Skip to main content
  • Sådan forbereder du bedst dit kæledyr til bedøvelse

Forundersøgelse før operation

Dit dyr skal forundersøges før vi tager stilling til en eventuel operation eller anden behandling. For enkelte indgreb gælder det imidlertid, at undersøgelsen finder sted samme dag som indgrebet gennemføres.

Blodprøve før operation

Som på hospitaler, vil vi sikre os, at vi ikke lægger et dyr i narkose, som ikke kan tåle narkosen. Vi anbefaler derfor altid en blodprøve, til en såkaldt præ-anæstetisk profil, der viser hvordan dit dyrs vigtigste organer fungerer. Den præ-anæstetiske profil kan fortælle os om dit dyr kan lægges i narkose uden forøget risiko for komplikationer. Den præ-anæstetiske profil er specielt vigtig for senior-dyr, da vi ved at ca. 25% af alle seniordyr har skjulte organlidelser, som man ikke kan se, ved den normale sundhedsundersøgelse.

Personlig risikovurdering

På basis af forundersøgelsen og den præanæstetiske profil laver vi en risikovurdering, en såkaldt ASA-klassificering, af dit dyr. ASA klassificeringen fortæller dig om der på forhånd foreligger en forøget risiko ved operationen. Vi ringer til dig, hvis den præ-anæstetiske profil viser unormale værdier eller hvis dit dyrs ASA-klassificering viser at der kan være en forøget risiko for komplikationer ved en bedøvelse. I sådanne tilfælde kan vi være nødt til at aflyse operationen.

Sådan bruger vi bedøvelse

I daglig tale bruger vi betegnelsen anæstesi, når vi taler om bedøvelse, fordi anæstesi ud over bedøvelsen også omfatter smertebehandling, samt evt. intensiv behandling og akut medicin i forbindelse med en operation eller et indgreb.

På Frederiksberg Dyreklinik og Spa bruger vi en type anæstesi og medicin der bliver skræddersyet til dit dyr. Vores valg af bedøvelsesform afhænger af dit dyrs race, alder og almene helbredstilstand. Bedøvelsesformen afhænger ligeledes af den type operation dit dyr skal have og hvor lang tid vi forventer at dit dyr skal være bedøvet. Under operationen vælger vi en type anæstesi og medicin der minder om den type anæstesi og medicin der bruges, når du selv skal opereres på et hospital.

Anæstesien planlægges, så den sikrer mindst mulig forstyrrelse af kroppens funktioner, ligesom evt. smerter efter operationen skal undgås. Vi overvåger dit dyr, ligesom du ville blive overvåget på et hospital, i forbindelse med en operation og indlæggelse. Vi overvåger alle dyr med en monitor der bl.a. måler dit dyrs blodtryk, vejrtrækning og iltforsyning til krop og hjerne. Samtidigt vil der altid være en uddannet dyrlæge eller veterinærsygeplejerske, der overvåger dit dyr under hele operationen og sørger for en sikker bedøvelse med færrest mulige bivirkninger. Vi har erfaring med at bedøve meget små dyr, unge dyr, men også senior dyr. Og selvom vi har bedøvet og opereret mange dyr, opfatter vi aldrig nogen anæstesi som en rutinesag.

En god opvågning efter operationen

Selvom der ikke er skrevet mange videnskabelige artikler om opvågningsstuer for dyr, så viser al forskning fra mennesker at det er meget vigtigt med en tryg indlæggelse uden larm. Mennesker foretrækker enestuer uden larm og med mulighed for dæmpet lys.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa har vi en dagsindlæggelsesstue med lydtætte glasfiberbure og mulighed for at dæmpe lyset, så dit dyr får en rar dag i trygge omgivelser uden larm.

Når dit dyr ligger i vores opvågningsstue, overvåger vi dit dyr indtil det er helt vågent. Det betyder at vi holder øje med dit dyrs sundhedstilstand, temperatur, vejrtrækning og hjerte, helt indtil det kan stå op og klar til at gå ud af klinikken. Vi holder løbende øje med din dyrs velbefindende, og er der behov for det, kontakter vi dig. Vi har selv dyr og forstår godt at mange ejere ønsker at få deres dyr med hjem så hurtigt som muligt efter en bedøvelse eller operation. Ejeren vil ofte være bekymret og savne dyret i den tid, dyret er på klinikken. Disse følelser er helt normale.

