Skip to main content
  • Bedøvelse

Bedøvelse af dit kæledyr

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi den mest moderne form for bedøvelse, hvor vi med med den nyeste viden og teknologi skaber trygge rammer for dig og dit kæledyr. Vi lever op til de bedste nationale og internationale anbefalinger og standarder for bedøvelse af kæledyr.

Bedøvelse er en tillidssag

Vi ved at kæledyrsejere er bekymrede, når deres kæledyr skal i bedøvelse. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa benytter vi de mest moderne bedøvelses-former og smertebehandling, så dit kæledyr bedøves sikkert og med færrest mulige bivirkninger.

Når vi taler med ejere, bruger vi ofte betegnelsen “bedøvelse”, men som dyrlæger bruger vi ofte betegnelsen “anæstesi”, når vi taler om bedøvelse. Anæstesi er nemlig meget mere end selve bedøvelsen, fordi anæstesi også omfatter den smertebehandling der gives før, under og efter en operation, medicin i forbindelse med bedøvelsen, der f.eks. styrker hjertet og kredsløbet, samt evt. akut medicin. Den er en kunst at bedøve et kæledyr, og det kræver årelang erfaring at skabe en anæstesiprotokol som sikrer den mest sikre anæstesi for dit kæledyr.

Bedøvelse af fladsnudede hunderacer og meget små hunde under 4 kg

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa er størstedelen af vores hundepatienter små selskabshunde og brachycephale hunde (fladsnudede hunde), såsom fransk bulldog, mops og engelsk bulldog. Vi har derfor stor erfaring med at bedøve hunderacer, som kræver ekstra overvågning og sikkerhed i forhold til deres bedøvelse. Vi garanterer tæt overvågning, meget finjusteret bedøvelse og kontinuerlig ilttilførsel igennem hele bedøvelsen og vi sikrer at alle brachycephale hunderacer har komplet ilttilførsel indtil de er så vågne, så de selv kan sidde op og trække vejret uden problemer.

Nyeste form for bedøvelse

Vores bedøvelser lever op til de generelle anbefalinger der udstedes af American Society of Anaesthesiologists (ASA).
Vores dyrlæger bruger den nyeste TIVA bedøvelse, når vi bedøver din hund. TIVA står for “Total Intravenøs Anæstesi”, der er den nyeste form for bedøvelse. Ved TIVA gives al bedøvelse direkte ind i hundens blodkar under bedøvelsen. TIVA bedøvelse giver mulighed for en meget tæt kontrol med bedøvelsen, hvilket bl.a. bevirker, at der kun går få minutter fra bedøvelsen stopper til at din hund begynder at vågne. TIVA bedøvelse er den nyeste form for bedøvelse, der kun benyttes af få danske dyreklinikker. Da mange hundeejere ikke har stiftet bekendskab med TIVA bedøvelse før, er hundeejere tit overraskede over, hvor frisk deres hund er, når den afhentes på vores klinik, dette fordi de har oplevet en mere træt eller omtumlet hund, ved tidligere bedøvelser på andre klinikker.

Dit kæledyr er en del af familien og vi går derfor ikke på kompromis med sikkerheden, når dit kæledyr skal bedøves. Vi følger derfor også ASAs anbefalinger om at tilråde en præ-operativ blodprøve før dit kæledyr lægges i bedøvelse, da denne blodprøve kan give en grundliggende sikkerhed for at dit kæledyr kan tåle en standardbedøvelse. Vi anbefaler denne blodprøve til alle hunde og katte over 8 mdr.

Forundersøgelse er inkluderet i prisen

Ved indskrivning om morgenen inden bedøvelsen, vil der altid ske en forundersøgelse af dit dyr. Forundersøgelsen kan ske sammen med dyrlægen – eller efter at du har afleveret dit kæledyr. Vi giver en garanti for at forundersøgelsen altid udføres af en dyrlæge og forundersøgelsen vil altid være inkluderet i vores pris. En forundersøgelse er en kort sundhedsundersøgelse af dit dyr, hvor det vurderes, om dit dyr har tydelige sygdomsmæssige problemer, der kan bevirke at vi må fraråde en bedøvelse i første omgang. I forundersøgelsen undersøges hjertet, lungerne, slimhindernes farve, den generelle fremtoning på dagen, samt kæledyrets vægt og Body Condition Score (BCS), som tilsvarer udregningen af menneskers BMI.

