Skip to main content
Trustpilot Widget

VetCare betingelser

Her finder du vilkår og betingelser for dit VetCare abonnement. 

Betingelser for abonnementsordningen VetCare

  1. INDHOLD

VetCare indeholder de nævnte basisydelser og disse kan kun bruges i klinikkens normale åbningstid.

  1. FORTRYDELSESRET

Du kan fortryde abonnementet i VetCare uden begrundelse, dog senest 14 dage efter abonnementets Indgåelse, direkte til den dyreklinik/dyrehospital hvor du har oprettet aftalen eller via e-mail til: kontakt.vetcare@vetgruppen.dk Hvis du allerede har modtaget ydelser dækket af VetCare vil listeprisen for disse ydelser blive modregnet (se punkt 3: Ophør af abonnement).

  1. OPHØR AF ABONNEMENTET

VetCare er en årlig plan for at fremme sundheden hos din hund, kat og du binder dig til abonnementet i min. 6 måneder, derefter kan dit abonnement opsiges med 1 måneds varsel til udløb af en måned. Dør dit dyr eller mister du på anden måde din hund eller kat, kan abonnementet opsiges med det samme. Ønsker du at opsige aftalen, skal du kontakte den dyreklinik/hospital hvor du har oprettet aftalen eller sende os en e-mail: kontakt.vetcare@vetgruppen.dk abonnementet er først opsagt, når du modtager en bekræftelse pr. mail fra os. VetGruppen kan opsige din abonnementsordning med tre måneders varsel ved udløbet af en måned.

  1. ÆNDRINGER OG JUSTERING AF PRISER OG VILKÅR

Der kan ske ændringer af priser, vilkår og indhold, disse ændringer vil blive varslet pr. mail mindst tre måneder inden ikrafttræden.

  1. ADRESSEÆNDRING, ÆNDRING AF KONTO ELLER BANK, EJERSKIFTE ELLER DØD

Du er forpligtet til straks at oplyse os om ændring af adresse, e-mail, ejerskifte eller hundens/kattens død. Ændringer meddeles lettest ved at sende os en mail på: kontakt.vetcare@vetgruppen.dk

  1. BETALING

Betaling for abonnement finder sted månedligt fra den dag du har tegnet abonnementet. Såfremt der må rykkes for manglende betaling, vil der blive pålagt rykkergebyr. Hvis du har behov for at ændre dine betalingskort oplysning f.eks. i forbindelse med et skift af betalingskort, kan du sende en mail til kontakt.vetcare@vetgruppen.dk -så sender vi et link, så du kan ændre dit betalingskort. Hvis dit betalingskort udløber modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et nyt betalingskort.

  1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Ved tegning af dette abonnement giver du samtykke til, at vi opbevarer dine persondata:
● Navn ● Adresse ● E-mail ● Telefonnummer ● Betalingskort oplysninger Disse data benyttes til at håndtere dit VETcare abonnement samt sende dig informationer om arrangementer og informationer knyttet til VetCare. Disse data håndteres af VetGruppen og af Reepay A/S. Databehandler er Reepay A/S og dine oplysninger opbevares sikret hos Reepay A/S. Du kan få udleveret dine data ved at sende en mail til: kontakt.vetcare@vetgruppen.dk Ønsker du at få slettet dine oplysning kan dette ske ved opsigelses af abonnementet. Dine data vil under alle omstændigheder blive slettet et år efter ophør af abonnementet.

  1. VACCINATION

(1) . Vaccinationsprotokollen følger den internationale standard foreskrevet af WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Vaccinationer udover disse er mulige men vil udløse en ekstra udgift for dig som dyreejer. Ekstraudgiften afhænger af vaccinens pris.

Hvis du har modtaget ydelser dækket af VetCare under dit medlemskab, vil standardprisen ved afbenyttelse af disse ydelser være gældende. Opsiger du for eksempel dit dyrs medlemskab 1 uge efter indgåelse, og har du allerede benyttet dig af det årlige sundhedseftersyn og vaccination, vil du skulle betale differencen mellem den betalte pris for VetCare og listeprisen for sundhedseftersyn og vaccination, som står til betaling straks efter opsigelsen af dit medlemskab.

Kontakt VetCare

Har du har ændringer til dit VetCare abonnement kan du tage kontakt til den klinik hvor I er oprettet eller skriv på kontakt.vetcare@vetgruppen.dk

×
Menu
Døgnvagt