Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 58 18 60 05

REJSE MED HUND, KAT ELLER FRITTE

Dyrlæger for familiens smådyr

REJSE MED KÆLEDYR

Som dyreejer skal man være opmærksom på, at der er særlige vaccinationskrav til dyr, der skal rejse uden for Danmarks grænser.

Vi kan rådgive omkring reglerne, og eller kan reglerne for rejse med hund, kat og
andre kæledyr findes på fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk

Rejse fra Danmark til et EU-land
Ved rejse med hund, kat og fritte til et EU-land kræves følgende:

  • ID-mærkning.
  • EU-Pas til selvskabsdyr.
  • Gyldig rabiesvaccination.

ID-mærkning
Hvis du skal ud at rejse med din hund, kat eller fritte, er det vigtigt, at du får givet den en individuel ID-mærkning med mikrochip.

EU-Pas til selskabsdyr
Foruden ID-mærkningen, skal dyret have det blå EU pas til selskabsdyr. Passet udstedes af din praktiserende dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår, at dyret er vaccineret mod rabies (hundegalskab), og dyrlægen har underskrevet det.

Gyldig rabiesvaccination
Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke vaccinere dyret på ny. Ved rettidig revaccination kan man rejse straks.

Ved udstillinger og messer kan der godt være krav om hyppigere revaccination. Kontakt derfor arrangørerne god tid i forvejen for at høre, om der er specielle vaccinationskrav.

Rejser fra Danmark til tredjeland (udenfor EU)
Det er de veterinære myndigheder i tredjelandet, som fastsætter hvilke indførselskrav hunde, katte eller fritter skal leve op til. Kravene kan variere meget fra land til land. Enkelte lande kræver, at man først søger en importtilladelse, andre kræver at dyret sættes i karantæne, og andre igen har samme krav som i EU. Det er derfor en god ide, at du i rigtig god tid før din rejse undersøger, hvilke krav tredjelandet har.

Rejse med dyr under 3 måneder
Det er op til hvert enkelt EU-land, om det vil tillade indførsel af uvaccinerede dyr under 3 måneder. Kontakt derfor de lokale myndigheder i god tid inden indrejse.

Dyr, der rejser alene eller skal sælges
Hvis dyret ikke rejser sammen med dets ejer, skal reglerne for kommerciel transport af hunde, katte og fritter følges, også selvom dyret ikke skal sælges.

Maks fem dyr
Som privatperson må man maksimalt rejse med 5 dyr. Hvis der indføres flere dyr, skal kravene om kommerciel ind- og udførsel af dyr være opfyldt.

Parasitter
Der findes også parasitter udenfor Danmark, nogle mere smitsomme end andre. Det vil derfor være en god idé at undersøge hvilke parasitter der er registreret i destinationslandet, og hvilke muligheder der er for forebyggelse.

×
Menu
Ring op
Mail
Facebook