Skip to main content
Trustpilot Widget

Hoste hos hest

Når hesten hoster, kan det skyldes mange forskellige ting, og det er vigtigt, at du finder ud af, hvorfor din hest hoster, så behandling kan påbegyndes hurtigst muligt. Det kan være, at du oplever, at din hest hoster under ridning eller i stalden, når den står stille.

Hvorfor hoster min hest?

Hoste hos heste kan bl.a. skyldes:

  • Kværke (en bakteriel infektion i de øverste luftveje)
  • Influenza og forkølelse grundet virus- eller bakterieinfektioner
  • Astma
  • Spolorm
  • Allergi 

Når hesten hoster, kan det skyldes det en irritation i luftvejene, som udløser hosterefleksen hos hesten. Det kan være en række forskellige ting, der udløser luftvejsirritation hos hesten: svampesporer, virus, bakterier, støv, og lign. fra stalden. Grundet de mange årsager er det vigtigt, at du kontakter en dyrlæge, så snart du oplever, at din hests hoste er vedvarende, og hvis den udviser andre symptomer. 

Fugtige og indelukkede stalde kan forårsage hoste

Indelukkede, fugtige og beskidte stalde kan udløse hoste hos din hest. Det dårlige miljø skaber de bedste vækstbetingelser for bakterier, som bl.a. kan medvirke til, at hesten udvikler astma eller andre luftvejslidelser. Sørg for, at hesten står opstaldet i en stald med god luftcirkulation (dog uden træk), samt at stalden er hyppigt muget ud og ren.     

Hesten hoster pga. forkølelse eller influenza

Hvis din hest udviser andre symptomer som feber og nedstemthed, kan det være virusbetinget sygdom som influenza, også kaldet “hestehoste”. Det ses ofte at hoste samt andre symptomer spredes til andre heste i stalden. Hvis din hests hoste er forårsaget af influenza, bør den derfor opstaldes alene og under tørre og rene forhold. Dvs. i en stald, der ikke er fugtig og støvet, som kan forværre hestens tilstand, så den hurtigt kan blive rask igen, og så den ikke smitter andre heste. Forværres hestens hoste kan influenzaen udvikle sig til lungebetændelse. Antallet af hestehosten stiger i vinterperioder, hvor heste står opstaldet inde i lange perioder – modsat om sommeren, hvor de er lukket på fold i frisk luft.

Udover tørre og rene omgivelser, bør en syg hest også fritages for aktivitet i op til 4 uger, så den kan blive helt rask.

Udredning af hosten

I udredningen af din hest, kan vi udføre følgende undersøgelser:

Endoskopi: En kikkertundersøgelse af hestens luftveje med et fiberoptik kamera. Undersøgelsen varer ca. 15 minutter og udføres under stående sedation. Hvis hesten har slim i luftvejene, kan der udtages en slimprøve, som efterfølgende vil blive sendt til undersøgelse på et speciallaboratorium.

BAL-prøve: BAL står for bronchoalveolær lavage, også kaldet en lungeskylleprøve. Ved denne undersøgelse indsamles prøvemateriale fra de nedre luftveje (lungerne). Ved en lungeskylning sprøjtes der sterilt saltvand ned i bronkierne via en steril silikoneslange, hvorefter væsken  suges op igen og indsendes til undersøgelse på et speciallaboratorie Lungeskylleprøven foretages under stående sedation.

Behandling af hoste

Behandling af hoste vil variere efter, hvilken diagnose udredningen viser. Er hestens hoste forårsaget af en bakteriel infektion, vil den skulle behandles med antibiotika. Hvis din hest hoster pga. astma vil dyrlægen udskrive symptombehandlende medicin samt kortlægge en plan over, hvilke andre faktorer, der kan provokere astmaen. Det kan være I f.eks. bør udskifte træspåner, halm, foder etc.

×
Menu
Døgnvagt