Skip to main content

Udelukkelse fra konsum

Det er ikke længere lovligt at udelukke heste fra konsum. 

Udelukkelse fra konsum

I forbindelse med behandlingen af visse sygdomme kan det være nødvendigt at anvende typer af medicin, som ikke er registreret til heste. 

Benyttes medicin der ikke er registreret til heste, skal der desuden udfyldes en blanket, hvoraf det fremgår, at hesten ikke må bruges til konsum. Denne attest kan kun udfærdiges af en dyrlæge.

Læs mere her:
www.foedevarestyrelsen.dk
www.hestepas.dk

Kontakt os på

58 18 60 05

eller skriv til os på
kontakt.hestvest@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op