Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 44 45 77 11

FYLDNINGER

HS Hestepraksis er hestedyrlæger i Midtjylland

FYLDNINGER
 

Vi tilbyder forskellige typer af fyldning og rodbehandling af hestetænder. Alle typer fyldning udføres på vores klinik i Ikast, da det kræver rene forhold og rigtig meget udstyr for at lave omhyggelige korrekt udførte udboringer og fyldninger.

Karies:
Vores hyppigst udførte type fyldning er udboring og fyldning af kindtænder grundet karies i infundibulaerne. En infundibula er en anatomisk struktur som findes i alle hestens kindtænder i overmunden og kun i sjældne tilfælde i undermunden. Der er to infundibulaer i hver tand, og de består simpelt beskrevet af uregelmæssige ”rør” på langs igennem midten af tanden, og er omkranset af emalje og udfyldt af tandcement. Når der opstår karies i en infundibula, bliver først tandcementen angrebet af syredannende bakterier, som efterfølgende vil angribe den omkransende emalje og arbejde sig videre ud i dentinen (selve tandens hovedbestanddel). Når karies bryder ud igennem emaljen omkring infundibulaen og kommer ud i dentinen, kan der ske to forskellige ting:

1. Der kan komme karies angreb via dentinen og ind i pulpaen (tandroden), hvilket kan være smertefuldt og resulterer i at tanden dør og der kan udvikles tandbylder og bihulebetændelse.

2. Tandens struktur kan svækkes så meget at tanden flækker midt igennem, hvilket også kan føre til tandpine, tandbylder og bihulebetændelse.

Når ovenstående scenarier sker, er der ikke anden behandling tilbage end ekstraktion af tanden. Dette medfører også risiko for komplikationer, samt at hesten jo mister én tand. Derfor tilbyder vi at bore tanden fri for karies, og lave en fyldning af infundibulaen inden tanden risikerer at blive ødelagt.
Grunden til at karies opstår i infundibulaerne er at hos mange heste, og især i tand 109 og 209 (4. kindtand i overmunden) er der et hulrum i tandcementen på grund af medfødt utilstrækkelig dannelse af tandcement. Efterhånden som tanden bliver skubbet frem, og slidt af almindelig brug bliver hulrummet åbnet op til tandens overflade, og foderpartikler begynder at pakke sig ned i infundibulaen og dermed er karies næsten uundgåeligt.

Rigtig mange heste udvikler mild karies, som ikke kræver behandling, fordi det holder sig indenfor infundibulaenl, og ikke udvikler sig hurtigere end tanden naturligt slides. Men hos nogle heste breder karies sig hurtigere end det naturlige slid, og det er disse heste der med fordel kan få lavet fyldninger.
Karies i infundibulaerne kan nemt opdages i forbindelse med en almindelig mundhuleundersøgelse, når der bruges mundspærre, lys og spejl. For yderligere udredning i forbindelse med overvejelser om hvorvidt der skal laves fyldninger, vil man oftest supplere med et røntgenbillede og en undersøgelse med mundhulekamera.

Fortænder:
Der kan også laves fyldninger på fortænder. Disse fyldninger minder meget om rodbehandling, som vi kender det fra mennesketænder.
Den hyppigste type fyldning vi laver på fortænder, er det man kalder en vital overkapning. Dette er en behandling der laves efter akut blottelse af tandroden, fx en fraktureret tand i forbindelse med et traume eller hvis der er blevet raspet for dybt på tanden. I disse tilfælde kan man fjerne en lille del af tandroden, og lægge en beskyttende fyldning så der ikke går infektion i resten af tandroden, og på den måde kan der holdes liv i en tand, som ellers har meget stor risiko for at dø og senere må trækkes ud.
Dette kræver dog at man opdager skaden akut (indenfor max 3 døgn).

Den anden type fyldning man kan lave på fortænder, er en rodbehandling. Når tandroden er død og ikke kan reddes, kan man rense den meget grundigt op og fylde hulrummet hvor den lå og dermed undgå at hele tanden må trækkes ud.
På fortænderne anbefales det også at tage røntgenbilleder både i forbindelse med behandlingen samt opfølgende.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om karies eller fyldninger.

×
Menu
Ring op
Mail
Facebook