Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 2217 7778
  • HALTHED OG HANDELSUNDERSØGELSE

    HESTEHOSPITAL I ÅRHUS, HERNING OG VENDSYSSEL

HALTHED OG HALTHEDSUNDERSØGELSE

Heste med halthed udgør en særlig udfordring for dyrlæger, og for at undersøgelsen giver resultat kræves metodik, logisk sans og indgående kendskab til hestens anatomi.

SÅDAN FOREGÅR EN HALTHEDSUNDERSØGELSE

Først spørger vi ind til sygehistorien for at få et indtryk af hvordan skaden er opstået. Hvor længe skaden har varet? Hvordan skaden har udviklet sig siden den opstod?

Dernæst kigger vi på hesten, føler benet/benene igennem for hævelser og ømheder.

Ved haltheder, der ikke direkte springer i øjnene anvender vi som regel computerassisteret bevægelsesanalyse, både fordi denne undersøgelsesmetode er helt objektiv, og derfor ikke påvirkes af dyrlægens subjektive mening, men også fordi undersøgelsen gemmes, og kan bruges til sammenligning ved en mulig kontrolundersøgelse. Dertil er systemet 50 gange mere følsomt end det menneskelige øje, når det drejer sig om komplekse haltheder omfattende mere end et ben. Herefter ses hesten mønstret i skridt og trav på fast, jævn bund, longeret på fast, jævn bund i trav og i trav og galop på blød bund.  

Haltheder inddeles i støttehaltheder og fremføringshaltheder.

  • Støttehaltheder er oftest tydeligst på hårdt underlag eller med det syge ben inderst i volten i longe
  • Fremføringshaltheder ses lettest på tungt underlag eller med det syge ben udvendigt i volten i longe

Når vi har fastlagt hvilke/hvilket ben det drejer sig om, samt hvilken type halthed vi har med at gøre, vil vi vurdere om det giver mening at foretage bøjeprøver eller andre former for belastningstests for at hente yderligere oplysninger om halthedens sæde og årsag.

Herefter vil vi typisk ved en systematisk fremgangsmåde anvende  lokalbedøvelse til at lokalisere det område, led eller den struktur i hestens ben, der giver anledning til smerten. Herefter skulle hesten gerne blive rengående på det pågældende ben og dette er den endelige bekræftelse på, at vi har lokaliseret halthedens sæde.

Herefter følges op med røntgen eller ultralydsscanning for at finde den nøjagtige diagnose, behandling og prognose.

En gang imellem vil der være forhold der taler for at vi springer over et eller flere led i undersøgelsesbeskrivelsen. Intuition og erfaring hjælper os ofte så vi kan spare tid og begrænse undersøgelsens omkostninger. Men det er vigtigt at være systematisk i sin undersøgelse, således at man ikke overser noget, der senere kan give anledning til komplikationer og forsinket tilbagevenden til normal ridebrug/anvendelse.

HAR DU SPØRGSMÅL?

×
Menu
SMS
Ring op
Mail