Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 58 18 60 05

ID -MÆRKNING

Hesteklinik Vestsjælland tager sig kærligt og respektfuldt af dine dyr

ID-MÆRKNING AF PRODUKTINSDYR OG KÆLEGRISE

Hesteklinik Vestsjælland har mange års erfaring med rådgivning og behandling af dyr.

Alle ejendomme hvor der findes kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).

Hvis der findes blot et af de nævnte dyr på din ejendom er det lovpligtigt at registreres af hensyn til bekæmpelsen af smitsomme husdyrsygdomme. Med meget få undtagelser er det også lovpligtigt at dyrene (fjerkræ undtaget) skal have isat øremærke udstedt fra CHR-registeret.

For kælegrise er der en undtagelse for øremærker hvis der isættes en mikrochip uden landekode rekvireret hos CHR-registeret hos SEGES. Se mere her: link til vores side

×
Menu
Ring op
Mail
Facebook