Skip to main content

Henvisningspatienter fra andre hestedyrlæger

Ansager Hestehospital har i mange år fungeret som henvisningshospital og dette er nu en væsentlig del af vores arbejde. Vi modtager årligt henvisninger fra Norge til Nordtyskland samt Fyn og Sjælland. Akutte henvisninger modtages døgnet rundt på vores vagttelefon 75297066 (tast 1). Det er altid muligt at kontakte en af Ansagers dyrlæger forud for henvisningen eller ved ønske om drøftelse af en patient.

Henvisnings hestehospital

Vi tilstræber den bedst mulige tilbagemelding og til sikring af dette, har vi udformet nedenstående formular, der kan sendes elektronisk eller pr. post med de nødvendige oplysninger.

Kolikhenvisning
Ved henvisning af mulige kirurgiske kolikheste gøres der opmærksom på, at prognosen for tarmslyngsoperationer afhænger af tidlig og hurtig henvisning. Komplet anamnese herunder smerteytringer, kliniske fund, parakliniske fund og medicinering er vigtige i diagnosticeringen og valget af terapeutisk behandling.
Hvis der forekommer positiv ventrikelskyl bør der ilægges næsesvælgsonde forud for transporten, som fikseres til grimen. Dette kan være livsreddende behandling, da det kan forhindre ventrikelruptur, og vi vil efterfølgende returnere sonden. Det anbefales at henvise hesten akut også selv om hesten virker dehydreret, da forsinkelse som følge af væsketerapi kan påvirke prognosen negativt.
Hvert år henvises et stort antal kolikheste til kirurgi, som efterfølgende kommer sig ved medicinsk behandling. Alle ejere er trygge og glade ved henvisningen og forstår fordelen ved at monitorere hesten på hospitalet med mulighed for hurtig kirurgisk indgriben. Der skal gives speciel opmærksomhed ved kolikheste fundet om morgenen, da varigheden af koliktilstanden kan være længere end umiddelbar antaget. Ved tvivlstilfælde bør hesten henvises. Udviklingen både diagnostisk og terapeutisk har medført at størstedelen af både vores kirurgiske og medicinske patienter overlever.
Det anbefales i særdeleshed ved kolikheste at foretage en præcis henvisning gerne telefonisk med oplysning om fund, medicinsk behandling og forventet ankomst.

Henvisning af haltheder
På Ansager Hestehospital har vi stor erfaring i udredning af halthedspatienter. Vi kan udføre komplette halthedsundersøgelser med alle nødvendige analgesier, røntgen, ultralyd, MRI eller diagnostisk artroskopi, hvor dette ønskes. Vi kan også fungere som supplerende diagnostisk ydelse i kræft af eventuel røntgen, ultralyd, MRI og artroskopi. Hvor specifikke undersøgelser ønskes, er kontakten til henvisende dyrlæge forud for undersøgelsen essentiel.
Halthedsundersøgelser kan være tidskrævende og det kan tage alt fra en halv time til 1-2 dage, før den eksakte diagnose er nået. Det kan derfor være en god ide at oplyse klienter om risikoen/muligheden for at hesten skal indlægges til diagnostik. Vi har smed fast tilknyttet tirsdag og ellers indgår vi gerne i kommunikation med ejerens sædvanlige smed. Vores anbefalinger forud for undersøgelsen:

  • Henvisning skriftligt eller telefonisk, hvor dyrlægen mener dette kan bidrage til undersøgelsen.
  • At hesten er halt på undersøgelsestidspunktet. Dette sker i tilfælde, hvor hesten har stået stille op til undersøgelsen og eventuelt ikke er blevet kontrolleret forud for henvisningen.
  • Al antiinflammatorisk og smertestillende behandling bør seponeres senest 48 timer forud for undersøgelsen med mindre dette er påkrævet ved svære smertetilstande.

Ledinfektioner /sår
Heste med led- og seneskedeinfektioner udgør en større andel af de akutte henvisninger. Ved sår eller anden traumatisering i nærheden af synovialhuler, hvor disse mistænkes at være involveret, er det mest sikkert og prognostisk bedre at henvise frem for at afvente til infektionen er etableret. Dette kan i stedet for en enkelt artroskopi og ledskylning medføre gentagne skylninger før infektionen kommer under kontrol. Hvor det er muligt udføres der laboratorieundersøgelse af ledvæsken med BU, trykprøvning af leddet kombineret med enten røntgen eller ultralyd, hvor dette er muligt.

Laboratorium
Laboratoriet ved Ansager Hestehospital tilbyder en lang række undersøgelser på både blod-, gødnings- og vævsprøver. Laboratoriet udfører både prøver på materiale udtaget i forbindelse med undersøgelser på hestehospitalet samt på indsendt materiale.
På blodprøver tilbydes træningsprofil (sundhedskontrol), hæmatologisk profil (Bl.a. blodprocent, leucocyter, erytrocyter, blodplader og differentialtælling), samt s-ASAT, s-AP og s-CPK, total protein og s-glukose.
Laboratoriet tilbyder cytologisk undersøgelse på livmodermateriale, trachealskylleprøver, ledvæske og bughulepunktater.
Laboratoriet tilbyder gødningsundersøgelse med ægtælling og larvedyrkning samt undersøgelse for bændelorm.

Second opinion
I Ansager tilbyder vi second opinion på tilsendte røntgen eller andet diagnostisk digitalt materiale, herunder ultralyd, endoskopi eller digitale billeder af kliniske fund. Det skal bemærkes, at det er nødvendigt at medsende eller telefonisk oplyse anamnese for optimal vurdering. Herudover kan suboptimale billeder resultere i manglende diagnostiske muligheder.

Herudover tilbyder vi rådgivning i forbindelse salgssituationer samt ved handelstvister, hvor vi arbejder tæt sammen med advokater.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.ansager
@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op