Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 44 45 77 11

GØDNIGNSPRØVER & ORMEHANDLING

HS Hestepraksis er hestedyrlæger i Midtjylland

GØDNIGNSPRØVER & ORMEBEHANDLING
 

Vi anbefaler udtagning af gødningsprøver 2 gange årligt. Det bedste tidspunkt at udtage gødningsprøver i foråret er i
april/maj måned og i efteråret september/oktober.

Alle heste bør undersøges, lovmæssigt set kan prøver fra føl og plage undlades, vi anbefaler dog at overveje meget nøje at tjekke for bændelorm, for at vi kan vælge det rette middel til behandling, men behandles skal de i hvert fald.

Alle heste har orm i små mængder. Det er kun de heste med mange orm, der skal behandles.

Heste som ikke græsser kan sagens have bændelorm, de lever også i staldmiljøet.

I en hesteflok er det ca. 20 % af hestene der huser 80 % af ormene.
Ved behandling af alle heste i en hesteflok er der en meget stor risiko for, at ormene i hesteflokken eller stalden udvikler resistens imod ormemidler, samtidig med at 80 % af de heste, der behandles faktisk ikke har noget behov for behandling.

For at undgå denne resistens og de unødvendige behandlinger er vi nødt til at identificere heste med en høj ormebyrde og behandle disse.
Ved at lade samtlige heste i en flok undersøges for orm, minimeres risikoen for at hestene bliver syge af orm samtidigt med at risikoen
for at ormemiddelresistens i hesteflokken minimeres.

Et område der i den senere tid har fået mere og mere opmærksomhed er bestanden af blodorm.
Blodorm er selv i et fåtal uønskede.
Når man analyserer en gødningsprøve, sker det ved at tælle ormenes æg, men de alm. strongylider og blodormenes æg ligner i mikroskopet hinanden fuldstændigt.
Da de heste som kun udskiller få æg som hovedregel ikke behandles, kan det betyde at vi ikke får udryddet blodormene.
Kun ved at lave en larvedyrkning, vil man kunne skelne – og det er en temmelig langsommelig og lidt dyr løsning, i hvert fald for et større hestehold.

Vores umiddelbare forslag til et kompromis for at minimere risikoen og samtidig skærpe opmærksomheden er at man for sit hestehold fører regnskab over gødningsprøve resultat og behandling. Så har man et hurtigt overblik over den del, hvis man pludselig står med en hest, der pludselig taber sig, får kolik, diarre eller andre symptomer der kan pege i retning af blodorm.

Det er vigtigt at man i stalden/hesteholdet bliver enige om en fælles strategi for, hvornår der skal udtages gødningsprøver og hvornår man skal behandle de heste, der har et højt indhold af ormeæg i gødningen.
Hvis disse beslutninger sker individuelt opnår man ikke en effektiv ormebekæmpelse.

Desuden er det meget effektivt at kigge kritisk på sine græsmarker, få lagt dem om med jævne mellemrum og lav foldskifte inden behandling, dette fordi at hesten ved behandling udskiller en mængde orm, og de orm som udskilles er netop ikke resistente overfor behandling. Hvis man skifter fold efter behandling, vil man have overvægt at resistente orm med over på den nye mark.

Føl kan man undlade at tage gødningsprøver fra, vi anbefaler dog en prøve ved ca. 6 mdrs alderen for test af bændelorm. Vi anbefaler at føl behandles med mindst 4 behandlinger det første leveår (kontakt os for nærmere vurdering af dine fø!):

1. Behandling: Ved 2-3 måneders alderen. Behandling skal sigte på at ramme spoleorm. Der anbefales et fenbendazol præperat (Panacur).
(evt. fornyet behandling omkring 4 mdrs alderen ved hårdt ormepres)

2. Behandling: Ca. ved 6 mdr. alderen typisk omkring fravænning. Her kan en gødningsprøve være behjælpelig til, at afgøre hvilket ormemiddel, der skal anvendes. Hvis der stadig er forekomst af spole orm behandles igen med fenbendazol, hvis strongylider dominerer behandles med ivermectin. Hvis der ikke forligger gødningssvar vil der behandles med fenbendazol først efterfulgt af ivermectin en uges tid senere.

3. Behandling : Sammen med de øvrige heste i foråret forud for græsningssæson. Typisk i april-maj. Voksne heste skal have tage gødningsprøve – hvilket også er en fordel(men ikke et krav) på de unge. Typisk vil vi behandle med ivermectin, med mindre prøvesvar indikerer andet.

4. Behandling: Midt på sommeren. Vi behandler typisk med ivermectin, medmindre prøvesvar indikerer andet.

Udtagning af prøven

  • Gødningsprøven skal være helt frisk afsat
    gødning fra boks eller fold (toppen af bunken)
    uden strøelse
  • Der skal udtages en gødningsmængde svarende til størrelsen på et hønseæg pr. hest.
  • Gødningsprøven skal opbevares i plastikpose
  • Posen skal trykkes tom for luft
  • Posen skal opbevares køligt indtil den indleveres (den bør indleveres samme dag.)
  • Posen skal mærkes tydeligt med; hestens navn og ejers navn.

Typer af undersøgelser samt indleveringstidspunkter

Alle undersøgelser fortages på eget laboratorium og kan sendes til eller indleveres alle hverdage inden kl. 12, eller efter aftale på Tanholmvej 3, 6880 Tarm
(ved mange prøver aftal meget gerne i forvejen!)

Dine prøver kan også indleveres på vore klinik i Ikast, men her er det vigtigt at aftale i forvejen, så vi er sikre på vi finder dem.
Endvidere kan vi tage dem med ved besøg hos dig, eller hvis vi kommer i nærheden.

Ring eller skriv for at aftale nærmere.

×
Menu
Ring op
Facebook
Mail