Skip to main content
 • Smertestillende medicin til hund

Smertestillende medicin til hund

Hvis din hund lider af kroniske smerter som gigtsmerter, gør vi dig lidt klogere på siden. Vi mener, at et godt liv med en høj livskvalitet, er et liv uden smerter. 

En ny undersøgelse viser, at hver 5. hund har så mange smerter, at den lider under det i hverdagen. Desværre er det fra naturens side, hundens naturlige adfærd at skjule sygdom, da den ellers vil virke svagere for omgivelserne. Man har i den forbindelse fundet ud af, at en hund skal være 20-30% halt på forbenene, før ejeren kan se det og opsøger eksperthjælp. Læg derfor mærke til små forandringer hos din hund, f.eks. mere søvn, problemer med at hoppe op eller gå ned af trapper, langsommere gåture m.v. Accepter ikke, at din hund er blevet mere stivbenet, fordi den er blevet senior – mange seniorhunde har nemlig smerter som kan afhjælpes.

Alt du bør vide om et godt hundeliv uden smerter

Hvad er smertestillende medicin (NSAIDs)?

De fleste typer smertestillende medicin tilhører en gruppe medicin, der kaldes “Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs” (NSAIDs). “Non-steroid” betyder “Ikke-steroid”, da medicinen ikke indeholder kortiko-steroider (binyrebarkhormoner), som f.eks. kortison, prednison og prednisolon. “Anti Inflammatory Drugs” betyder at medicinen nedsætter kroppens egen betændelseslignende reaktion (inflammation) i kroppen, der typisk viser sig som smerte, varme, rødme, hævelse og nedsat funktion af det område der er påvirket. I dette indlæg vil vi omtale NSAIDs som “smertestillende medicin”.

Da der er stor efterspørgsel efter effektiv, smertestillende medicin, med få bivirkninger, bliver der løbende udviklet nye og mere effektive typer smertestillende medicin til både mennesker og dyr. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi først og fremmest smertestillende medicin til:

 • Akut smerte – f.eks. smertelindring efter en operation.
 • Kronisk smerte – f.eks. smertelindring ved kroniske gigtsmerter.
 • Som febernedsættende medicin.
Er det okay at bruge smertestillende medicin til kroniske smerter?

Vi bliver ofte spurgt om et liv med kroniske smerter er et værdigt liv for en hund. Vi siger: “Nej”. Vi går ind for at hunden smertestilles, så den ikke kan mærke at den har ondt, fordi den så kan leve et helt normalt liv uden smerter. Vi mener at hundens livskvalitet ligger i at kunne være aktiv, kunne lege og sove – og kunne alt det som er vigtigt for netop den hund, vi skal hjælpe. Det kan f.eks. være morgen gåturen med ejeren eller turen i haven, der betyder noget for den ene hund, mens det er svømmeture og vandreture i skoven, der betyder noget for den anden hund. Så længe hunden ikke kan mærke smerter og kan leve et normalt liv med høj livskvalitet, mener vi at det er en rigtig god løsning at smertelindre med NSAIDs smertestillende medicin.

Vi bliver også spurgt om det er “synd” at sætte en hund på smertestillende medicin. Vi svarer nej – fordi NSAIDs smertestillende medicin skal gives én gang dagligt og kan sammenlignes med at et menneske med ledsmerter tager panodil. Vi mener at dyr med kroniske smerter har fortjent et godt liv uden smerter.

Hvordan vælger vi den bedste medicin til din hund?

Der findes mange typer smertestillende medicin.

Almindeligt smertestillende medicin (NSAIDs) er inddelt I 3 “generationer”. Første generations NSAIDs er den ældste type smertestillende medicin, der blev opfundet først. Tredie generations NSAIDs er den nyeste type smertestillende medicin på markedet.

Lidt firkantet sagt er Acetylsalicylsyre et første generations NSAIDs. Carprofen og Meloxicam er eksempler på anden generation NSAIDs, mens Firocoxib og Robenacoxib er tredie generations NSAIDs.

Grapiprant er en ny type NSAIDs, der her virker på en anden måde end de typer NSAIDs, der er listet ovenfor.

Der findes også andre typer smertestillende medicin end NSAIDs. Disse typer medicin påvirker ofte mere bredt i smerteområdet, hvilket kan være effektivt, da smerter er meget mere end bare en nerve der sender et signal om smerte i et område. Ved smerter kan omkringliggende væv også være irriteret og hævet, ligesom smerte-signaler kan stamme fra flere forskellige steder i f.eks. et led.

Her findes smertestillende medicin, som injektionsmedicin, der kan gives med faste mellemrum, f.eks. en gang om måneden: f.eks. Pentosanpolysulfat natrium og det nyeste produkt, der indeholder Bedinvetmab. Bedinvetmab er indholdstoffet i et helt nyt produkt mod gigtsmerter, også her vil vores dyrlæge informere dig om mulighederne for behandling med dette. Bedinvetmab virker på en helt anden måde end NSAIDs produkter, da denne type medicin nedregulerer kroppens nervevækstfaktor (Nerve Growth Factor) også kaldet NGF. Denne type behandling har endnu færre bivirkninger registreret, end normalt smertestillende medicin til hunde.

