Skip to main content
 • Patella-luxation hos hund

Patella-luxation (løs knæskal) hos hund

Hvad er patella, og hvordan vil en patella-luxation påvirke din hund? Det kan du læse mere om i denne artikel om løs knæskal hos hund. Det vurderes at der ses varierende grader af løs knæskal hos op mod 80% af alle små hunde, der har en voksenvægt på op til 10 kg. Patella-luxation betyder “Ledskred af knæskallen”. Populært kan patella-luxation beskrives som en “Løs knæskal”.

Knæskallen kaldes patella – en lille rund knoglestruktur, der er fæstnet i senen fra den store lårbensmuskel og knæskallens eget ledbånd, der fæstnes ned mod skinnebenet. Knæskallen ligger godt beskyttet i en knoglerille i bunden af lårbensknoglen. Patella-luxation opstår, når knæskallen bevæger sig ud af denne knoglerille, og når knæskallen, senen og ledbåndet ikke er justeret korrekt med den underliggende knoglerille.

Problemet er ikke medfødt, men skyldes nogle vækstforstyrrelser i hoften, lårbenet og skinnebenet, som samlet kan give en drejning omkring knæleddet. Patella-luxation betragtes som en arvelig sygdom og man kan kun undgå sygdommen ved at udelukke de hunde fra avl, der lider af sværere grader af patella-luxation. Her ser du to eksempler:

Knæskal med normal placering (venstre). Knæskal med medial patella-luxation (højre).

Knæskal hos hund med normal placering
Knæskal hos hund med en medial patella-luxation

Medial eller lateral patella-luxation

Knæskallens løshed kan bevirke at knæskallen kan bevæge sig mod indersiden af ​​knæleddet. Dette kaldes medial luxation. Denne løshed ses hyppigst hos små hunderacer under 10kg. Hvis knæskallen bevæger sig mod ydersiden af ​​knæleddet kaldes dette en lateral luxation. Denne form for luxation er mere sjælden og ses typisk hos store hunderacer.
Patella-luxation er som sådan ikke en smertefuld tilstand, men vil med tiden kunne give slidgigt i knæet. Hvis knæskallen på uheldig vis låser knæet fast, vil dette give akutte smerter, og du bør da kontakte os, så vi kan få vurderet knæskallens grad af løshed.

Patella luxation gradueres fra grad 1 til grad 4

 • Grad 0: Normal knæskal.
 • Grad 1: Her kan knæskallen skubbes ud af knoglerillen i lårbenet, men springer straks tilbage ind i knoglerillen, når knæskallen slippes. Denne type patella-luxation, kan kun fremprovokeres ved tryk, som f.eks. når vores dyrlæge tester for løs knæskal i forbindelse med den årlige sundhedsundersøgelse. Løsheden i knæskallen forekommer ikke ved normal brug af benet.
 • Grad 2: Dette er en mest almindelige type af patella-luxation. Knæskallen ligger i knoglerillen i lårbenet, det meste af tiden, men knæskallen vil på tidspunkter bevæge sig ud af rillen. Dette kan ske ved løb, eller når benet løftes op, som når der f.eks. skal tørres poter. Ved løb kan der ses karakteristiske “gadedrengehop”.
 • Grad 3: Her vil knæskallen ligge udenfor dens oprindelige placering det meste af ​​tiden. Knæskallen kan dog trykkes tilbage i knoglerillen i lårbenet, selv om den typisk ikke bliver liggende der.
 • Grad 4: Dette er den mest alvorlige form for patella-luxation, og heldigvis også den form der ses mest sjældent. Knæskallen ligger altid uden for dens oprindelige placering og kan ikke trykkes tilbage i knoglerillen i lårbenet. Ved undersøgelse kan der evt. ses muskelsvind, især på forsiden af ​​låret.

Hvis vores dyrlæge henviser din hund til en vurdering hos en knogle- og leddyrlæge, vil dyrlægen vurdere knæenes sundhed vha. en undersøgelse og et røntgenfoto, der kan give yderligere oplysninger, især med hensyn til tilstedeværelsen og/eller sværhedsgraden af ​​evt. slidgigt og knoglenydannelser i knæet.

Skal der opereres?

Det er langt fra alle hunde med patella-luxation, der kræver en operation. Kirurgi kan anbefales hvis din hund er generet af problemet: Hvis der er tilbagevendende, korte episoder af halthed, hvis knæet låser sig fast eller hvis der ses vedvarende halthed i 3 uger eller mere. Grad 3-4 patella-luxation er ofte operationskrævende, mens der er få grad 2 patella-luxationer der er operationskrævende. Vurderingen er individuel og vurderes af den behandlende knogle- og leddyrlæge.

Kontakt os, hvis din hund:

 • virker smertepåvirket.
 • har daglige episoder med halthed.
 • har vedvarende halthed over 3 uger eller mere.
 • har en eller flere episoder, hvor knæskallen sætter sig fast og låser benet fast.
 • ikke ser ud til at have det godt og symptomerne bliver værre, eller hvis du føler, at din hund begynder at bevæge sig unaturligt.
×
Menu
Ring op
Bestil tid