Skip to main content

Vejledning til klienter

Hos Amicis Dyreklinik anbefaler vi en årlig sundhedsundersøgelse

Klientvejledning for efterbehandling af operationspatienten

Vedr bedøvelsen: Sørg for, at dyret får trygge, rolige og varme omgivelser efter hjemkomsten. Undgå samvær med andre dyr eller børn, som kan forstyrre eller ophidse det. Lad aldrig et nyopereret dyr være alene samme dag, som det er blevet opereret. Da dyret kan være lidt træt og usikker på benene i nogle timer endnu p.g.a. bedøvelsen , bør det sikres, at det ikke kan komme til skade ved forsøg på at kravle op, gå på trapper eller lign.uden hjælp.


Det er ikke usædvanligt, at et nyopereret dyr ikke har stor madlyst på operationsdagen, men indtagelse af vand bør finde sted, med mindre andet er blevet oplyst på klinikken. Da der ved de fleste bedøvelser har været en slange nede i dyrets luftrør kan der i enkelte tilfælde være lidt irritationshoste de første timer. I nogle tilfælde kan der være klippet lidt hår af på det ene forben, hvilket skyldes dyret har haft en specialkanyle indlagt enten i forbindelse med bedøvelsen eller p.g.a. væskebehandling.


Er dyret den flg. dag fortsat træt og med usikker gang eller ikke vil indtage føde/væske kontakt Amicis Dyreklinik.

Operationssåret : Hårene på og omkring operationsstedet er klippet af for at huden har kunnet rengøres og gøres steril for at operationen kan foregå så sterilt som muligt. Hårene vil i de fleste tilfælde vokse ud igen i løbet af 6-8 uger.


Operationssåret kan være ømt, så derfor bør det kun berøres, hvis der er givet besked om dette.Hold øje med såret dagligt, om det er pænt tørt eller om det i stedet er rødt, hævet eller væsker. Er dette tilfældet bør du kontakte Amicis Dyreklinik straks. Hold godt øje med, at dyret ikke kan slikke, bide eller kradse i operationssåret.​

​Er dyret hjemsendt med forbinding eller krave bør den forblive på som foreskrevet af klinikken. Uanset hvor irriterende kraven kan være både for dyr og ejer, er det vigtigt at beholde den på, måske bortset fra lige ved føde-/væskeoptagelse, da dyret naturligt ellers vil slikke på såret, og dermed forsinke helingen med mange dage og øge infektionsrisikoen. I værste fald kan hunden bide en eller flere tråde af, således at operationssåret åbner sig med en ny operation til følge.

Medicin

Langt de fleste operationspatienter vil ved hjemsendelsen få udleveret en eller flere slags medicin til efterbehandlingen hjemme de flg.dage. Det er primært smertestillende medicin men der kan foruden dette også være tale om antibiotika eller andet. Det er vigtigt at medicinen gives efter foreskriften for, at dit dyr skal komme sig bedst muligt. Giv aldrig andet end det fra Amicis Dyreklinik udleverede medicin/recept uden at have kontaktet klinikken først.

Fjernelse af sting

Foretages oftest 10 dage efter operationen. Er der ikke aftalt tid til dette ved afhentningen efter operationen ring venligst hurtigst muligt til Amicis Dyreklinik for aftale. Da der ved dette besøg samtidig foretages en kontrol af operationsområdet er dette en vigtig del af forløbet, og det er inkluderet i de sml.operationsomkostninger, med mindre der er behov for egentlig efterbehandling eller bedøvelse.

