Skip to main content

ID-Mærkning

Loven påbyder alle hundeejere i Danmark, at hunden skal være mærket og registreret, inden den fylder 8 uger.

I dag bliver alle hunde chippet, og kun lidt ældre hunde er øretatoveret.

Loven påbyder ikke mærkning og registrering af kat i Danmark, men da mærkning gør det muligt for dyrlægen eller internatet at hjælpe den tilskadekomne, bortløbne eller stjålne kat hjem til ejeren kan mærkning kun anbefales. Dette gælder også indendørskatte, da vi ofte oplever at disse alligevel er smuttet ud. Mærkning af katte foregår vha. chip, øretatovering eller begge dele.

Som katteejer kan det være svært at beslutte, hvorvidt man ønsket katten chippet eller øretatoveret, da der er fordele og ulemper ved begge former for mærkning. Chipning har den fordel, at chippen aldrig forsvinder, og derfor altid kan læses – ulempen er, at det ikke er synligt, at katten er chippet, og dermed at katten har en ejer. Øretatovering har den fordel, at det er synligt for alle, at katten har en ejer – ulempen er, at tatoveringen med tiden kan blive mere eller mindre ulæselig.

Chipning

Chipning er et kortvarigt indgreb med en forholdsvis lille smertepåvirkning. Ved chipning kan dyrlægen vælge at lægge en forudgående lokalbedøvelse. Hos os lægges altid en lokalbedøvelse som det første, hvorefter vi foretager det almene sundhedstjek. Konsultationen sluttes af med selve chipningen.

Øretatovering

Da det at blive øretatoveret er forbundet med stor smerte, foregår øretatovering altid i fuld narkose, og efter at katten er smertebehandlet. For mange katteejere er det derfor naturligt, at få katten øremærket i forbindelse med sterilisation eller kastration, hvor katten allerede er under narkose. Vi anbefaler vores hunkatte- og hankattepakker, hvor katten neutraliseres, vaccineres, id-mærkes og registreres samt får en ormekur med hjem. Se venligst under vores priser.

Narkose

Øretatovering foregår altid under fuld narkose, hvorfor vi anbefaler, at dyret møder fastende, da dette forbygger opkast og fejlsynkning heraf i forbindelse med narkosen. Vores dyrlæger foretager altid et grundigt sundhedstjek af dyret inden narkose. Ved sundhedstjekket lægges der særligt vægt på kredsløbs- og respirationsfunktion. Som regel er sundhedstjekket tilstrækkeligt, men hos ældre og/eller svækkede dyr kan dyrlægen i visse tilfælde vurdere, at en blodanalyse forud for narkosen er ønskelig. Dyrlægen bruger resultatet til at dyrets evne til at nedbryde og udskille narkosemidlet. Det koster lidt ekstra, men er for dit dyrs sikkerhed.

Dog er der for alle dyr, som hos mennesket, uanset alder og sundhedsstatus altid en lille risiko for dødsfald i forbindelse med narkose. Også selvom der er lavet en blodanalyse.

Bliv ringet op

Gælder ikke akutte henvendelser. Hvis akut bedes du ringe til din lokale dyrlæge, eller se VetGruppens døgnvagt her

Bliv kontaktet - lead formular

×
Menu
Døgnvagt