Skip to main content

Mindre drøvtyggere

Vi har mange års erfaring med rådgivning og behandling af mindre drøvtyggende dyr.   

Dyrlægerne fra kørepraksis kører også ud til de mindre drøvtyggere. Vi har erfaring med både rådgivning og med enkeltdyrsbehandling.

Indvoldsorm

Blandt de mindre drøvtyggere er der påvist resistens mod de mest almindelige ormemidler. Problemer med orm kan give nedsat tilvækst, diarre og i alvorlige tilfælde medføre pludselige dødsfald uden forudgående symptomer.

Vi anbefaler derfor at besætninger med får og geder regelmæssigt får undersøgt hvilke orm, der findes i besætningen. På vores laboratorium kan vi artsbestemme parasitterne så du får den rigtige behandling sat i gang. Vi hjælper også med rådgivning om hvordan du kan nedsætte smitten, og vi tilbyder at undersøge om din besætning er inficeret med resistente indvoldsorm.

Kontakt os på

58 18 60 05

eller skriv til os på
kontakt.hestvest@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op