Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
24/7 vagt telefon: 9715 5722

Kære kunde hos Ikast Dyreklinik. Her kan du læse om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysinger.

Vi vil gerne fortælle dig:

Hvorfor vi gemmer dine personlige oplysninger:


Når du bliver kunde hos Ikast Dyreklinik, er det nødvendigt at vi behandler persondata om dig og dit kæledyr, så vi kan registrere – og administrere – aftaler og behandlinger. Det er nødvendigt at oprette dig som kunde hos os, for at vi kan behandle dit kæledyr. Her finder du en oversigt over hvilke persondata vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvor vi registrerer dem og hvor længe vi gemmer dem.

Om vores ansvar for dine persondata:

Ikast Dyreklinik er dataansvarlig for de oplysninger vi behandler. Det betyder at vi har ansvaret for at dine oplysninger opbevares og behandles lovligt, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil gøre dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovningen gældende, kan du til enhver tid kontakte os.

 
Vi behandler dine persondata:


Når du bliver kunde hos os:


Så snart du bliver kunde hos os, opretter vi dig og dit kæledyr i vores it-system. Vi registrerer en række oplysninger, som du giver os, herunder id-nummer på dit kæledyr, dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, og hvis det er nødvendigt, dit cpr-nummer. Vi registrerer også oplysninger om andre forhold, som f.eks. eventuel forsikring, kreditaftale, sundhedsordning og faktureringsoplysninger.

Vi registrerer og journalfører løbende oplysninger om dit kæledyr, i forbindelse med konsultationer og behandlinger. Veterinære recepter indeholder de personoplysninger der er påkrævede ved lov for at apoteket må udstede den ordinerede medicin.

Alle oplysninger der er registreret i vores system, kan indgå i eventuelle statistikker og opgørelser til intern brug, eller efter påbud om statistikker fra offentlige myndigheder.

Når vi tager røntgen eller scanningsbiller:


Røntgen- og scanningsbilleder bliver registreret med dit navn og id-nummeret på dit kæledyr. Hvis der er behov for at sende prøver fra dit kæledyr ud af huset til analyse og test, enten i Danmark eller uden for landets grænser, vil både forsendelsen, prøven og svaret på prøven være udstyret med de samme oplysninger.

I forbindelse med e-mails og booking:


Vi gemmer de e-mails du sender til os – og som Ikast Dyreklinik sender til dig – med oplysninger om afsender og tidspunkt. Alt relevant indhold af e-mails vil blive føjet til dit dyrs journal. Med dit samtykke kan du modtage påmindelser om kommende behandlinger på sms og e-mail.

Vi noterer dine persondata i vores bookingsystem (dit navn, navn og id-nummer på dit kæledyr) i forbindelse med alle vores aftaler med dig som kunde.

Det Danske Hunderegister og Det Danske Katteregister:


Ifølge Hundeloven skal alle hundeejere lade sig registrere i Det Danske Hunderegister, omregistrere sig ved ejerskifte og give besked til registret om hundens død. Beder du os om at registrere din hund i Det Danske Hunderegister for dig, sender vi personoplysninger på dig, samt identifikationsoplysninger på din hund, til Det Danske Hunderegister.

En kat der ikke er ID-mærket bliver ifølge katteloven betragtet som ejerløs. Derfor er det en god idé at mærke og registrere sin kat i det Danske Katteregister. Ønsker du at vi skal registrere din kat i Det Danske Katteregister for dig, sender vi dine personoplysninger, samt identifikationsoplysninger på din kat, til Det Danske Katteregister.

Når du betaler:


Når du betaler hos, er vores system forbundet med vores kundekartotek. Det betyder at dine personoplysninger behandles i forbindelse med en betaling, som tidligere beskrevet.

Vi opbevarer dine persondata:


På Ikast Dyreklinik:


Dine oplysninger opbevares her hos os, på vores adresse: Østergade 68, 7430 Ikast. Enkelte oplysninger opbevares også hos vores eksterne databehandlere, som hjælper os med drifts-og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Vores samarbejdspartnere er naturligvis også underlagt de danske databeskyttelsesregler.

Det kan være nødvendigt at dele dine personlige oplysninger med andre:


Det kan være nødvendigt at dele dine personoplysninger med forsikringsselskaber eller kommuner, for at sikre korrekt sagsbehandling, i forbindelse med erstatning o.l. På samme måde kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger og identifikationsnummer på dit kæledyr med andre dyrlæger og specialister. Vi henholder os til Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks til relevante offentlige myndigheder og private virksomheder.

Hvis vi sammen med dig er involveret i en juridisk eller revisionsmæssig sag, kan vi få brug for at videregive relevante personoplysninger til advokater eller revisorer i forbindelse med sagsbehandlingen.

Til sidst skal nævnes muligheden for et potentielt salg af Ikast Dyreklinik, hvor kunders og patienters oplysninger er nødvendige i forbindelse med en eventuel undersøgelses- og afklaringsproces.

Vi sletter dine oplysninger igen:


Der er ingen specifikke regler eller retningslinjer i Databeskyttelseslovgivningen om hvornår personoplysninger skal slettes i et kundeforhold, og derfor er det op til os at træffe beslutningen. Vi opbevarer kun oplysninger hvis det tjener et sagligt formål. Det betyder at vi opbevarer dine oplysninger så længe vi har brug for at se tilbage på journalen.

Det er lovpligtigt at opbevare recepter i 5 år, og det er etisk set nødvendigt at opbevare originale journaler, røntgen-og scanningsbilleder i en tilsvarende periode. Derfor sletter vi som udgangspunkt tidligst dine oplysninger 5 år efter, at vores samarbejde ophører.

Du har ret til:


Oplysning:


Ifølge Databeskyttelseslovgivningen har vi pligt til at informere dig om, at vi indsamler data om dig. Hvis vi på noget tidspunkt indsamler andre data eller behandler dine data anderledes, end vi har beskrevet her, informerer vi dig om det.

Indflydelse:


Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi gemmer om dig og vores samarbejde. Du har også altid ret til at bede os om at begrænse, rette eller slette personoplysninger som efter din mening er forkerte eller giver et forkert indtryk. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata. Hvis der er sagligt grundlag kan vi dog fortsat behandle dine personoplysninger.

Vi er medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening under Den Danske Dyrlægeforening og henviser til foreningens Etiske kodeks, hvoraf følgende fremgår:

”Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i offentlige og forsikringsmæssige forretninger.

At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.

At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.

At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, medmindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående”

 
Har du nogle spørgsmål:


Hvis du har spørgsmål til dine databeskyttelsesrettigheder hos os eller opbevaringen af dine data, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

×
Menu
Ring op
Mail