Hvad siger ny forskning?

Ny forskning giver bedre medicin med færre bivirkninger.

Som hos mennesker, kan smertestillende medicin give uønskede bivirkninger hos hunde. Det drejer sig især om problemer i mavetarmkanalen. Der ses bivirkninger hos under 7% af alle vores patienter. De hyppigste problemer er halsbrand, sure opstød, mavesmerter og forøget blødningstendens. Mere alvorlige problemer er bl.a. kvalme, opkast, blødning i mavetarmkanalen, diarre og forstoppelse. Af disse bivirkninger er opkast den bivirkning, som ofte opdages af ejeren.

Man ser flest bivirkninger hos første generations NSAIDs.

Anden og tredje generations NSAIDs, blev udviklet, for at nedsætte hyppigheden af bivirkninger hos mennesker. Der findes derfor heller ingen første generations NSAIDs der er registreret til kæledyr, da disse typer smertestillende medicin simpelthen har for mange bivirkninger, til at de er sikre til hunde. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa fraråder vi derfor al brug af første generations NSAIDs smertestillende medicin til kæledyr!

Det er sådan at man ser færrest bivirkninger hos tredje generations NSAIDs. Tredje generations NSAIDs er dog typisk dyrere smertestillende medicin, da denne type medicin er produceret på basis af medicinalfirmaernes nyeste forskning.

Vi kan også med glæde fortælle, at der i marts 2016 er blevet registreret et 4. generations smertestillende medicin til hunde i USA, så udviklingen sker hurtigt.

Smertestillende medicin til hund

Nyeste forskning viser, at Carprofen, Meloxicam og Fibrocoxib er smertestillende medicin som i tests har vist, at de er effektive ved længerevarende brug hos hunde med kronisk smerter, f.eks. gigtsmerter. Det er med andre ord smertstillende medicin der har vist at den smertestillende effekt er god nok, hvis man bruger medicinen i længere tid.

Fibrocoxib og Robenacoxib er tredje generations NSAIDs og derfor har færrest bivirkninger. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa har vi derfor Fibrocoxib og Robenacoxib som førstevalg til alle hunde med kroniske gigtsmerter. I tests der varede 1 år, har denne type medicin vist 95% forbedring hos hunde med gigt, mens kun 5% af alle hunde måtte stoppe med medicinen pga. problemer med mavetarmkanalen.

Hvis du har en hund med kroniske smerter og ønsker et billigere produkt end Fibrocoxib eller Robenacoxib eller hvis din hund ikke kan lide produkterne, så aftaler vi i fællesskab at din hund skal starte på Carprofen eller Meloxicam.

Vi vælger den bedste type medicin, ved at stille kritiske spørgsmål

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa vælger vi smertestillende medicin ud fra 4 vigtige kriterier:

 • Effekt – dvs. om den smertestillende medicin har en smertestillende effekt, der er god nok.
 • Sikkerhed – dvs. om den smertestillende medicin har en lav risiko for bivirkninger.
 • Håndtering – dvs. om du har let ved at give medicinen til din hund (ud fra smag og konsistens).
 • Pris – dvs. har du råd til at give din hund den medicin I behøver.

I forhold til produkters sikkerhed, anbefaler vi altid at din hund får udført en kontrolblodprøve før vi starter med længerevarende medicinering, ligesom vi anbefaler at få en blodprøve udført 2 gange om året. Denne blodprøve viser os bl.a. hvordan leveren og nyrerne har det, ligesom vi også kontrollerer din hunds blodprocent. Hvis din hund har været på længerevarende medicinering med binyrebarkhormon er denne blodprøve ekstra vigtig.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi bl.a. Carprofen, Meloxicam og Fibrocoxib til hunde.

Hvornår opstår der bivirkninger?

De fleste bivirkninger vi ser, er relateret til mavetarmkanalen, men der kan også ses nyre- og leverproblemer. Statistikker viser at opkast er den hyppigste bivirkning hos hunde. De fleste alvorlige bivirkninger opstår fordi:

 • Ejeren overdoserer medicinen, dvs. giver en for høj dosis i forhold til hundens vægt.
 • To typer smertestillende medicin gives på samme tid, eller gives kort efter hinanden.
 • Smertestillende medicin gives sammen med kortikosteroider (binyrebarkhormoner).
 • Ejeren giver smertestillende medicin som er fremstillet til mennesker.
 • Der kan også ses bivirkninger hvis medicinen ophobes i kroppen som følge af dehydrering, nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion eller som følge af visse helbredsproblemer.

Da din hund ikke kan fortælle dig, hvis den føler bivirkninger, kan bivirkninger stå på i meget lang tid, før du opdager at der er noget galt. Vi anbefaler derfor at din hund kommer til kontrolbesøg hos os på klinikken, hvis den skal have smertestillende medicin i mere end 3 måneder. På den måde kan vi bedst beskytte din hund mod bivirkninger, som f.eks. mavesår eller nyresvigt, pga. langvarig indtagelse af smertestillende medicin.

