Skip to main content

Muk

Muk kan være et multifaktorielt hudproblem og skyldes bakterier, ringorm, mider, photosensibilisering og svamp. Et meget fugtigt miljø, som fx folde med meget mudder, kan være med til at prædisponere for muk.

Årsager

Muk kan være et multifaktorielt hudproblem og skyldes bakterier, ringorm, mider, photosensibilisering og svamp. Et meget fugtigt miljø, som fx folde med meget mudder, kan være med til at prædisponere for muk.

Udseende

Muk kommer ofte i området fra koden til ballerne. Der kan være stor forskel på, hvor angrebet og påvirket den enkelte hest bliver af muk. Mukken vil ofte ses som noget meget irriteret hud med tykke skorper, som kan være meget svært at få fjernet. Huden kan også være meget tør med sprækker og rødme.

Behandling

Behandlingen er individuel i det enkelte tilfælde. Fælles for alle gælder det om, at klippe hårene i området for at give det luft så det har mulighed for at tørre ud. Muk skorper i området opblødes, fx med et varmt vådt håndklæde, så skorperne nemmere kan pilles af. Det er vigtigt at ALLE skorper fjernes. Herefter skal området duppes tørt med køkkenrulle eller et rent tørt håndklæde. Efterfølgende kan området behandles med forskellige salver og evt. penicillin og sørg hele tiden for, at det angrebne område holdes så tørt som muligt.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op