Skip to main content

Kiropraktik

Kiropraktik på heste er de seneste 10 år blevet et mere og mere almindeligt supplement til den traditionelle dyrlægebehandling, når vi konfronteres med lidelser, der skaber nedsat præstationsevne hos hestene.

Mange har sandsynligvis et kendskab til kiropraktisk behandling af egen erfaring ved akut opstået traume på rygsøjlen. I sportsverdenen har man ligeledes fundet stor anvendelighed af kiropraktikken for at optimere bevægeligheden i rygsøjlen og derved nedsætte risikoen for skader.

På samme måde anvender vi hos Hørsholm Hestepraksis kiropraktik til heste i forbindelse med funktionsnedsættelse og optimering af bevægeligheden i overlinien, men også forebyggende for at opretholde en optimal bevægelighed af kroppen hos sportsheste.

Hvad er kiropraktik?

Det centrale i den kiropraktiske behandling er subluxationer (låsninger) i rygsøjlen og de heraf følgende funktionsforstyrrelser i nervebaner og muskler. Kiropraktik er en behandlingsform, hvor man ved en præcis, hurtig og kontrolleret manipulation (kiropraktisk behandling) genopretter bevægeligheden i et led.

Mellem hver ryghvirvel er der små led kaldet facetled. Subluxationer opstår når den normale bevægelighed mellem ryghvirvlerne nedsættes eller ændres. Derved ændres rygsøjlens flexibilitet og det giver øget stivhed og muskelspændinger. Nedsat mobilitet mellem to ryghvirvler kan påvirke de nerver, der udspringer fra det pågældende rygmarvssegment, hvorved det neurologiske signal fra centralnervesystemet ud til led, sener, muskler, organer m.m. ændres.

For at et led kan fungere optimalt, kræves det at de muskler og sener, der sørger for at leddet bevæger sig, modtager korrekt information fra de nerver, der forsyner området med informationer fra hjernen og rygmarven.

Målet med den kiropraktiske behandling er at genoprette den normale ledbevægelighed og derved opnå normal nervefunktion. En normal nervefunktion er som nævnt afgørende for normal muskel og led funktion samt for sundhed og vitalitet i organerne.

Symptomer der kan skyldes kiropraktisk oprindelse:

  • nedsat præstation
  • slår med hovedet under ridning
  • sværere at ride på den ene volte
  • problemer med at springe an i galop
  • ændret adfærd, vil fx ikke løfte et bagben
  • asymmetri i muskulatur

Den kiropraktiske behandling udføres ved en præcis og hurtig manipulation af det eller de ledsegmenter, der har reduceret bevægelighed, hvorved man søger at genoprettet leddets normale bevægelsesmuligheder. Ved den kiropraktiske behandling bevæges leddet inden for dets normale anatomiske begrænsning og der sker ikke en overstrækning af de støttende ligamenter og bindevævsstrukturer omkring leddet.

Den kiropraktiske behandling er ikke farlig for dyret, men bør kun udføres af dyrlæger.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op