Skip to main content
 • Smertestillende medicin til kat

Smertestillende medicin til kat

På denne side vil vi gerne informere de ejere, der har en kat, som lider af kroniske smerter, som f.eks. gigtsmerter. Vi mener at et godt liv, med en høj livskvalitet, er et liv uden smerter.

Hvad er smertestillende medicin (NSAIDs)?

De fleste typer smertestillende medicin tilhører en gruppe medicin, der kaldes “Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs” (NSAIDs). “Non-steroid” betyder “Ikke-steroid”, da medicinen ikke indeholder kortiko-steroider (binyrebarkhormoner), som f.eks. kortison, prednison og prednisolon. “Anti Inflammatory Drugs” betyder at medicinen nedsætter kroppens egen betændelseslignende reaktion (inflammation) i kroppen, der typisk viser sig som smerte, varme, rødme, hævelse og nedsat funktion af det område der er påvirket. I denne artikel vil vi omtale NSAIDs som “smertestillende medicin”.

Da der er stor efterspørgsel på effektiv, smertestillende medicin, med få bivirkninger, bliver der løbende udviklet nye og mere effektive typer smertestillende medicin til både mennesker og dyr.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi først og fremmest smertestillende medicin til:

 • Akut smerte – f.eks. smertelindring efter en operation.
 • Kronisk smerte – f.eks. smertelindring ved kroniske gigtsmerter.
 • Som feber-nedsættende medicin.

Er det OK at bruge smertestillende medicin til kroniske smerter?

Vi bliver ofte spurgt om et liv med kroniske smerter er et værdigt liv for en kat. Vi siger: “Nej”. Vi går ind for at katten smertestilles, så den ikke kan mærke at den har ondt, fordi den så kan leve et helt normalt liv uden smerter. Vi mener at kattes livskvalitet ligger i at kunne være aktiv, kunne lege og sove – og kunne alt det som er vigtigt for netop den kat vi skal hjælpe. Det kan f.eks. være nattens jagt i haven er vigtigt for den ene kat, mens det er leg i klatrestativet indenfor, der betyder noget for den anden kat. Så længe katten ikke kan mærke smerter og kan leve et normalt liv med høj livskvalitet, mener vi at det er en rigtig god løsning at smertelindre med NSAIDs smertestillende medicin.

Vi bliver også spurgt om det er “synd” at sætte en kat på smertestillende medicin. Vi svarer nej – fordi NSAIDs smertestillende medicin skal gives én gang dagligt og kan sammenlignes med at et menneske med ledsmerter tager Panodil. Vi mener at dyr med kroniske smerter har fortjent et godt liv uden smerter.

Hvordan vælger vi den bedste medicin til din kat?

Der findes mange typer smertestillende medicin. Smertestillende medicin (NSAIDs) er inddelt I 3 “generationer”. Første generations NSAIDs er den ældste type smertestillende medicin, der blev opfundet først. Tredie generations NSAIDs er den nyeste type smertestillende medicin på markedet. Lidt firkantet sagt er Acetylsalicylsyre et første generations NSAIDs. Carprofen og Meloxicam er anden generation NSAIDs, mens Firocoxib og Robenacoxib er tredie generations NSAIDs.

Ny forskning giver bedre medicin – med færre bivirkninger

Som hos mennesker, kan smertestillende medicin give uønskede bivirkninger hos katte. Det drejer sig især om problemer i mavetarmkanalen. Der ses bivirkninger hos under 7% af alle vores patienter. De hyppigste problemer er halsbrand, sure opstød, mavesmerter og forøget blødningstendens. Mere alvorlige problemer er bl.a. kvalme, opkast, blødning i mavetarmkanalen, diarre og forstoppelse. Af disse bivirkninger er opkast den bivirkning, som ofte opdages af ejeren.

Man ser flest bivirkninger hos første generations NSAIDs.

Anden og tredje generations NSAIDs, blev udviklet, for at nedsætte hyppigheden af bivirkninger hos mennesker. Der findes derfor ingen første generations NSAIDs, der er registreret til kæledyr, da disse typer smertestillende medicin simpelthen har for mange bivirkninger, til at de er sikre for kæledyr.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa fraråder vi derfor al brug af første generations NSAIDs smertestillende medicin til kæledyr!

