Skip to main content

Vaccination

I Danmark bliver de fleste heste vaccineret en gang årligt mod influenza og hvert 2. – 3. år mod stivkrampe. En gang årligt betyder, at der fra sidste vaccinationsdato, som er skrevet ind i pas eller vaccinationsbog, maksimalt må gå 365 dage til næste vaccination.

Heste med FEI pas, som går til stævner, vaccineres hver 6. Måned ± 21 dage. Hesten skal vaccineres minimum 7 dage før ankomst til stævne. Er hesten ikke vaccineret før, eller overskrides vaccinationsdatoen, skal hesten basis vaccineres.

Basisvaccination

  • en vaccine den pågældende dag og
  • en opfølgende vaccine 21 – 92 dage efter den og
  • igen efter tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage – så tre vaccinationer i alt.

Vi sender som udgangspunkt en reminder ud til dig på mail, hvis du tidligere har fået din hest vaccineret hos os. Men husk, at det kun er ment som en hjælp, det er dit ansvar som ejer, at hesten er vaccineret korrekt og at datoerne overholdes.

Har du en islandsk hest

Har du en islandsk hest, skal du være opmærksom på at vaccinationsreglerne for islandske heste er ændret pr. 1. januar 2018. Dette kan have betydning for dig. Vi anbefaler derfor at du læser de nye regler, ved at trykke her. Vi gør opmærksom på at det altid er ejers ansvar, at sikre at hesten er korrekt vaccineret, men vi vil selvfølgelig meget gerne hjælpe med at vaccinationen af din hest følger de gældende regler.

Nye regler ændret delvist tilbage!

Krav til vaccination af stævneheste- og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund

Stævneåret 1. januar – 31. december 2012:

Hidtidige regler er gældende. Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 dage efter foregående vaccination.

Stævneåret fra 1. januar 2013 og fremefter:

For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. december 2012, gælder ovenstående regler.

For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler:

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, som tidligst gives 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse.

FEIs regler for heste/ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI (FEI Veterinary Regulations)

Nedenstående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI.

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er korrekt basisvaccineret før 2005 efter FEIs daværende regler, og hvor de årlige revaccinationer er regelret fulgt, skal ikke have ny basisvaccination og Booster-vaccination, men kan starte FEI stævner, såfremt årlig revaccination er fulgt. Dog må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er basisvaccineret efter 1. januar 2005, skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse.

Dansk Ride Forbunds anbefalinger

Dansk Ride Forbund anbefaler generelt, at alle vaccinationer af heste – uanset hvilken sygdom der vaccineres imod – skal foretages i henhold til vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår af lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl om din hest er korrekt vaccineret, skal du rådføre dig med din dyrlæge.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op