Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 7022 4442

Hvad er Leptospirose?

Leptospirose skyldes bakterieagtige organismer, kaldet leptospirer. Rotter, mus og andre gnavere huser ofte disse bakterier, som de udskiller i urinen. Smitten kan overføres til hunde, hvis de får kontakt med smittet urin eller urinforurenede omgivelser (stillestående vand, søer, vandpytter, mudder, jord, foder med mere).

Leptospirose er en zoonose. Det vil sige, at sygdommen kan smitte mellem syge dyr og mennesker.

Leptospirose er udbredt over hele verden, og din hund kan pådrage sig smitten gennem urinforurenet vand.

Hvilke sygdomstegn viser den syge hund?

De første sygdomstegn viser sig cirka en uge efter at hunden er blevet smittet. De førstesymptomer er uspecifikke og ligner mange andre sygdomme med nedtrykthed, opkastninger og feber. Derfor stilles diagnosen typisk først senere i forløbet, hvor sygdomstegnene er mere udprægede som følge af skader på de indre organer.

Senere i forløbet afhænger sygdomstegnene af hvilke organer, der er angrebet af sygdommen.

Udmattethed, gulfarvning af slimhinder og hud, muskelsitren, blodig diarré samt nyre- og leverskader, er almindeligt forekommende. Lungerne kan også angribes. I så fald vil hunden have åndenød og hoste, eventuelt kan den hoste blod op.

Er min hund i fare?

Alle hunde kan i princippet smittes med leptospirose.

Mus og rotter findes alle vegne, også i byerne, hvor der kan forekomme urinforurenede vandpytter og fugtige områder på stier, i parker og haver, hvor hunde kan smittes.

Jagthunde, samt hunde der bor på landet, færdes i stalde, bader i søer og åer, eller færdes i skove og på enge, har dog en særlig høj risiko for at blive smittet.

Hvordan kan jeg beskytte min hund mod leptospirose?

Regelmæssig vaccination er et vigtigt redskab i forebyggelsen imod leptospirose. Hunden skal vaccineres to gange med 4 ugers mellemrum, dernæst én gang årligt. Vaccination mod leptospirose kan i mange tilfælde foretages sammen med hundens øvrige vaccinationer.

Hvorfor skal min hund vaccineres 2 gange, selvom den allerede er vaccineret mod leptospirose?

Der findes mange forskellige typer af leptospirer. Her på klinikken bruger vi den nyeste vaccine der indeholder 4 typer.

Første år skal hunden vaccineres 2 gange med 4 ugers mellemrum for at opnå beskyttelse mod alle 4 typer. Selvom din hund plejer at blive vaccineret mod leptospirose én gang om året, så er det vigtigt at huske revaccinationen om 4 uger – ellers er din hund kun beskyttet mod de 2 “gamle” typer. Herefter skal hunden blot revaccineres 1 gang årligt.

×
Menu
Ring op
Mail