Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 44 45 77 11

HANDELSUNDERSØGELSE & FORSIKRINGSUNDERSØGELSE

HS Hestepraksis er hestedyrlæger i Midtjylland

HANDELSEUNDERSØGELSE & FORSIKRINGSUNDERSØGELSE
 

En meget stor del af vores tid på hesteklinikken og i den udkørende hestepraksis, er optaget af undersøgelser og rådgivning i forbindelse med handel og forsikring af heste

Hestene repræsenterer en stadig større værdi økonomisk, men der er også omkostninger forbundet med at have hest, f.eks. til opstaldning, undervisning, foder, smed og dyrlæge. Samtidig knytter de fleste ejere sig hurtigt og intenst til netop deres hest. Derfor er det vigtigt, at hesten fungerer godt og stabilt for ejeren, og at den kan holde til de krav, man stiller den. Derfor er en grundig dyrlægeundersøgelse ved købet blevet en integreret del af anskaffelsesprocessen, når man køber hest.

Der foretages altid en klinisk undersøgelse, hvis omfang er fastlagt gennem aftaler mellem dyrlægerne, forsikringsselskaberne og hesteorganisationerne, og som afsluttes med en skriftlig rapportering. På baggrund af den kliniske undersøgelse, vil det ofte være muligt at drage en konklusion vedr. hesten, men af og til kan supplerende undersøgelser være nødvendige, ligesom det ofte på forhånd kan være et krav fra forsikringsselskaberne at heste, der ønskes forsikret over et vist beløb, skal røntgenundersøges efter nærmere retningslinier fra hvert enkelt selskab.

Uanset omfanget af undersøgelserne er det vigtigt, at den undersøgende dyrlæge er rutineret, grundig og giver sig den fornødne tid til undersøgelsen og det er vigtigt, at der er optimale omgivelser, at udføre undersøgelsen i. Hesten skal således mønstres på fast, jævnt underlag og den skal longeres på såvel blødt som fast underlag, ligesom det kan være en fordel at se hesten redet og det kan være vanskelligt, at få disse krav opfyldt under alle forhold. Derfor vil vi gerne foretage undersøgelsen på vores hesteklinik, hvor der er adgang til baner med fast underlag og ridehus, selv om vi naturligvis også udfører klinisk undersøgelse hjemme hos ejeren.

Ofte suppleres den kliniske undersøgelse med røntgenoptagelser. Vi har et direkte digitalt røntgensystem som er transportabelt.
Den digitale teknik giver øgede muligheder for at påvise og vurdere selv mindre røntgenforandringer, og det øger den diagnostiske sikkerhed til fordel for alle involverede parter. Også røntgenundersøgelsen afsluttes med en skriftlig rapport og konklusion.

Uanset omfanget af undersøgelserne er det afgørende, at dyrlægen gennem en grundig og åben dialog med køber/sælger sikrer, at alle involverede parter bliver omhyggeligt informeret om undersøgelsernes resultater og disses betydning for hesten og dennes påtænkte anvendelse og netop denne grundige dialog, vægter vi særdeles højt og afsætter tid til.

×
Menu
Ring op
Mail
Facebook