Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 2217 7778

PRP, PRF, CST, RGT OG STAMCELLER

HESTEHOSPITAL I ÅRHUS, HERNING OG VENDSYSSEL

PRP, PRF, CST, RGT OG STAMCELLER – REGENERATIV MEDICIN

Hvad er regenerativ medicin? RGT, CST, PRP, PRF – Alle fire bogstavkombinationer dækker over et begreb kendt som “Regenerativ Medicin”, herefter kaldet RM.

RM er et udtryk, der dækker over behandlinger, der har med processen at erstatte, bearbejde eller regenerere celler, væv eller organer i hesten. Fælles for de fire behandlingsprincipper er at de udnytter kroppens egen evne til at reparere sig selv.

Når jeg skriver kroppen, så mener jeg blodpladernes (trombocytternes) evne til at producere og udskille vækstfaktorer og proteinstoffer. Disse kan hæmme inflammation og fremme dannelsen af reparationsvæv af god kvalitet.

Kort beskrevet består processen i at jeg tager en portion blod, 50-60 ml, eller ved RGT en del mere, fra jeres hest. Dernæst bliver blodet bearbejdet ved centrifugering, inkubation og filtrering til de tre slutprodukter.

DET ER JO GAMLE NYHEDER?!

PRP, PRF, CST og stamceller er veletablerede behandlingspricipper og I har sikkert hørt om dem før, så hvorfor, tænker I sikkert, har jeg ikke brugt disse behandlingsprincipper før? Svaret er at jeg har været meget skeptisk indtil videre, men har i forbindelse med mit speciale-studie set og læst en del af den efterhånden ret omfattende dokumentation, der nu eksisterer, og syntes at det nu er hævet over enhver tvivl at det her virker!

RGT  fungerer ud fra de samme principper som CST, og på vores hospital i Herning har dyrlæge Niels Tellerup meget omfattende erfaring med RGT´s gode effekter på luftvejslidelser.

HVAD SKAL JEG SÅ BRUGE DET TIL?

PRP

PRP, platelet rich plasma, er lidt groft sagt et produkt af målrettet centrifugering af blodet. Det ender med at vi ud fra de 60 ml blod står med to doser PRP på ca.4 ml. PRP vil jeg bruge til at behandle jeres heste når de har seneskader, tilhæftningsskader og ledbåndsskader. Med ultralydsscanneren som guide vil jeg injicere PRP i eller omkring skaden.

Behandlingen vil jeg bruge i kombination med laser- eller shockwave-behandling, og det skulle sikre jer den bedst tænkelige behandling og de bedste chancer for at få jeres hest på rette vej igen.

PRF

PRF, platelet rich fibrin, er relativt ny hos Horsedoc, og er vores bedste bud på en længere virkende ledbehandling indenfor rammerne af RM. Ved PRF blandes PRP´en med fibrin fra blodprøven. Fibrin er et langkædet protein-molekyle, der normalt er involveret i blodets størkning, men her bruges til at “fange” trombocytterne i et fint netværk, og dermed sikre en mere langstrakt frigivelse af disses gavnlige stoffer. PRF har i nogen grad erstattet CST i ledbehandlingen, og vi har rigtig gode resultater, både ved lette ledskader, men også ved skader med mere omfattende skader på ledkapsel og ledbrusk.

CST

CST, conditioned serum treatment, er på ligefod med PRP en veldokumenteret behandling. Du kender den sikkert som IRAP, og jeg vil tilbyde CST behandling som et alternativ til almindelig ledbehandling.

CST indeholder på lige fod med PRP og PRF en række proteinstoffer, enzyminhibitorer, vækstfaktorer og lignende. Disse kan være med til at forhindre omfattende ledbruskskader og fremme normaliseringen af leddet efter ledskade.

Ud fra de 60 ml blod kan vi udvinde 5-6 doser CST, der kan anvendes til ledbehandling.

Alt efter skadens omfang behandles 3-4 gange med en uges mellemrum. De tiloversblevne doser kan fryses ned og anvendes senere efter behov.

Fordelen ved CST er som med PRP og PRF at vi anvender hestens eget væv, negative reaktioner er derfor ikke så sandsynlige.

