Skip to main content
Tilbage til vetgruppen.dk
+45 86 68 36 67

Ny EU-forordning 2022

Dyrlæger for familiens kæledyr i Bjerringbro og omegn

Den 28. januar 2022 træder en ny EU-forordning i kraft. 

Følgende er bragt med tilladelse fra dyrlæge Marlene Dickow fra “Spørg hundedyrlægerne”. Marlene beskriver hvilke ændringer og udfordringer vi står overfor lige nu og hvilke konsekvenser det har for dig som dyreejer – hvad enten du har hund, kat eller kanin, så rammer de nye regler alle kæledyrsejere.

” Kære hundeejer.
 
Som I nok har kunnet læse alle steder på sociale medier de sidste par dage, så trådte der fredag en ny EU forordning i kraft, som kommer til at ændre hele vores handlemåde og ageren med hensyn til medicin til dyr.
 
Hvor det tidligere mest har været landbruget der har måttet stå for skud, så har man denne gang også lavet markante ændringer for familiedyrene.
 
Indholdet og konsekvenserne af denne forordning tror jeg endnu ikke at nogen af os har forstået til fulde, da der konstant dukker nye problemer op, og alle dyrlæger kæmper på højtryk på at prøve at forstå og indarbejde de her regler, så vi forhåbentlig fortsat kan bibeholde vores høje fagligt professionelle niveau i behandlingen, men uden at risikere bøder og fængselsstraf for at passe vores arbejde.
 
Sådan noget lovmateriale er aldrig skrevet i en total udpenslet form, så alle kan forstå hvad man må og ikke må. Dette kan man jo så vælge at se som en fordel, da det vil efterlade en del frirum til fortolkning, men vi risikerer dermed også uforvarende at bryde loven hvis myndighederne tolker det anderledes.
 
Vi har ikke haft mulighed for at forberede os på denne lovændring, da vi ikke har kunnet få nogen svar fra myndighederne om hvordan de synes vi skal tolke materialet, så os i praksis er rimeligt meget overladt til os selv, med den risiko det nu indebærer for at tolke anderledes.
 
Jeg kan sagtens forstå at det for jer som dyre/hundeejer er endnu mere uoverskueligt og meget uhåndgribeligt, at forstå hvad alt det her kommer til at betyde, så jeg vil her prøve at komme med nogle eksempler, men listen er ikke udtømmende, da vi som sagt ikke kender alle facetter endnu.
 
❌ Alle recepter som er udskrevet inden d.28.1.22 er ugyldige hvis de ikke indeholder de nye krav til udformning af recepter.
 
Så hvis du f.eks. har en recept liggende hvor det aktive stof i produktet ikke er anført, så skal du forbi din dyrlæge til en konsultation, da vi ikke bare må forny recepten uden at have undersøgt dyret.
 
❌ Recepter på antibiotika er kun gyldige i 5 dage fremadrettet.
 
❌ Alle recepter på human medicin er ugyldige.
 
❌ De har ændret på vores kaskaderegel.
 
En kaskaderegel er den måde hvor vi lovligt kan finde et egnet lægemiddel hvis det pågældende stof ikke findes markedsført til den pågældende dyreart.
 
Hvis vi ikke kan finde et egnet veterinært markedsført produkt i Danmark, så skal vi nu søge i hele EU om der skulle være et produkt markedsført til dyr, som vi kan bruge.
 
Hvis vi så finder et sådant produkt, så skal vi ansøge lægemiddelstyrelsen om lov til at importere det og det kan snildt tage 1-3 uger, hvorefter vi kan videregive tilladelsen til apoteket, som så kan skaffe medicinen hjem.
 
Vi ved ikke endnu om dette skal gøres på enkeltdyrs niveau, så selvom vi måske har 7 hunde med samme sygdom, så skal der muligvis søges på hver enkelt hund.
 
Det er først hvis det er umuligt at finde et markedsført produkt i hele EU at vi må udskrive et humant produkt.
 
Så udover hvad dette vil koste i tid og penge, så kommer det også til at forringe dyrevelfærden i nævneværdig grad pga ventetiden på medicinen.
 