Faresignaler

Du skal stoppe brugen af den smertestillende medicin og kontakte os straks, hvis din hund får følgende problemer:

 • Opkast eller surt opstød
 • Diarre.
 • Blod i afføringen (friskt blod eller hvis afføringen virker tjæreagtig eller det ligner at der er kaffegrums i afføringen).
 • Ændringer i drikkelyst eller urinering.
 • Ændringer i adfærd: nedstemshed, rastløshed eller nedsat appetit.
 • Gullige gummer og tandkød eller gulligt skær i øjets hvide bindehinde.
 • Hudforandringer (rødme, sårskorper eller kløe).
Lindring af kroniske gigtsmerter hos hund

Hver type smertetsillende medicin har sin egen måde at virke på i kroppen – og der er forskel på hvordan hunde med kroniske smerter, reagerer på deres smertestillende medicin. En type medicin kan med andre ord være super godt og smertedækkende hos den ene hund, mens en anden hund ikke bliver smertedækket af selvsamme type smertestillende medicin.

Man kan endnu ikke forklare, hvorfor den enkelte hund reagerer forskelligt på smertestillende medicin. Det er selvfølgeligt ikke rart, hvis den medicin din hund får, ikke er smertestillende nok. Vi må dog ikke give din hund en større dosis smertestillende medicin end medicinalfirmaet anbefaler, da dette giver alvorlige bivirkninger. I sådan en situation skifter vi i stedet til en anden type smertestillende medicin, for at se om denne medicin giver en bedre smertelindring. Vi har heldigvis flere muligheder for at sætte din hund på en anden type medicin.

Det er påvist at nerver har en form for hukommelse i rygmarven og i hjernen, som kan lede til kroniske “fantomsmerter”, selvom det områder der er smertefuldt, bliver fuldt smertedækket. Vi arbejder derfor ikke kun med almindelige former for smertestillende medicin på vores klinik, men arbejder også med at nulstille din hunds smerter, så I starter på en frisk, for en bedre, smertefri fremtid.

“Udvaskning” af smertestillende medicin

Når vi skal skifte fra en type smertestillende medicin til en anden type smertestillende medicin er det vigtigt at tage en kort pause mellem de to typer medicin – dette kaldes en “udvaskning”, fordi vi sørger for at kroppen får lov til at rense sig selv for den første type medicin, før vi starter med den nye type smertestillende medicin. Hvis vi ikke holder en pause mellem de to typer smertestillende medicin, kan der opstå alvorlige bivirkninger.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa kan vi anbefaler vi en fast pause, hvis der er forsvarligt i forhold til smerterne:

 • 2-4 dage for hunde der har været på Fibrocoxib.
 • 2-4 dage for hunde der har været på Carprofen.
 • 7-14 dage for hunde der har været på Meloxicam.

Herefter er det sikkert at starte den nye type smertestillende medicin. Udvaskning kan dog kun ske, hvis din hund smertestilles med en anden type smertestillende medicin i de dage udvaskningen sker, da det ellers kan blive for smertefuldt for dit kæledyr i de dage, dit kæledyr ikke er på smertestillende medicin.

Pas på overdosering!

Hunde har stor risiko for at få bivirkninger, hvis de overdoseres med smertestillende medicin. Det er derfor utroligt vigtigt, at du ikke overdoserer den daglige medicin.

De fleste typer smertestillende medicin skal doseres ned til halv dosis efter 4-7 dage. Man taler om at dosere ned til “effekt” – det betyder at du som ejer skal forsøge at dosere så lang ned i tildeling af den smertestillende medicin, så din hund er smertedækket tilstrækkeligt. Det betyder med andre ord, at du kun giver den dosis medicin som passer til din hunds personlige behov – ikke mere!

Det er især svært for ejere med små hunderacer at dosere de små mængder medicin som hunden skal have. For at gøre det så let og korrekt som muligt, med mindst risiko for bivirkninger, anbefaler vi om muligt flydende, smertestillende medicin til hunde under 10kg.

Kosttilskud mod ledsmerter og gigtsmerter

Leddegigt er en multifaktoriel sygdom – det betyder af sygdommen styres af mange forskellige ting. Vi er klar over dette og bekæmper derfor sygdommen på mange forskellige områder:

 • Ved overvægt – Vi udarbejder en plan for dit dyrs vægttab.
 • Vi finder et sundhedsfremmende foder, der er specielt formuleret til hunde med leddegigt.
 • Vi finder det dokumenterede kosttilskud der beskytter din hunds led på den bedste måde.
 • Vi udarbejder en plan for kontrolleret motion og aktivitet.
 • Ved valg af ny soveunderlag og ny sele.
 • Ved genoptræning, massage og kiropraktik.
 • Vi kan planlægge en kort periode hvor din hund kan få injektioner med naturligt, led-beskyttende medicin.
 • Ved visse typer smerter kan akupunktur og guld implantation virke smertelindrende.


Du kan læse mere om medicin til hunde på VETiSearch.dk.

×
Menu
Ring op
Bestil tid