag. Hørsholm Hestepraksis har investeret i avanceret anæstesiudstyr og har specialuddannet personale til at varetage sikker bedøvelse af din hest.

Efterbehandling

Den kastrerede hest skal have boksro det første døgn. Det er vigtigt for at mindske risikoen for lyskebrok og blødning. Vi ordinerer antiinflammatorisk (smertestillende) medicin i nogle dage efter operationen. Når hesten er på smertestillende, er den mere villig til at bevæge sig, hvilket hjælper med til at mindske hævelsen og dermed risikoen for infektion. Bevægelse er vigtig, så hesten må gerne komme på fold allerede efter det første døgn, medmindre andet er aftalt. Du må også gerne skridte hesten en tur for hånd, i skridtmaskine eller lave lidt longearbejde. Det er normalt, at der opstår hævelse omkring såret efter operationen, og som udgangspunkt må hævelsen ikke være større end en tennisbold. Er kastrationen foretaget på stående hest, vil vi som regel ordinere forebyggende antibiotikabehandling pga. det åbne operationssår.

Den stående kastration er som udgangspunkt billigere end den liggende kastration, som kræver indlæggelse på klinikken og fuld narkose.

Priser kan oplyses ved at ringe til klinikken i normal åbningstid.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op