Det er sådan at man ser færrest bivirkninger hos tredje generations NSAIDs. Tredje generations NSAIDs er dog typisk dyrere smertestillende medicin, da denne type medicin er produceret på basis af medicinalfirmaernes nyeste forskning.

Vi vælger den bedste type medicin ved at stille kritiske spørgsmål

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa vælger vi smertestillende medicin ud fra 4 vigtige kriterier:

 • Effekt – dvs. om den smertestillende medicin har en smertestillende effekt, der er god nok.
 • Sikkerhed – dvs. om den smertestillende medicin har en lav risiko for bivirkninger.
 • Håndtering – dvs. om du har let ved at give medicinen til din kat (ud fra smag og konsistens).
 • Pris – dvs. har du råd til at give din hund eller kat den medicin I behøver.

I forhold til produkters sikkerhed, anbefaler vi altid at din kat får udført en kontrolblodprøve før vi starter med længerevarende medicinering, ligesom vi anbefaler at få en blodprøve udført 2 gange om året. Denne blodprøve viser os bl.a. hvordan leveren og nyrerne har det, ligesom vi også kontrollerer din kats blodprocent. Hvis din kat har været på længerevarende medicinering med binyrebarkhormon er denne blodprøve ekstra vigtig.

Smertestillende medicin til kat

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi Meloxicam og Robenacoxib til katte. Det er de eneste produkter, som er sikre nok til længerevarende brug hos katte med smerter. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa er Robenacoxib vores førstevalg til alle katte med kroniske gigtsmerter.

Hvornår opstår der bivirkninger?

De fleste bivirkninger vi ser, er relateret til mavetarmkanalen, men der kan også ses nyre og leverproblemer. Statistikker viser at opkast er den hyppigste bivirkning hos hunde og katte. De fleste alvorlige bivirkninger opstår fordi:

 • Ejeren overdoserer medicinen, dvs. giver en for høj dosis i forhold til kattens eller hundens vægt.
 • To typer smertestillende medicin gives på samme tid, eller gives kort efter hinanden.
 • Smertestillende medicin gives sammen med kortikosteroider (binyrebarkhormoner).
 • Ejeren giver smertestillende medicin som er fremstillet til mennesker.
 • Der kan også ses bivirkninger hvis medicinen ophobes i kroppen som følge af dehydrering, nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion eller som følge af visse helbredsproblemer.

Da din kat ikke kan fortælle dig, hvis den føler bivirkninger, kan bivirkninger stå på i meget lang tid, før du opdager at der er noget galt. Vi anbefaler derfor at din kat kommer til kontrolbesøg hos os på klinikken, hvis den skal have smertestillende medicin i mere end 3 måneder. På den måde kan vi bedst beskytte din kat mod bivirkninger, som f.eks. mavesår eller nyresvigt, pga. langvarig indtagelse af smertestillende medicin.

Faresignaler

Du skal stoppe brugen af den smertestillende medicin og kontakte os straks, hvis din kat får følgende problemer:

 • Opkast eller surt opstød
 • Diarre.
 • Blod i afføringen (friskt blod eller hvis afføringen virker tjæreagtig eller det ser ud som om der er kaffegrums i afføringen).
 • Ændringer i drikkelyst eller urinering.
 • Ændringer i adfærd: nedstemshed, rastløshed eller nedsat appetit.
 • Gullige gummer og tandkød eller gulligt skær i øjets hvide bindehinde.
 • Hudforandringer (rødme, sårskorper eller kløe).

Lindring af kroniske gigtsmerter hos katte

Hver type smertetsillende medicin har sin egen måde at virke på i kroppen – og der er da forskel på hvordan katte med kroniske smerter, reagerer på deres smertestillende medicin. En type medicin kan med andre ord være super godt og smertedækkende hos den ene kat, mens en anden ikke bliver smertedækket af selvsamme type smertestillende medicin.

