Skip to main content

Vaccination af hund

Hvorfor skal min hund vaccineres?

Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling overfor. Når hunden er vaccineret, danner hunden selv antistoffer mod de sygdomme, den er vaccineret imod.

Det er vigtigt, at hunden er sund og rask, når den skal vaccineres, så dens immunsystem kan svare på vaccinen. Syge hunde vaccineres som hovedregel ikke.

Bivirkninger ses sjældent i forbindelse med vaccinen, men der kan ses nedstemthed og let hævelse på injektionsstedet.

Hunde kan blive syge trods vaccinationen, hvis de udsættes for massiv smitte, eller de er syge/stressede i tiden omkring vaccinationen. Sygdom hos vaccinerede dyr forløber dog oftest mildt.

Hvad skal min hund vaccineres mod?

Det er i dag muligt at vaccinere hunde mod 5 virussygdomme og 2 sygdomme forårsaget af bakterier.

Hundesyge skyldes et virus, og sygdommen rammer især hvalpe og unghunde. Symptomerne er feber, flåd fra øjne og næse, hoste, opkast, diarre og evt. kramper. Det smitter direkte fra hund til hund. Dødeligheden er høj hos ikke-vaccinerede hunde.

Parvovirusdiarre skyldes et virus og rammer især hvalpe og unghunde. Symptomerne er nedstemthed, vandig blodtilblandet diarre og opkastninger. Dødeligheden er høj. Sygdommen smitter dels ved direkte kontakt og dels gennem afføring.

Smitsom leverbetændelse skyldes et virus og rammer især unghunde. Symptomerne er feber, nedstemthed, appetitløshed, opkastninger, slimhindeblødninger og eventuelt gulsot. Hunde, som overlever første fase af sygdommen, retter sig ofte.

Leptospirose skyldes en bakterie og rammer hunde i alle aldre. Symptomerne er feber, nedstemthed, opkast, bugsmerter og slimhindeblødninger. Sygdommen smitter via gnavere i vådområder.

Kennelhoste er en fællesbetegnelse for en række infektioner i hundens øvre luftveje og rammer hunde i alle aldre. De to mest almindelige årsager til kennelhoste er Parainfluenza  og/eller Bordetella bronchiseptica. Symptomerne er tør hoste, let feber, evt. opkastning. Sygdommen er trods sin varighed på op til 1 måned oftest mild og selvbegrænsende, men kan udvikle sig til lungebetændelse. Smitten sker direkte fra hund til hund. Kennelhoste er meget udbredt.

Rabies (hundegalskab) skyldes et virus, der forekommer som klassisk rabies eller flagermusrabies. Symptomerne er kramper og ændret adfærd, og sygdommen er dødelig. Den smitter kun ved direkte kontakt fra dyr til dyr gennem bid.
Sidste tilfælde af klassisk rabies blev fundet i Danmark i 1982, så i Danmark findes rabiesvirus kun i flagermus og smitte fra flagermus til andre dyr er meget sjælden. Kommer dit dyr i kontakt med flagermus, bør du kontakte din dyrlæge, som vil vaccinere dit dyr mod rabies. Rabiesvaccination er et krav, hvis man skal rejse til udlandet.

Hvor ofte skal jeg vaccinere min hund?

For at vedligeholde kroppens modstandskraft over for de nævnte virus- og bakteriesygdomme, bliver man nødt til at revaccinere med mellemrum, da mængden af antistoffer i blodet falder, som tiden går. Man kan ikke se udefra, hvilke hunde der er gode til at danne antistoffer, men for de fleste sunde og raske hunde gælder, at vaccinen mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse holder i tre år, mens vaccinen mod leptospirose og kennelhoste har et års varighed.

Følgende forhold vil have indflydelse på hundens evne til at danne antistoffer:

  • Hundens alder: hvalpe og unghunde i vækst og ældre hunden har et nedsat immunforsvar
  • Hundens fodring betyder meget for hundens sundhedstilstand og evne til at danne tilstrækkelige antistoffer
  • Hundens helbred og medicinering har også stor indflydelse på immunstatus
  • Drægtige og diegivende tæver har nedsat immunstatus

Hundens miljø spiller også en væsentlig rolle, når man skal vurdere hundens risiko for at komme i kontakt med sygdommene. Eksempler på miljøer med højt smittepres, hvor mange hunde med forskellig baggrund bringes sammen er:

  • Kenneler og hundepensioner
  • Offentlige områder f.eks. hundeskove
  • Udstillinger og stævner
  • Jagter
  • Hunde med kontakt til vådområder og gnavere har større risiko for smitte med leptospirose

Alle disse forhold sammenholdt med at mange vacciner i dag er polyvalente, dvs. en vaccine indeholder beskyttelse mod flere sygdomme, skal tages med i betragtning, når din dyrlæge vurderer det mest optimale vaccinationsinterval for din hund.

Hvornår skal jeg vaccinere min hvalp?

Hvalpe modtager antistoffer mod forskellige sygdomme fra deres mor. De kaldes maternelle antistoffer. De bevarer deres virkning i 8-12 uger.  For få år tilbage blev det muligt at vaccinere hvalpe helt ned til 8-ugers alderen. Af hensyn til den vigtige socialisering af hvalpen (link) er det vigtigt at få den vaccineret tidligt. Hvalpe skal altid vaccineres 3 gange med en måneds mellemrum. Det kaldes en basisvaccination. Det fleste vælger derfor at få deres hvalpe vaccineret, når de er 8, 12 og 16 uger. Derefter skal hvalpen vaccineres 1 år efter sidste basisvaccine.

Tæver, som ikke er regelmæssigt vaccineret, bør vaccineres inden parringen, så antistofniveauet ligger højt på fødselstidspunktet.  På den måde er hvalpene tilstrækkelige beskyttet af antistoffer fra moderen, indtil de er 8-12 uger.

Kontakt os på

eller skriv til os på

kontakt.aabenraa
@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op