Skip to main content

CT-scanning

Hunde og katte kan på samme måde som mennesker blive ramt af sygdom, skader eller ulykker, der kræver grundig undersøgelse.

Hos VetGruppen er flere af vores klinikker udstyret med en CT scanner. Denne gør det muligt at undersøge alle dele af din hund eller kats krop enkeltvist, og således har vi både den viden og det udstyr, der skal til for at sikre optimal undersøgelse, diagnosticering og behandling af dit kæledyr.

Du kan derfor med fordel få foretaget en CT scanning hos os i forbindelse med alt fra komplicerede sygdomme og mistanke om indre skader til smerter i knogler og led.

Moderne teknologi og bedøvelse

I mange tilfælde undersøges hunde og katte blot ved hjælp af traditionel røntgenbehandling. Dog kan der være behov for at kunne studere dyrets væv, uden at vævstyperne ligger oven på hinanden, og dette gør CT scanning det muligt at gøre.

Ved CT scanning af din hund eller kat har det stor betydning, at kæledyret ligger stille, mens scanningen foretages. En CT scanning vil typisk vare mellem 15 og 60 minutter, og da det naturligvis er vanskeligt at forlange, at din hund eller kat befinder sig roligt i så stort et tidsrum, bedøver vi ved undersøgelsens start.

Hunden eller katten lægges altså i narkose inden scanningen påbegyndes, og det betyder også, at den skal komme fastende.

Sådan laver vi en CT scanning af din hund

Når din hund eller kat er blevet bedøvet og faldet til ro, bæres den op på en briks, hvor den placeres i en specifik position. Herefter flyttes briksen ind i CT scannerens store hul i midten, og CT scanning af din hund eller kat kan nu påbegyndes.

Selve scanningen foregår ved, at røntgenstråler rammer og sendes gennem din hund eller kat fra alle vinkler, således at der tages en lang række billeder. Disse kan efterfølgende kombineres, og vi sætter dem sammen til en tredimensionel optagelse, der viser det ønskede område af kroppen i detaljer.

Undersøgelse i trygge rammer

For at sikre at CT scanningen af din hund eller kat forløber så trygt som muligt, anbefaler vi, at du er til stede, mens vi bedøver. Dette giver de bedste betingelser for en tryg behandling.

Når scanningen er overstået, og din kat eller hund atter er vågnet, kan du hente dit kæledyr og tage hjem. Herefter påbegynder vi bearbejdningen og bedømmelsen af vores CT scanning af din hund eller kat, og på denne baggrund henvender vi os hurtigst muligt til dig med en diagnose og et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb.

Bliv ringet op

Gælder ikke akutte henvendelser. Hvis akut bedes du ringe til din lokale dyrlæge, eller se VetGruppens døgnvagt her

Bliv kontaktet - lead formular

×
Menu
Døgnvagt