Og bare lige for at krydre det hele endnu mere, så er de endnu ikke klar med et fælles europæisk register over alle veterinære lægemidler, så reelt skal vi finde lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt land for at se hvad der er godkendt.
 
❌ Fremover så må vi under ingen omstændigheder fravige produkt resuméet for det enkelte lægemiddel i hverken styrke eller behandlingslængde.
 
Så hvis dit dyr har behov for længere behandling, så skal vi tage dyret ind til en konsultation for at “genstarte” behandlingen, da vi ikke må forlænge den.
 
❌ Vi må heller ikke stoppe behandlingen før tid hvis der ikke er behov for mere. Behandlingen skal altid køres til ende.
 
❌ Dosis må ikke fraviges under nogen omstændigheder.
 
Produkt resuméer er meget svære at ændre, og for mange af vores veterinær produkter, så er produkterne kommet på markedet for mange år siden, men da der jo hele tiden kommer ny viden, så finder man jo ud af at man nogengange kan få gavn af at sænke eller forhøje dosis for at få optimal virkning, men det må vi ikke fremover.
 
Det kommer til at betyde at det bliver svært at smertedække dyrene efter en operation, nærmest umuligt at medicinere epilepsi patienter tilstrækkeligt eller patienter med nyrebækkenbetændelse for bare at nævne nogle af udfordringerne.
 
Der ligger utrolig meget forskning der viser man skal helst behandle med antibiotika i kortest mulig tid og det har vi arbejdet rigtig meget med her i Danmark. Vi har antibiotikavejledninger, som er udarbejdet af mange af de bedste specialister vi har i Danmark og det har gjort Danmark til et foregangsland, så vi idag har et af de laveste forbrug af antibiotika til dyr i hele Europa.
 
Alt dette arbejde føles nærmest spildt nu.
 
Hvis vi f.eks udskriver antibiotika til behandling af en knogleinfektion, så siger de fleste produktresuméer at man skal behandle i 28 dage.
 
Så er dyret rask efter 14 dage, så skal der fortsat behandles i de fulde 28 dage.
 
Det kommer til at forøge antibiotika forbruget gevaldigt!!
 
I løbet af 2022 vil der desuden blive udarbejdet en liste med antibiotika som fremadrettet vil blive forbudt at bruge veterinært, da de pga. resistens udvikling skal reserveres til kun at blive brugt til mennesker.
 
For at nævne nogle andre dyrearter end hunde der bliver ramt, så må kaniner nævnes.
 
Egentlig er reglerne ikke synderligt ændret for kaninerne, men de vil nu blive håndhævet i langt højere grad end tidligere.
 
Kaniner er pr. definition et produktionsdyr og vi kan ikke få lov til at udmelde vores kælekaniner fra konsum.
 
Det betyder at vi er meget begrænset i hvilke lægemidler vi må bruge til kaninerne.
 
Det bliver nærmest umuligt at bedøve kaniner på forsvarlig vis, da de fleste narkosestoffer, som vi bruger i dag er ulovlige.
 
Som kaninejer skal du have et medicinhåndteringskursus for at måtte give din kanin medicin derhjemme og vi skal lave tilbageholdelsessedler på alt det medicin der bliver brugt på kaninen.
 
Det samme gælder for hobbyhøns og heste, der ikke er udtaget fra konsum.
 
Så på utroligt mange punkter kommer vi til at skulle retænke alle vores procedurer og arbejdsgange og det kommer til at koste både blod, sved og tårer i forsøget på at undgå at være kriminel, men samtidig at kunne bibeholde vores høje faglige niveau.
 
Jeg håber at jeg med dette skriv har fået klargjort hvad der bliver af udfordringer for veterinærmedicin fremadrettet, og hvorfor vi reagerer så voldsomt, da det unægtelig kommer til at betyde meget mere bureaukrati og forringelser i dyrevelfærd.
 
På vegne af alle dyrlægerne i “Spørg hundedyrlægerne”,
 
Mvh. Dyrlæge Marlene Dickow “
×
Menu
Ring op
Mail
Facebook