Skip to main content

Chipmærkning og udelukkelse fra konsum

I de senere år er der kommet mere fokus på chipmærkning af heste. Det skyldes blandt andet en ændring af lovgivningen i forhold til chipmærkning og at heste i EU ikke må krydse landegrænserne uden at være identificerbare.

Det gælder, at alle heste, der er født i Danmark efter 30. juni 2009, skal chipmærkes. 

Heste, der er født før 1. juli 2009, skal ikke chipmærkes, hvis: 

  • hesten allerede er mærket med en chip
  • hesten har et brænde- eller frysemærke og mærket indeholder cifre eller
  • hesten har et pas udstedt af en officielt anerkendt avlsorganisation eller en organisation, der administrerer konkurrence- og væddeløbsheste, forudsat at der i passet er angivet et signalement af hesten med udfyldt tegning. 

Yderligere gælder det fra 1. januar 2012, at alle heste skal have et hestepas. For at en hest kan få udstedt et hestepas, skal den være identificerbar. Efter 1. Marts 2010 er det ikke længere lovligt at brændemærke heste og derfor er chipmærkning nu eneste lovlige mærkning af heste.

Med en chip får hesten et identifikationsnummer, som den vil have resten af livet. På heste placeres chippen midt på venstre side af halsen på overgangen mellem nakkekam og halsmuskulatur. Chippen måler cirka 1 mm i diameter og er cirka 5 mm lang. En chip kan aflæses med en chipaflæser, ved at føre denne over placeringen af chippen.

Chipmærkes hesten efter passet er udstedt, skal passet sendes til SEGES for at opdateres. Læs mere, ved at trykke her.

Udelukkelse fra konsum

Heste anses som værende produktionsdyr, ligesom det gælder for køer og svin, med mindre de er udelukket fra konsum og herved får status som hobbydyr. Hvis hesten ikke er udelukket fra konsum, er man underlagt et omfattende regelsæt i forhold til bl.a inberetninger, medicin m.m.

1. februar 2007 trådte en ny lov i kraft omkring brugen af veterinærmedicin til heste. Denne lov er ment som en sikring af vore fødevarer og for at beskytte os som mennesker, så vi ikke spiser kød med fx medicinrester i. For at sikre fødevarekvaliteten er det derfor bestemt, at visse medikamenter ikke må bruges til heste, medmindre hesten er udelukket fra konsum. To af de mest brugte lægemidler til heste, som kræver chipmærkning og udelukkelse fra konsum, er Equipalazone (phenylbutazon) og isathal øjensalve. Ligeledes er der ved lovgivning indført krav om medicinhåndteringskursus, hvis ikke hesten er udelukket fra konsum. Læs mere om dette her

Hvis du ikke ønsker, at din hest skal slagtes, vil det altid være en fordel at få den udelukket fra konsum.

Du skal tage stilling

Det er vigtigt, at du som ejer af hesten tager stilling til dette. Det er ikke er nok, at du tænker ”selvfølgelig vil jeg ikke slagte min hest” eller du ikke ønsker den skal indgå i fødekæden. Man skal aktivt foretage denne udelukkelse.

Om din hest er udelukket fra konsum, kan du se på de dertil beregnede sider under medicinsider bagerst i passet. I danske pas er dette på side 42. I udenlandske pas kan siden sidde andre steder i passet. På siden, hvor der skal være udfyldt og underskrevet, skal der stå:

  • At det enhovede dyr i dette pas ikke er beregnet til konsum eller
  • The animal in this document is not intended for slaughter.

For at en hest kan udelukkes fra konsum, skal den være chipmærket. Tidligere kunne hesten udelukkes fra konsum ved at ejer og hestens dyrlæge underskrev passet, under forudsætning af at hesten allerede var chipmærket og dette var registreret hos SEGES. Efter 1. januar 2016, gælder det, at udelukkelsen skal registreres hos en relevant pasudstedende organisation i hestens opholdsland (I Danmark er det SEGES). Dette gøres ved at passet, bestillingsformularen “ajourføring af registrering” og en udskrift af værdibevis, som modtages på mail efter betaling, indsendes til SEGES. Tryk her for yderligere info og link til bestillingsformularen.

Har du en islandsk hest

Har du en islandsk hest, gælder de samme regler for udelukkelse fra konsum, men for islandske heste, skal hestepasset sendes til Stambogskontoret for islandske heste og altså ikke SEGES. Tryk her at komme til Stambogskontoret for islandske hestes hjemmeside.

Vælger man at få hesten udelukket fra konsum, kan hesten aldrig slagtes. Denne beslutning kan ikke ændres efterfølgende. Heller ikke, hvis hesten sælges og den nye ejer ikke ønsker udelukkelse fra konsum. 

Er du i tvivl om noget i forhold til chipmærkning, udelukkelse fra konsum eller andre regler omkring det, kan du altid kontakte os.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.hoersholm@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op