Det er klinikkens politik, at et opereret eller bedøvet dyr skal overvåges indtil det er så friskt, så det selv kan gå ud af klinikken. Dette har vi besluttet, idet vi ikke ønsker at udsætte dit dyr for nogen form for sundhedsmæssig risiko efter bedøvelsen eller operationen.

Vejledning for hund

Vi er meget opmærksomme på at hvalpe, samt hunde under 10 kg., har større risiko for at få hypo-glykæmi (for lavt blodsukker), hvis de ikke får foder 4 gange dagligt.

For lavt blodsukker er meget problematisk i forhold til en bedøvelse. En blodprøve før operationen kan fortælle os, om dit kæledyrs blodsukker er normalt. Vi anbefaler derfor at alle hunde får undersøgt deres organer, bl.a. deres nyre- og leverfunktion vha. en blodprøve inden bedøvelse og bedøvelse til operation. Blodprøven foretages i forbindelse med en operation og udføres på klinikken samme dag.

I fuld bedøvelse slapper alle kroppens muskler af. Hvis mavesækken er fuld, vil der være risiko for at maveindholdet løber tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne.
Det er derfor vigtigt, at du overholder vores anbefalinger om faste, da vi ellers kan være nødt til at aflyse operationen.

Faste for hvalpe under 16 uger

Din hvalp må spise indtil 4 timer før den skal afleveres på klinikken. Herefter må din hvalpen ikke spise mere.
Din hvalp må gerne få tilbudt vand indtil 2 timer før den skal afleveres på klinikken. Det gælder KUN vand, og ikke mælkeprodukter.

Faste for hunde over 16 uger

Din hund må spise indtil 6 timer før den skal afleveres på klinikken. Herefter må din hund ikke spise mere.
Din hund må gerne få tilbudt vand indtil 2 timer før den skal afleveres på klinikken. Det gælder KUN vand, og ikke mælkeprodukter.

Luftning af hund

I fuld bedøvelse slapper alle kroppens muskler af. Det er derfor vigtigt, at du lufter din hund, inden den indlægges til operationen. På den måde undgår vi at din hund urinerer eller defækerer på sig selv, før, under eller efter operationen. Hvis din hund afleveres tidligt, i forhold til sin operation, giver vi den en ekstra luftetur inden bedøvelsen.

Vejledning for kat

Vi er meget opmærksomme på at killinger har større risiko for at få hypo-glykæmi (for lavt blodsukker), hvis de ikke får foder 4 gange dagligt.

For lavt blodsukker er meget problematisk i forhold til en bedøvelse. En blodprøve før operationen kan fortælle os, om dit kæledyrs blodsukker er normalt. Vi anbefaler derfor at alle hunde og katte får undersøgt deres organer, bl.a. deres nyre- og leverfunktion vha. en blodprøve inden bedøvelse og bedøvelse til operation. Blodprøven foretages i forbindelse med en operation og kan udføres på klinikken samme dag.

I fuld bedøvelse slapper alle kroppens muskler af. Hvis mavesækken er fuld, vil der være risiko for at maveindholdet løber tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne.
Det er derfor vigtigt, at du overholder vores anbefalinger om faste, da vi ellers kan være nødt til at aflyse operationen.

Faste for killinger under 16 uger

Din killing må spise indtil 4 timer før den skal afleveres på klinikken. Herefter må din killing ikke spise mere.
Din killing må gerne få tilbudt vand indtil 2 timer før den skal afleveres på klinikken. Det gælder KUN vand, og ikke mælkeprodukter.

Faste for katte over 16 uger

Din kat må spise indtil 6 timer før den skal afleveres på klinikken. Herefter må dit katten ikke spise mere. Din kat må gerne få tilbudt vand indtil 2 timer før den skal afleveres på klinikken. Det gælder KUN vand, og ikke mælkeprodukter.

×
Menu
Ring op
Bestil tid