Skip to main content

Tandlidelser hos katte

Akkurat ligesom hunde og os selv kan katte rammes af smertefulde tandlidelser.

Tandpine – hvad skal du være opmærksom på?

Tandpine beskrives som en af ​​de værste smerter, som også mennesker kan blive udsat for! Vi kan vise et forvrænget ansigt eller en hånd placeret på den side af kinden, hvor problemet er.

Katte er derimod eksperter i at skjule deres ubehag ved tandlidelser. De bliver måske lidt mere stille, de kan finde på at ligge et bestemt sted og stirre ind i væggen/ud i luften. Nogle kan begynde at savle og klø sig ved munden. Andre gange opdager ejeren blot, at katten lugter dårligt ud af munden eller pludselig begynder at levne foder.  Eller katten opfører sig nærmest helt normalt.

Det er ofte først efter endt behandling, at ejeren tydeligt kan se forskel – pludselig er katten mere kælen, begynder at lege og spiser alt, hvad der bliver serveret. Der er set tilfælde, hvor katte med TR (tandresorption), efter udtræk af samtlige tænder, fanger deres første mus. 

Tandbehandling er en tillidssag

Det er ikke usædvanligt, at vi under tandbehandlingen i narkose finder flere tænder, det er nødvendigt at behandle eller trække ud end først antaget ved tandtjekket på den vågne kat. Det er ikke alle katte, der tillader en grundig mundhuleundersøgelse i vågen tilstand, og selv på den mest samarbejdsvillige kat er det så godt som umuligt at se de bagerste kindtænder og alt tandkødet. Parodontose og TR kan være svært at se med det blotte øje, derfor er det vigtigt, at vi kan komme i kontakt med jer under forløbet. 

Tandrøntgen

På grund af den høje forekomst af TR (tandresorption) anbefaler vi altid tandrøntgen til katte, så vi får en fyldestgørende vurdering af tandsundheden. Tandrøntgen kan være nødvendig for at kontrollere parodontose. Efter tandudtrækning betragtes det som fagligt korrekt at tage røntgen for at sikre sig, der ikke sidder og tandstump tilbage. Er en tand knækket, kan man med røntgen kontrollere behandlingsmulighederne, og er der hævelser under især øjne, kan man med røntgen se, om det skyldes en tandbyld. Vi gemmer naturligvis røntgenbillederne til senere sammenligning og vil som oftest sende en tandjournal med røntgenfund med hjem.

Tandkødsbetændelse

Akkurat ligesom os mennesker danner katte plak, der er en ophobning af spyt, bakterier og madrester. Når tandkødet reagerer på dette, kaldes det tandkødsbetændelse. Tandkødet bliver hævet, rødt og ømt, og hvor det før sad tæt hæftet på tanden, vil det efterhånden løsnes, og der dannes tandkødslommer, som er gunstige for særligt aggressive bakterier. I de tilfælde, hvor betændelsestilstanden er så kraftig, at der ses blødninger i tandkødet, vil der være risiko for, at bakterierne spredes med blodet videre til livsvigtige organer, som hjerte, nyrer og lunger. Katte med tandkødsbetændelse har som regel god appetit, spiser uændret, men kan savle ekstra. Plak-ophobning og dermed tandkødsbetændelse kan effektivt forebygges med tandbørstning.

Tandkødsbetændelse kan også opstå, fordi tanden nedbryder sig selv (se under TR). Kraftig rødme og irritation omkring ellers pæne tænder kan være et tegn på dette.

Kronisk Feline Gingivitis – Stomatitis

Helt specielt for katte ses et syndrom med betændelse i hele mundhulen, der kaldes Kronisk Felin Gingivitis-Stomatitis. Her ses en nærmest allergisk reaktion over for plak og tandkødet kan blive hidsig rødt . Sygdommen er meget smertefuld, og man kan se symptomer som vægttab, savlen og usoigneret pels. Her kan det være nødvendigt at fjerne alle tænderne for at få tilstanden under kontrol.