Man kan endnu ikke forklare, hvorfor den enkelte kat reagerer forskelligt på smertestillende medicin. Det er selvfølgeligt ikke rart, hvis den medicin din kat får, ikke er smertestillende nok. Vi må dog ikke give din kat en større dosis smertestillende medicin end medicinalfirmaet anbefaler, da dette giver alvorlige bivirkninger. I sådan en situation skifter vi i stedet til en anden type smertestillende medicin, for at se om denne medicin giver en bedre smertelindring. Vi har heldigvis flere valgmuligheder, og kan sætte din kat på en anden type medicin.

Det er påvist, at nerver har en form for hukommelse i rygmarven og i hjernen, som kan lede til kroniske “fantomsmerter”, selvom det områder der er smertefuldt, bliver fuldt smertedækket. Vi arbejder derfor ikke kun med almindelige former for smertestillende medicin på vores klinik, men arbejder også med at nulstille din kats smerter, så I starter på en frisk, for en bedre, smertefri fremtid.

“Udvaskning” af smertestillende medicin

Når vi skal skifte fra en type smertestillende medicin til en anden type smertestillende medicin er det vigtigt at tage en kort pause mellem de to typer medicin – dette kaldes en “udvaskning”, fordi vi sørger for at kroppen får lov til at rense sig selv for den første type medicin, før vi starter med den nye type smertestillende medicin. Hvis vi ikke holder en pause mellem de to typer smertestillende medicin, kan der opstå alvorlige bivirkninger.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa kan vi anbefaler vi en fast pause, hvis det er forsvarligt i forhold til smerterne:

 • 4-7 dage for katte der har været på Meloxicam.

Herefter er det sikkert at starte den nye type smertestillende medicin. Udvaskning kan dog kun ske, hvis din kat smertestilles med en anden type smertestillende medicin i de dage udvaskningen sker, da det ellers kan blive for smertefuldt for dit kæledyr i de dage, dit kæledyr ikke er på smertestillende medicin.

Pas på overdosering!

Katte har stor risiko for at få bivirkninger, hvis de overdoseres med smertestillende medicin. Det er derfor utroligt vigtigt, at du ikke overdoserer den daglige medicin.

De fleste typer smertestillende medicin skal doseres ned til halv dosis efter 4-7 dage. Man taler om at dosere ned til “effekt” – det betyder at du som ejer skal forsøge at dosere så lang ned i tildeling af den smertestillende medicin, så din kat er smertedækket tilstrækkeligt. Det betyder med andre ord, at du kun giver den dosis medicin som passer til din kats personlige behov – ikke mere!

Det er især svært for ejere med katte at dosere de små mængder medicin som katten skal have. For at gøre det så let og korrekt som muligt, med mindst risiko for bivirkninger, anbefaler vi om muligt flydende, smertestillende medicin til katte.

Da katte har meget større risiko for at udvikle nyresygdomme, er det især vigtigt for katte at få en halvårlig kontrolblodprøve, så vi kan fange evt. skjulte nyreproblemer så hurtigt som muligt.

Kosttilskud mod ledsmerter og gigtsmerter

Ledgigt er en multi-faktoriel sygdom – det betyder af sygdommen styres af mange forskellige ting. Vi er klar over dette og bekæmper derfor sygdommen på mange forskellige områder:

 • Ved overvægt – Vi udarbejder en plan for dit dyrs vægttab.
 • Vi finder et sundhedsfremmende foder, der er specialt formuleret katte med ledgigt.
 • Vi finder det dokumenterede kosttilskud der beskytter din kats led på den bedste måde.
 • Vi udarbejder en plan for kontrolleret motion og aktivitet.
 • Ved valg af nyt soveunderlag.
 • Ved genoptræning, massage og kiropraktik.
 • Vi kan planlægge en kort periode hvor din hund kan få injektioner med naturligt, led-beskyttende medicin.
 • Ved visse typer smerter kan akupunktur og guld implantation virke smertelindrende.

Du kan læse mere om medicin til katte på VETiSearch.dk.

×
Menu
Ring op
Bestil tid