Motion og Mad

Afhængig af operationens karakter vil der ved hjemsendelsen gives besked om hvilken motionsmængde og type der bør foretages vælges i den første tid efter operationen , som regel motion i snor indtil tråde er fjernet. Hvis intet andet er oplyst ved hjemsendelsen, fortsætter dyret på sin sædvanlige kost, men er der ordineret en særlig diæt, er det yderst vigtigt, at den overholdes. Ved problemer kontakt Amicis Dyreklinik.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.amicis
@vetgruppen.dk

Vejledning til klienter

Hos Amicis Dyreklinik anbefaler vi en årlig sundhedsundersøgelse

Klientvejledning for efterbehandling af operationspatienten

Vedr bedøvelsen: Sørg for, at dyret får trygge, rolige og varme omgivelser efter hjemkomsten. Undgå samvær med andre dyr eller børn, som kan forstyrre eller ophidse det. Lad aldrig et nyopereret dyr være alene samme dag, som det er blevet opereret. Da dyret kan være lidt træt og usikker på benene i nogle timer endnu p.g.a. bedøvelsen , bør det sikres, at det ikke kan komme til skade ved forsøg på at kravle op, gå på trapper eller lign.uden hjælp.


Det er ikke usædvanligt, at et nyopereret dyr ikke har stor madlyst på operationsdagen, men indtagelse af vand bør finde sted, med mindre andet er blevet oplyst på klinikken. Da der ved de fleste bedøvelser har været en slange nede i dyrets luftrør kan der i enkelte tilfælde være lidt irritationshoste de første timer. I nogle tilfælde kan der være klippet lidt hår af på det ene forben, hvilket skyldes dyret har haft en specialkanyle indlagt enten i forbindelse med bedøvelsen eller p.g.a. væskebehandling.


Er dyret den flg. dag fortsat træt og med usikker gang eller ikke vil indtage føde/væske kontakt Amicis Dyreklinik.

Operationssåret : Hårene på og omkring operationsstedet er klippet af for at huden har kunnet rengøres og gøres steril for at operationen kan foregå så sterilt som muligt. Hårene vil i de fleste tilfælde vokse ud igen i løbet af 6-8 uger.


Operationssåret kan være ømt, så derfor bør det kun berøres, hvis der er givet besked om dette.Hold øje med såret dagligt, om det er pænt tørt eller om det i stedet er rødt, hævet eller væsker. Er dette tilfældet bør du kontakte Amicis Dyreklinik straks. Hold godt øje med, at dyret ikke kan slikke, bide eller kradse i operationssåret.​

​Er dyret hjemsendt med forbinding eller krave bør den forblive på som foreskrevet af klinikken. Uanset hvor irriterende kraven kan være både for dyr og ejer, er det vigtigt at beholde den på, måske bortset fra lige ved føde-/væskeoptagelse, da dyret naturligt ellers vil slikke på såret, og dermed forsinke helingen med mange dage og øge infektionsrisikoen. I værste fald kan hunden bide en eller flere tråde af, således at operationssåret åbner sig med en ny operation til følge.

Medicin

Langt de fleste operationspatienter vil ved hjemsendelsen få udleveret en eller flere slags medicin til efterbehandlingen hjemme de flg.dage. Det er primært smertestillende medicin men der kan foruden dette også være tale om antibiotika eller andet. Det er vigtigt at medicinen gives efter foreskriften for, at dit dyr skal komme sig bedst muligt. Giv aldrig andet end det fra Amicis Dyreklinik udleverede medicin/recept uden at have kontaktet klinikken først.

Fjernelse af sting

Foretages oftest 10 dage efter operationen. Er der ikke aftalt tid til dette ved afhentningen efter operationen ring venligst hurtigst muligt til Amicis Dyreklinik for aftale. Da der ved dette besøg samtidig foretages en kontrol af operationsområdet er dette en vigtig del af forløbet, og det er inkluderet i de sml.operationsomkostninger, med mindre der er behov for egentlig efterbehandling eller bedøvelse.

Motion og Mad

Afhængig af operationens karakter vil der ved hjemsendelsen gives besked om hvilken motionsmængde og type der bør foretages vælges i den første tid efter operationen , som regel motion i snor indtil tråde er fjernet. Hvis intet andet er oplyst ved hjemsendelsen, fortsætter dyret på sin sædvanlige kost, men er der ordineret en særlig diæt, er det yderst vigtigt, at den overholdes. Ved problemer kontakt Amicis Dyreklinik.

×
Menu
Ring op