For heste, der konkurrerer på højt niveau kan oplagret CST  anvendes til behandling af kendte skavanker i spidsbelastningsperioder, for at  forebygge at skaden bryder op igen. For  PRF´s vedkommende skal der laves en frisk portion, men hverken CST eller PRF er pålagt langvarige sanktioner i forbindelse med konkurrence.

RGT

RGT, respiratory gene therapy, er et produkt, der kan anvendes til behandling at heste med astma-lignende luftvejsproblemer.

Vi ved alle hvor svært det kan være at kontrollere en hest med en allergisk luftvejslidelse som f.eks.astma, og i nogle undersøgelser angives det at så meget som 50% af alle aktive konkurrence-heste viser en grad af præstationsnedsættelse som følge af astma. Hos Horsedoc Herning har dyrlæge Niels Tellerup utroligt gode erfaringer med RGT og dets effekt på luftvejene. Hvis du er i tvivl om din hest underpræsterer pga. luftvejslidelse, så kontakt os endelig.

 Stamceller

Stamceller har været brugt til orthopædiske skader hos hest i mere end 25 år, og fra at være en behandlingsmetode, der var forbeholdt absolut topheste, så har de senere års udvikling indenfor området gjort stamcelle-behandling økonomisk overkommeligt for de fleste heste.

Ideen bag stamcelle-terapi er at man injicerer en skadet sene eller et skadet led med stamceller, der jo er celler med potentiale til at blive til alle slags celler. Oprindeligt troede man at de injicerede stamceller ville udvikle sig til sene-celler i senen eller led-brusk-celler i leddet. Nu ved vi at cellerne efterlader en masse gavnlige vækstfaktorer og protein-stoffer, der efterlader et “stillads” og fremmer væksten af den rigtige type celler. De injicerede stamceller forgår eller udvandrer fra det injicerede område på et tidspunkt, men helingen finder altså sted alligevel.

Oprindeligt blev stamceller fremstillet fra hestens egen knoglemarv eller fedtceller, og det var ret kostbart, da behandlingen bestod af flere trin. Nu findes der stamcelle-behandling, der er til rådighed som en slags hylde-vare. Stamcellerne fremstilles fra heste, der holdes under kontrollerede forhold, og efter udvinding forberedes cellerne, således at stamceller til ledbehandling er forberedt til at blive ledbrusk-celler og stamceller til sener er forberedt til at blive til sene-celler. Denne forberedelse fremmer virkningshastigheden, mindsker risikoen for bivirkninger og giver en stærkt forøget effekt.

ER DET SÅ SLUT MED AT BRUGE BINYREBARKHORMON OG KUNSTIG LEDVÆSKE?

RM erstatter ikke konventionelle behandlingsmetoder, og ved en lang række simple og ukomplicerede haltheder vil jeg fortsat anbefale konventionel medicin. Ved mere komplicerede led- og senelidelser er man i højere grad afhængig af at hestens krop selv kan bidrage til heling og reparation af det beskadigede væv, men ofte vil jeg anbefale at man indledningsvis anvender binyrebarkhormon til at fjerne den værste inflammation, for 10-14 dage senere at følge op med PRF, CST eller stamceller.

RM er for det første uden bivirkninger og for det andet tyder meget på at reparationen/resultatet bliver bedre og holder længere.

Prismæssigt er RM sammenlignelig med konventionel medicin, for heste, der kun skal behandles en enkelt gang er det lidt dyrere og for heste, der har behov for flere behandlinger er det billigere end konventionel medicin.

Ved stamcelle-behandling opnåes resultater, som ikke kan opnåes ved konventionel behandling eller for den sags skyld ved PRP, PRF eller CST. Prisen for stamcelle-terapi er lidt mere end det dobbelte af prisen for PRP, PRF og CST.

Ved RM er omkostningerne forbundet med selve fremstillingen, der forudsætter specialudstyr og tager tid, og derfor er “startgebyret” lidt højere. Priser for PRP, PRF og CST vil fremgå af min prisliste.

HAR DU SPØRGSMÅL?

×
Menu
Ring op