Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
98 42 55 60

VACCINATION

Dyrlæger for familiens kæledyr i Frederikhavn, Vendsyssel og Nordjylland

ER VACCINEN FARLIG FOR MIN KAT?

Moderne vaccine er meget sikker, så vi ser meget få reaktioner efter en vaccination, måske lidt træthed og appetitløshed på dagen, hvor vaccinen er givet.

Når din kattekilling er otte til tolv uger gammel, er det tid at få den vaccineret mod de alvorlige, smitsomme virussygdomme, der er mest udbredt, kattesyge og katteinfluenza. De kan ikke behandles med antibiotika og er derfor vigtige at forebygge. Samtidig med vaccinationen får katten et grundigt sundhedstjek. Først og fremmest for at sikre, at katten er sund og rask inden vaccinationen, men også for at finde eventuelle, tidlige tegn på sygdom.

Vaccination
Vaccinen sprøjtes ind under huden. Killinger vaccineres to-tre gange med nogle ugers mellemrum. Opfølgning sker årligt sammen med den årlige sundhedsundersøgelse. Der er normalt ingen gener ved vaccinationen, højst lidt træthed og måske appetitløshed på vaccinationsdagen.

Sygdommene, der forebygges med vaccinen:

Kattesyge
Kattesyge er en meget alvorlig sygdom. Virus angriber forskellige celler i hele kroppen bla øjne og tarm. Katten er meget påvirket, har høj feber, opkast, diarré og flåd fra næse og øjne. Forløbet er kortvarigt og ender hos unge dyr ofte med døden.

Katteinfluenza
Katteinfluenza er en samlebetegnelse for et sygdomsbillede, der forårsages af 2 forskellige virus : herpes og calici. Begge virus kan gøre katten syg med bl.a. øjen- og mundbetændelse, halthed og spisevægring. En del af de katte der smittes vil blive kronisk smittebærer – der vil sig, de har virusinfektionen i kroppen resten af livet. Det vil bla kunne give problemer med mund og tandskader samt hyppige ”forkølelses”udbrud og dermed hyppige besøg hos dyrlægen.

×
Menu
Ring op
Mail