Skip to main content
Trustpilot Widget

CampusVet

Hos CampusVet har vi fokus på udvikling for veterinærfaglige. Fagligt såvel som personligt. 

Hvorfor har vi CampusVet? 

I VetGruppen har vi stort fokus på det faglige beredskab og niveau i alle kontakter med klienter og patienter. Derfor har vi udarbejdet dette uddannelsesprogram, der er sammensat med inspiration fra organisationen.

Mange har bidraget med indspil til emner og vi trækker i stort omfang på specialister i kæden i nogle af aktiviteterne. Stor tak til alle bidragydere.

Uddannelsesprogrammet organiseres i CampusVet – der samler alle indspil fra VetGruppens medarbejdere, sætter programmet op og organiserer de enkelte aktiviteter. Vi har et særligt fokus på, at kurserne bygger bro mellem teori og praksis.

CampusVet’s kursuskalender 2024

VetGruppens eget efteruddannelsescenter CampusVet kan nu præsenterer et kursusprogram for 2024 spækket med blandt andet faglige praktiske kurser, online seminarer og lederuddannelse til VetGruppens ansatte.

Det er vigtigt for os at kursusprogrammet er sammensat efter medarbejdernes egne ønsker og behov. Derfor startede arbejdet med kursussammensætningen i foråret, hvor et spørgeskema blev sendt ud til alle ansatte på VetGruppens klinikker. Her kunne alle ansatte give deres ønsker til kursusemner og forelæsere. Efteruddannelse af vores medarbejdere skal være praksisnært og relevant så den nye viden nemt kan integreres i det daglige arbejde ude på klinikkerne.

Med medarbejdernes input, kan vi derfor nu stolt præsenterer CampusVet kursusprogram 2024.

×
Menu
Døgnvagt