Tandsten

Tandsten opstår, når plak forkalkes og ses som en hård skal af varierende tykkelse, som er hvidgul til gul i farven, dette kan modsat plak ikke børstes væk. Den mest skadelige tandsten er den, der sidder skjult under tandkødsranden og giver de aggressive bakterier mulighed for at etablere sig. Derfor er det ikke tilrådeligt kun at skrabe den synlige tandsten af ​​på en vågen kat. Tandsten kan kun fjernes effektivt på en bedøvet kat med en ultralydsrenser og specialdesignede håndinstrumenter, der skånsomt skraber tandstenen væk under tandkødsranden. Efterfølgende er det vigtigt, at tænderne poleres, så de genvinder en glat overflade, hvor plak og dermed tandsten får svært ved at sætte sig igen.  

Parodontose (tandløsning)

Ved parodontose har bakterierne ikke blot forårsaget dybe tandkødslommer, men er begyndt at nedbryde knoglevævet omkring tandrødderne. Dette medfører, at tænderne bliver løse afhængig af parodentose-graden, og der er således stor risiko for, at katten har tandpine, og det gør ondt, når den tygger. Det er derfor vigtigt, at behandling påbegyndes så tidligt som muligt. Når belægningen af tandsten er fjernet, bruges et specialinstrument til at måle tandkødslommerne omkring alle tænderne både på yder- og inderside. Derudover bør der tages tandrøntgen for at kontrollere tændernes tilstand. Hvis parodontosen er meget fremskreden, trækkes de påvirkede tænder som oftest ud. Der hvor tandlommerne ikke er så dybe, kan forløbet normalt bremses ved hjælp af en kombination af tandrensning i bedøvelse samt forebyggende tiltag.

Parodontose hos katte kan som nævnt skyldes tandkødsbetændelse og tandsten, men kan også ses som følge af virusinfektionerne katte-AIDS og leukæmi. Derfor bør katte med voldsom parodontose testes for disse sygdomme (blodprøve). Derudover ses der meget ofte tandresorptioner(TR) hos katte med parodontose, hvorfor røntgen altid anbefales.

TR

Tandresorptioner er en lidelse, hvor tanden nedbrydes indefra. Dette er tidligere blevet kaldt forskellige navn fx. Neck Lesions, og FORL (Feline odontoclastic resorptive lesions). Studier viser at TR forekommer hos 60 pct. af alle katte over fem år. Nedbrydningen kan ske i kronen (sjældent), i roden eller midt på overgangen mellem krone og rod (ofte). I de to sidste tilfælde kan man kun se skaden ved hjælp af tandrøntgen og kun i nogle tilfælde ses der tandkøds-betændelse. Problemet med resorptioner er, at tanden let knækker pga. nedbrydningen og ofte under tandkødsranden, hvor det ikke kan ses med det blotte øje. Tilbage sidder så en tandrest, der kan medføre smerter, tandbylder mv.

Et typisk symptom er, at katten klaprer tænder. Ved mistanke om TR bør katten undersøges i fuld narkose. Med specialinstrumenter mærkes efter resorptioner i tandens krone og hals, mens røntgen tages af alle tandrødder samt kæbepartiet.

TR kan desværre ikke forhindres og ses dermed også hos katte, der får børstet tænder dagligt og ellers har en fin mundsundhed. Behandlingen for TR er tandudtrækning af de angrebne tænder. Ligesom ved parodontose kan det være nødvendigt at dele behandlingen, hvis der kræves udtrækning af flere tænder. Katte klarer sig oftest rigtig godt, selvom det er nødvendigt at trække mange eller alle tænder ud. 

Tandskader

En gang imellem sker det, at katte knækker en tand eksempelvis ved slagsmål. Oftest ses brudene på en af ​​de fire store hjørnetænder. Katte har et meget tyndt lag emalje og dentin (tandben) til at dække nerven og derfor kan blot et par millimeter betyde meget.

En ubehandlet knækket tand kan være meget smertevoldende, og der kan nemt tilstøde komplikationer som en tandbyld i kæbeknoglen, hvis bakterier vandrer via nervekanalen til rodspidsen. I mange tilfælde vil det derfor være tilrådeligt at trække tanden ud. 

Husk! Vi tilbyder altid et gratis tandtjek, hvis du er i tvivl om din kat har tandproblemer. 

Kontakt os på
eller skriv til os på
kontakt.trehoeje@vetgruppen.dk
×
Menu
Ring op