Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 2217 7778
 • HESTETANDLÆGE

  HESTEHOSPITAL I ÅRHUS OG VENDSYSSEL

FORSKEL PÅ HESTETANDLÆGE OG HESTETANDPLEJER?

HESTETANDLÆGE VERSUS DYRLÆGE VERSUS HESTETANDPLEJER

Når jeg som dyrlæge kommer rundt i de østjyske hestestalde bliver jeg ofte bekræftet i at der er stor forvirring omkring begreberne tandlæge, hestetandlæge og tandplejer samt hvilke funktioner de forskellige erhverv har.

Så her kommer et kort resume af de forskellige terminologier og funktioner.

TANDBEHANDLING HOS MENNESKER

Tandlæge: 5 års universitetsuddannelse, med specifikke adgangskrav for niveau af fag samt karaktergennemsnit

Tandplejer: 3 års universitetsuddannelse, 1/3 praktik og 2/3 undervisning

Tandtekniker: 2 års erhvervsuddannelse

Uanset udannelse og ekspertise for disse grupper som udfører human dental behandling, er det kun den øverste gruppe som må kalde sig tandlæge.

TANDBEHANDLING HOS HESTE

Veterinær hestetandlæge (Dyrlæge): 5,5 års universitetsuddannelse med specifikke adgangskrav for niveau af fag samt karaktergennemsnit. Mulighed for videreuddannelse i form af specialiserede kirurgiske kurser indenfor dental behandling og kirurgi, certificering internationalt (Cert.) samt nationalt (Fagdyrlæge med speciale i odontologi)

Hestetandplejer: Der er i Danmark ingen specifikke krav til uddannelse og erfaring for at kunne kalde sig selv hestetandplejer, købe en tandraspe og åbne et firma. Hvis vi kigger ud over Danmarks grænser er der mulighed for at erhverve sig en engelsk uddannelse som ”Equine dental Technician” under British Association of Equine Dental Technicians, eller en international hestetandplejeruddannelse under IAED.

FUNKTIONER – HVEM MÅ HVAD?

Veterinær hestetandlæge: En dyrlæge må…

 • bedøve hesten
 • udføre fuld mundhuleundersøgelse
 • korrektions raspe (fx tandspidser, ramper, kroge og bølgebid)
 • udføre restaurerende arbejde i form af rodbehandlinger og fyldninger
 • udføre tandudtrækning på alle type tænder (fortænder, hingstetænder, ulvetænder og kindtænder)
 • foretage større kirurgiske indgreb på bihulesystemet og kæbegrene
 • tage røntgenbilleder

Hestetandplejer: Må…

 • udføre fuld mundhuleundersøgelse
 • samt korrektions raspe med hånd- og elraspe uden bedøvelse

Det er enormt vigtigt at du som hesteejer forholder dig til behov og sætter dig ind i de forskellige terminologier og funktioner før du vælger tandbehandler til din hest. Det er en meget vigtig pointe for hestevelfærden, at ligegyldig hvor mange år du har arbejdet med heste og hvor mange bøger du har læst, at hvis du ikke har en veterinær uddannelse så er det ikke tilladt at udføre kirurgiske indgreb. Du bør altid vælge fagfolk i forbindelse med tandbehandling som behandler din hest hensynsfuldt og med omtanke for bedst mulig hestevelfærd.

Mundhuleundersøgelse inkl. evt. tandraspninger / tandbehandlinger. Hvis du har mistanke til at din hest har problemer i mundhulen, f.eks.ved ændring af måden den spiser på, ridevanskeligheder, lugt, næseflåd eller vægttab, så er det en god idé at få lavet en mundhuleundersøgelse eller tandbehandlinger.

HAR DU SPØRGSMÅL?

×
Menu
SMS
Ring op
Mail