I den forbindelse vil vi også anbefale en præ-operativ blodprøve af din hund eller kat, da dette anbefales af American Society of anaesthesiologists (ASA). Prisen for en præ-operativ blodprøve inklusiv blodprøveudtagning er 599,- kroner. Denne pris tillægges prisen for bedøvelse.

Ekstra ilt til krop og hjerne

På Frederiksberg Dyreklinik og Spa garanterer vi at alle dyr får tilført ekstra ilt under bedøvelsen. Dette er ikke noget der garanteres på alle dyreklinikker. Under bedøvelsen tilfører vi ilt via en tubus, der er en blød gummislange, der lægges ned i luftrøret. I andre situationer, kan det være nødvendigt at give ilt vha. en maske. Tilførslen af ekstra ilt er ekstremt vigtig, så vi sikrer at dit kæledyrs organer og hjerne får den ilt den behøver under hele operationen. Vi bruger bl.a. maske, hvis kæledyret kun er let bedøvet, da den naturlige synkerefleks ikke tillader at vi lægger en tubus i luftrøret.

Monitorering vha. overvågningsmaskiner

Under bedøvelsen monitoreres kæledyrets vigtigste vitale værdier: Vi benytter bl.a. en monitor (LifeVet®MG Overvågnings- og anæstesimonitor) der bl.a. kan måle hjertets puls, blodtryk og iltforsyningen i kroppen og til hjernen. Vi benytter også en human Mistral luftvarmepude (Mistral-Air Premium Warming Suit) der sikrer en kropstemperatur på ca. 37 grader under alle operationer. Kæledyret lægges her ind i en specialdesignet luftvarmepude, hvorved den helt korrekte kropstemperatur sikres under hele operationen. Alle bedøvelser foretages af en dyrlæge og monitoreringen foretages af en dyrlæge eller en faguddannet veterinærsygeplejerske.

To dyrlæger i operationen


Ved større operationer, som f.eks. større operationer der skal foretages i bughulen, garanterer vi, at der altid er to dyrlæger i operationen. Dette er en ekstra sikkerhed for dig og dit dyr.

Overvågning af patienter efter bedøvelsen

Nyopererede patienter overvåges af vores erfarne personale – overvågning, samt almindelig dagsindlæggelse efter en bedøvelse, er inkluderet i vores priser for bedøvelse. Hos kritiske patienter vil der sidde en person i buret med kæledyret under opvågningen.

Iltbur giver tryghed efter bedøvelsen

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa, råder vi over et iltbur, som vi kan bruge, hvis en hund eller kat har vejrtrækningsbesvær. Da vi behandler mange fladsnudede hunderacer på vores klinik, f.eks. mops, fransk bulldog og engelsk bulldog, giver dette ejeren en ekstra sikkerhed for en god opvågning efter bedøvelsen. Hvis vi mener at dit kæledyr har et behov for at vågne op i et iltbur, vil vi forsøge at kontakte dig pr. telefon efter bedøvelsen. Hvis dit kæledyr får brug for at ligge i iltbur i forbindelse med sin opvågning, vil dette tillægges prisen for bedøvelsen.

Samtale og informationsbrochure ved hjemsendelse

En velinformeret ejer er en tryg ejer, da viden giver sundere kæledyr – og det gælder ikke mindst i forbindelse med en bedøvelse. Du får derfor altid en samtale med en erfaren veterinærsygeplejerske eller en dyrlæge efter bedøvelsen. Her vil du blive informeret om dagens bedøvelse og behandling, ligesom du vil modtage en informationsbrochure, så du ved hvordan du skal pleje dit kæledyr i dagene efter bedøvelsen.

Du kan se vores priser på vores hjemmeside, og vi giver dig gerne et prisoverslag, hvis du ønsker.

Andet indhold, der kan være relevant for dig

Priser på operationer
Priser på operationer hos brachycephale hunde

×
Menu
Ring op
Bestil tid