Skip to main content

Laboratorium

Hørsholm Hestepraksis har et moderne laboratorium, hvor vi selv foretager en lang række undersøgelser. Vi laver blandt andet blodprøver, gødningsundersøgelser, larvedyrkning, urinundersøgelse, ledvæskeundersøgelse, bakteriedyrkning og resistensbestemmelse samt hudskrabsanalyser.

Det at vi har vores eget veludrustede laboratorium muliggør, at vi ofte samme dag som prøven er taget, kan få svaret på undersøgelsen og dermed hurtigt kan få opstartet den korrekte behandling af hesten.

En del prøver vælger vi dog også at sende ud af huset til laboratorier i fx. Tyskland og England. Dette glæder blandt andet mere specialiserede blodprøver, biopsier m.m., og disse forbereder vi i laboratoriet. 

I vores laboratorium bruger vi til blodprøverne udstyr fra Idexx Laboratory. Vi kan dels måle en række hæmatologiske parametre, herunder blandt andet blodprocent, infektionstal m.m. og herudover en række organmarkører, som fortæller om funktionen af blandt andet muskler, nyrer, lever m.m.

Som noget nyt kan vi hos Hørsholm Hestepraksis nu også måle SAA (Serum Amyloid A) niveauet i blodet. SAA er en meget sensitiv inflammationsmarkør, der dannes i leveren hos heste. Denne stiger og falder hurtigt og derfor er SAA-niveauet værdifuldt til at diagnosticere tidlige/subkliniske stadier af inflammation og infektion, men også til at vurdere effekten af en opstartet behandling. 

I vores laboratorium kan vi desuden fremstille IRAP og PRP. Læs mere om disse, ved at klikke på ordene. 

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op